Entprima Publishing

proudly presents the two lifetime projects by founder Horst Grabosch

#3Musix

Cerddoriaeth ar gyfer 3 naws amwys

Esblygodd Enaid Artiffisial - Horst Grabosch

#3SIO

3 Sfferau Optimeiddio Unigol

3SIO gan Horst Grabosch

Datganiadau a Postiadau Blog diweddaraf

Marchnad Cerddoriaeth a Ffrydio yn 2024

Marchnad Cerddoriaeth a Ffrydio yn 2024

Mae cystadleuaeth am sylw cynulleidfa yn dod yn fwyfwy ffyrnig a hefyd yn fwy costus. Mae hyn yn galw cyfranogwyr eraill yn y farchnad i'r sîn sy'n cydnabod yr angen hwn ac yn gweld eu cyfle elw yno - yr hyrwyddwyr. Mae'r farchnad hysbysebu hon yn tyfu gyda nifer y cynhyrchwyr, ond mae yna ddal. Nid yw nifer y defnyddwyr yn tyfu ar yr un gyfradd ac, gan mai dim ond elw sy'n llifo i hysbysebu yn y tymor hir, mae'r cyfleoedd elw yn cynyddu'n gynyddol ar gyfer mwyafrif holl gyfranogwyr y farchnad. Mae'r ffaith bod twyll bellach yn dod i mewn i ochr dywyll y natur ddynol ond dim byd gwirioneddol newydd.

Esblygodd Enaid Artiffisial

Esblygodd Enaid Artiffisial

Nawr bod Horst Grabosch wedi cyhoeddi diwedd ei waith fel cynhyrchydd cerddoriaeth, mae'n debyg bod ychydig mwy o stragglers gorffenedig i ddilyn. Neu a yw'n rhywbeth hollol wahanol? Os byddwn yn dadansoddi’r caneuon ar yr EP hwn yn arddull, rydym yn wir yn cydnabod rhai gwyriadau cerddorol oddi wrth yr holl ganeuon eraill y mae wedi’u cynhyrchu, nad ydynt yn ymddangos yn eclectig eu natur. Mae'r themâu yn cyd-fynd â'i waith ysgrifennu a gellid tybio mai cynyrchiadau deallusrwydd artiffisial yw'r rhain. Mae teitl yr EP ‘Artificial Soul Evolved’ hefyd yn rhoi arwydd o hyn, wrth i’r cynhyrchydd gyfaddef yn blwmp ac yn blaen ar yr albwm blaenorol ‘Artificial Soul’ y defnyddiwyd deallusrwydd artiffisial yn y cynhyrchiad. Fel pe bai wedi rhagweld y datblygiad, ychydig flynyddoedd yn ôl cyflwynodd y peiriant coffi deallus'Alexis Entprima' i mewn i'w stori am y 'Llong ofod Entprima' ac yn wir, mewn datganiadau eraill rydym yn dod o hyd i gyfeiriadau at y llwyfan AI udio a'i ddamcaniaeth nad oes rhaid i gynyrchiadau deallusrwydd artiffisial fod yn ddi-enaid o bell ffordd. Gallwn dybio bod y cyn weithiwr proffesiynol TG yn berffaith abl i roi gorchmynion wedi'u targedu i'r AI sy'n arwain at ganeuon wedi'u personoli. Barnwch eich hun!

