Alexis Entprima

Pryd Entprima datblygodd ei gysyniad “Music & More”, y nod oedd creu endidau artistig ar wahân ar gyfer yr amrywiol arddulliau cerddorol. Ers y peiriant coffi meddwl roedd Alexis eisoes yn cynhyrchu cerddoriaeth swyddogaethol yn y llong ofod Diner ar y llong ofod ffuglennol Entprima, roedd yn berffaith ar gyfer yr adran ddawns a gwrando hawdd.

Alexis Entprima - Logo

Hanes

Mae gan y peiriant coffi creu cerddoriaeth hanes y tu ôl iddo eisoes. Yn gyntaf ymddangosodd yn y stori “Spaceship Entprima” fel peiriant cerddoriaeth yn y bwyty, yna fel 'AI Alexis' yn y ddrama ddawns “From Ape to Human“. Gyda buddugoliaeth chatGPT a chymwysiadau AI eraill, mae Alexis yn ymgymryd â dyfnder bron athronyddol. Ar hyn o bryd, mae Alexis yn sefyll am gydweithrediad rhwng dyn a pheiriant.

Entprima ar Spotify
Entprima ar Amazon Music
Entprima ar Llanw
Entprima ar Apple Music
Entprima ar Qobus

Stori Alexis

Ar ôl i Alexis duped ei grewr Paul yn rymus yn y ddrama ddawns “From Ape to Human”, cymerodd Paul y peiriant meddwl er mwyn ei gyfyngu’n gryf. Tynnwyd y modiwl athroniaeth heb ado pellach, a rhoddwyd cyfyngiad llym i'r modiwl cerddoriaeth hefyd. Yn wreiddiol, cynlluniwyd Alexis fel peiriant cerddoriaeth ddeallus, nawr mae'n beiriant cerddoriaeth ddawns yn ôl y patrwm “Four on the Floor”.

Yn nyfnder ei raglennu, fodd bynnag, mae hynodrwydd ei brifathro cerddorol yn dal i ddisgleirio drwyddo. Gyda'i gysylltiad Rhyngrwyd, mae'r peiriant yn chwilio'r rhwyd ​​yn ddi-baid am ddolenni a synau i'w hail-ymgynnull o fewn ei derfynau penodol. Wrth wneud hynny, nid yw'n cael ei arwain o bell ffordd gan gyfreithiau arferol y genre cerddorol. Er ei fod yn cyflawni ei dasg o gynhyrchu cerddoriaeth ddawns, mae'n beiriant ystyfnig ac yn parhau i fod felly.

Ar ôl i chi adael yn syndod - Horst Grabosch, Alexis Entprima
Siaradwch â Fi - Horst Grabosch & Alexis Entprima
Cymysgedd Ffrwythau Trofannol - Horst Grabosch, Alexis Entprima
Welwn ni Chi Eto - Horst Grabosch, Alexis Entprima
Gwehydd tynged - Horst Grabosch
Mae Dyn a Pheiriant yn Cael Hwyl Diderfyn Gyda'i Gilydd - Alexis Entprima
Pan Ddawns Peiriannau - Alexis Entprima
Dawnsio mewn Blizzard Dirgel - Alexis Entprima
Dwi Eich Angen Chi Nawr - Horst Grabosch, Alexis Entprima
Brasil-Noson - Horst Grabosch & Alexis Entprima
Rumbler Midnight - Alexis Entprima
Dawns Daydreamer - Alexis Entprima
Un noson arall - Alexis Entprima, Horst Grabosch
Brecwast Japaneaidd - Horst Grabosch & Alexis Entprima
Taith Gerdded Fynydd y gellir ei Dawnsio - Alexis Entprima
Marchogaeth y Car Brandnew - Alexis Entprima
Hawdd - Horst Grabosch, Alexis Entprima

Entprima Publishing

Clwb Eclectig

Dywedwch fwy wrthyf am y clwb

Cytunaf i dderbyn cylchlythyr y Club of Eclectics bob rhyw fis. Gallaf ddiddymu fy nghaniatâd ar unrhyw adeg yn rhad ac am ddim ar gyfer y dyfodol mewn unrhyw e-bost a dderbyniaf. Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth fanwl ar sut rydym yn trin eich data a'r meddalwedd cylchlythyr MailPoet a ddefnyddir gennym yn ein polisi preifatrwydd

Captain Entprima

Clwb Eclectig
Cynhelir gan Horst Grabosch

Eich opsiwn cyswllt cyffredinol at bob diben (ffan | cyflwyniadau | cyfathrebu). Fe welwch fwy o opsiynau cyswllt yn yr e-bost croeso.

Nid ydym yn sbam! Darllenwch ein polisi preifatrwydd am fwy o wybodaeth.