Captain Entprima

Mae'r datblygiad yn endid artistig yn rhesymegol. Ers o fewn y newydd Entprima cysyniad gyda'r tri nod: Parch - Ffyniant - Serenity, rhoddir sylw hefyd i dri genre cerddoriaeth gwahanol, Captain Entprima dim ond yn ystyried yr ardal “Chill & Relax” yr oedd mewn gwirionedd.

Captain Entprima logo

Hanes

Eisoes yn stori ffuglennol y llong ofod Entprima roedd yna “Gapten E” a oedd yn gyfrifol am enaid y teithwyr. Yn nes ymlaen, "Captain EntprimaDefnyddiwyd "fel enw llwyfan ar gyfer y Entprima mastermind Horst Grabosch, ac yna datblygodd i fod yn endid artistiaid cyfredol Captain Entprima.

Mae'r gerddoriaeth yn cyfateb i'r Entprima nod>

Serenity

Gofalwch am eich balans

Golygfeydd Natur Ymlaciol

Captain Entprima yn cyfoethogi synau natur gyda synau cyfriniol, hudolus a mawreddog. Y gwrthbwyso delfrydol i delynegion cynhyrfus Entprima Jazz Cosmonauts. Mae'r cydbwysedd bob amser rhwng polion gwahanol agweddau sy'n eich arwain at serenity heb anwybodaeth.

Blas - Sesiwn - Ehangu

Mae'r datganiadau'n cael eu paratoi ar gyfer gwahanol hyd sesiynau.

  • Cymerwch nap gyda dim ond un dôn / trac.
  • Cymerwch sesiwn 10 munud gyda chwarae Rhyddhad Tair Rhan (gorau heb chwarae ar hap).
  • Sesiwn Ioga neu Fyfyrdod Llawn gyda Captain Entprima Rhestr Chwarae Chill.

Gwybodaeth

Mwy

Insights

Mae serenity yn aml yn cael ei gymysgu â difaterwch. Mae rhywun empathig sy'n meddwl yn fyd-eang yn gweld cymaint o ddioddefaint ar y blaned nes bod anobaith llwyr yn bygwth. Ond nid yw anobaith yn helpu unrhyw un gam ymhellach. Y nod yw serenity actio pwerus.

Mae'r hyn sydd wedi datblygu yn yr amser ers dychweliad cerddorol y prifathro Horst Grabosch hefyd wrth gwrs yn dibynnu ar siawns. Serch hynny, mae'r cylchoedd yn cau mewn ffordd ryfeddol.

Mae yna awgrymiadau eisoes yn y straeon cerddorol blaenorol, ond hefyd y gerddoriaeth a ddatblygwyd yn y fath fodd fel ei bod yn arwain at stori organig. Strôc o lwc i grewr Entprima a rheswm dros y gostyngeiddrwydd mwyaf tuag at grewr uchaf, anhysbys y bydysawd.

 

 

Cerddoriaeth Newyddaf

Capten

La seconda porta per la pace della mente

Ail drac cerddoriaeth o'r gyfres o gerddoriaeth myfyrdod gan Captain Entprima, sy'n creu ymlacio ac ysgogiad o fewn ychydig funudau gyda strwythurau harmonig hynod effeithiol.

La prima porta per la pace della mente

Mae'r gerddoriaeth hon ar gyfer ymlacio yn cyfuno harddwch sain a meistrolaeth yng nghyfansoddiad seiniau i greu strwythurau goddiweddyd oscillaidd.

Le Chant des Sirènes

Mae'r gân wedi'i hysbrydoli gan fytholeg Roegaidd, lle mae morwyr yn cael eu denu i'w marwolaethau gan gân ddechreuol y seirenau.