Enaid Artiffisial

Enaid Artiffisial

'Artifial Soul' – teitl rhaglennol ar adegau o ddatblygiadau dramatig mewn deallusrwydd artiffisial. Wel, rydyn ni wedi arfer â Grabosch yn gweithio ar flaen y gad ar unrhyw oedran. Rydyn ni eisoes yn gwybod 9 cân o recordiadau sengl, ond mae'r gân agoriadol sydd heb ei rhyddhau o'r blaen, 'Dance With the Angels', yn llawn dop. Mewn 3 munud, mae'r awdur a'r cynhyrchydd cerddoriaeth yn troi pob syniad confensiynol o'r enaid ar eu pen yn fyr ac yn dadrithio'r enaid fel hafan i undod. Dyw hi ddim yn gyd-ddigwyddiad fod gan y gân yr un teitl â’i llyfr a gyhoeddwyd yn ddiweddar, lle mae athroniaeth, cerddoriaeth, barddoniaeth, gwleidyddiaeth a straeon bob dydd yn dod at ei gilydd i greu coctel bron yn feddwol o fewnwelediadau. Mae'r artist diymhongar ei hun yn nodi bod yr holl ganeuon wedi'u creu gyda chefnogaeth AI. Mae'r albwm hwn yn wir yn rhybudd i bob cerddor sy'n credu eu bod yn meddiannu safle arbennig yn syml trwy 'berchen' yr enaid.

Diwedd Cynhyrchiad Cerddoriaeth

Diwedd Cynhyrchiad Cerddoriaeth

Dechreuais ar fy siwrnai olaf ond un yn gerddorol ar y “Spaceship”. Entprima” a byddaf yn dychwelyd i'r llong ofod gyda fy ysbryd creadigol ochr yn ochr â'm hymddangosiad corfforol-ysbrydol ar y blaned Ddaear.

Rhowch Fy Nghariad i Chi

Rhowch Fy Nghariad i Chi

Mae'r gân oer yn pendilio rhwng baled a thrac dawns. Meistrolaeth y cyfansoddwr Horst Grabosch yn amlwg yn y ffordd y mae'n portreadu'n drawiadol hiraeth heb ei gyflawni bron heb eiriau. Mae llais menyw yn cadarnhau ei bod am roi ei holl gariad, ond mae'r dyn yn gwrthod ei dderbyn. Nid yw mwy o ddrama yn bosibl. Cyferbynnir yr holl beth â chân sy’n dod ar ei thraws mewn awyrgylch clwb braidd yn ddibwys.

Teimladau Caethiwus

Teimladau Caethiwus

Horst Grabosch wedi cyrraedd yn glywadwy yn ei arddull ei hun o gerddoriaeth bop o safon uchel. Yn thematig, fodd bynnag, mae'r ceisiwr enaid bob amser yn aros yn driw iddo'i hun. Mae'n ymddangos bod hiraeth heb ei gyflawni wedi rhoi swyn drosto ond rhywsut mae'n llwyddo i sicrhau nad yw byth yn mynd yn rhy ddramatig ac yn parhau i fod yn pop dawnsiadwy. Dylai’r ffaith fod elfennau o hanes pop sydd wedi hen fynd yn ymddangos yn fater o gwrs i artist profiadol.

Neges Gan Ein Sylfaenydd

Horst Grabosch

Horst Grabosch

“Peidiwch â datblygu i stopio!” Pan ddechreuon ni gyda Entprima, roedd yna fand o'r enw Entprima Live heb unrhyw recordiadau ond llawer o ddigwyddiadau byw. Gallwch ddilyn ffordd y band hwn ar eu gwefan eu hunain Entprima Live

Yn y cyfamser mae gennym ni brosiectau recordio gyda miliwn o ddramâu ac mae pethau'n mynd yn fwy cymhleth. Rwy'n gwneud fy ngorau i roi trosolwg i chi ac i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Yn ogystal, dechreuais gyhoeddi llyfrau yn 2022, a gynhyrchwyd hefyd gan Entprima Publishing. Oherwydd y problemau parhaus gyda'r llwyfannau adnabyddus Facebook, Instagram ac ati (> Datganiad), yr wyf hefyd wedi sefydlu a cymuned yn arddull Patreon yma , lle gellir dod o hyd i'r holl gynnwys sydd ar gael ar-lein.

Captain Entprima

Clwb Eclectig
Cynhelir gan Horst Grabosch

Eich opsiwn cyswllt cyffredinol at bob diben (ffan | cyflwyniadau | cyfathrebu). Fe welwch fwy o opsiynau cyswllt yn yr e-bost croeso.

Nid ydym yn sbam! Darllenwch ein polisi preifatrwydd am fwy o wybodaeth.