Y Ffordd Gyfannol

Entprima

Mae'n swnio o fewn Hylifau - Captain Entprima

Soulfood

Cerddoriaeth a Mwy

Entprima yn gweld ei hun fel llysgennad ysbrydion uchel heb gau ei lygaid i ddioddefaint y byd go iawn. Deddf gydbwyso na all ond llwyddo gyda'r cydbwysedd cywir rhwng yr eithafion.

Fel brand cerddoriaeth, cerddoriaeth yw ein pryder canolog hefyd wrth gwrs. Serch hynny, rydym yn gyson yn chwilio am bethau a all gefnogi ein hachos.

Mae'r wefan hon yn dangos byd cerddorol y sylfaenydd a'r prifathro Horst Grabosch. Fodd bynnag, hoffem hefyd gyfeirio'n amlwg at wefan ein deuawd dawns-pop “Entprima Live”, Y gall unrhyw un ei archebu ar gyfer digwyddiadau preifat a chyhoeddus.

Datganiad i ddod - Rhagfyr 4, 2020

Proffiliau Artistiaid

Hwyliau

Entprima Jazz Cosmonauts Icon

Entprima Jazz Cosmonauts

Geiriau Ymgysylltiedig

Alexis Entprima Icon

Alexis Entprima

Peiriant Cerddoriaeth Ddawns

Captain Entprima logo

Captain Entprima

Oeri ac Ymlacio

Blogbostiau mwyaf newydd

poeth

Fy Ymagwedd Fyd-eang

Fy Ymagwedd Fyd-eang

Mae'r byd wedi newid llawer mwy trwy wyddoniaeth a thechnoleg nag y mae ceidwaid y gorffennol yn ei bregethu i ni.

Neges Gan Ein Golygydd

“Peidiwch â datblygu i stopio!” Pan ddechreuon ni gyda Entprima, roedd yna fand o'r enw Entprima Live heb unrhyw recordiadau ond llawer o ddigwyddiadau byw. Gallwch ddilyn ffordd y band hwn ar eu gwefan eu hunain https://entprima.de

Yn y cyfamser mae gennym 4 prosiect recordio gyda miliwn o ddramâu ac mae pethau'n mynd yn fwy cymhleth. Rwy'n ceisio fy ngorau i roi trosolwg i chi ac i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi. Mae'r wefan hon yn delio â'r 3 phrosiect: Entprima Jazz Cosmonauts, Captain Entprima ac Alexis Entprima.

Entprima Jazz Cosmonauts

Grabosch gwaethaf

Golygydd yn Brif

Sut i'n Dilyn Ni

Darperir y newyddion pwysicaf fel ymlidiwr o'r wefan hon i'r rhwydweithiau a grybwyllir uchod, fel y gallwch ddewis y rhwydwaith sydd orau gennych i'n dilyn. Gyda dolen i'r wefan hon rydym yn cynnig popeth amlieithog.

Gallwch hefyd archebu tanysgrifiad yn uniongyrchol ar gyfer sianeli yn y dialog Aros yn Gysylltiedig. Mae tanysgrifiad y cylchlythyr yn ddarostyngedig i'r amodau canlynol:

Rwy'n cytuno i dderbyn y Entprima cylchlythyr am "Entprima - Music & More "bob mis bron. Gallaf ddirymu fy nghaniatâd ar unrhyw adeg yn rhad ac am ddim ar gyfer y dyfodol mewn unrhyw e-bost a dderbyniaf. Fe welwch wybodaeth fanwl ar sut rydym yn trin eich data a'r feddalwedd cylchlythyr MailChimp a ddefnyddir gennym ni yn ein polisi preifatrwydd