Cylchgrawn Cerddoriaeth Electronig Eclectig

Cylchgrawn Cerddoriaeth Electronig Eclectig

Cynhyrchu cerddoriaeth electronig yw'r safon ar gyfer cenhedlaeth newydd annibynnol o gerddorion. Fel peintwyr yn pennu eu gweithiau eu hunain, mae'r cynhyrchwyr cerddoriaeth hyn yn creu eu gweithiau o'r dechrau i'r diwedd.

Mae artistiaid sain eclectig yn defnyddio holl bosibiliadau cynhyrchu sain electronig heb gyfyngu eu hunain iddo yn obsesiynol.

Diffiniad

Cerddoriaeth Electronig Eclectig

Dylem ddechrau torri cregyn i gyrraedd y ffrwythau. Mae modelau ideolegol cymdeithas fel comiwnyddiaeth a chyfalafiaeth eisoes wedi profi eu hanallu i ddod yn nes at heddwch byd-eang parhaol. Fel artistiaid, mae galw arbennig arnom i fynd y tu hwnt i ffiniau. Mae llawer o artistiaid eisoes wedi gwneud hynny – gyda graddau amrywiol o lwyddiant.

Rydym wedi sylwi bod y caethiwed i grynodebau diamwys wedi arwain at ddyfeisio crynoadau newydd ar gyfer arloeswyr llwyddiannus yn y byd celf, sydd eto'n gwahanu yn lle uno. Wrth chwilio am ateb, rydym wedi dod ar draws eclectigiaeth, sy'n torri'r cregyn yn agored ac yn defnyddio'r ffrwythau mwyaf defnyddiol. Yn y broses, mae'r cregyn blaenorol yn cadw dim ond carped o sblinters. Mae'r model hwn yn ymddangos yn addawol yn ei agwedd at amrywiaeth heb berygl mympwyoldeb.

Datganiadau Diweddaraf

Brecwast Japaneaidd

Brecwast Japaneaidd

Brecwast Japaneaidd yw arsylwi cerddorol seremoni Japaneaidd o safbwynt diwylliannol y Gorllewin. Mae dynion a merched wedi ymgasglu i frecwast. Mae lleisiau â synau lleferydd Japaneaidd yn awgrymu cyfnewid erotig swil o'r rhywiau. Yn gyntaf mae'r merched yn tanio'r ffantasïau erotig gyda siantiau fflyrtio cyn i'r bechgyn ymateb mewn modd hynod achlysurol. Y sail rythmig yw rhigol tŷ sydd wedi'i addasu i llymder nodweddiadol diwylliant Japan. Dim ond elfennau a ddefnyddir yn gynnil sy’n awgrymu siglenni emosiynol, sydd wedyn yn hytrach yn deillio o ddiwylliant yr arsylwr sy’n synhwyro’r tensiwn erotig sy’n clecian mewn amgylchedd sy’n ymddangos yn gwbl reoledig. Mae'r gwrth-ddweud o ddiniweidrwydd ac angerdd yn creu tensiwn bron yn amlwg sef apêl barhaus y gerddoriaeth. Nid yw'r stori wedi'i chwblhau ac mae'n parhau ym meddwl y gwrandäwr. Dyma adrodd straeon cerddorol ar ffurf cân bop. Mae'r gofod sain wedi'i osod yn briodol gan elfennau lo-fi anymwthiol. Mae hwn yn eclectigiaeth wedi'i dynnu â llafn main. Pe bai’n rhaid i chi ei ddosbarthu rywsut byddwn yn ei alw’n “Intercultural storytelling in lo-fi house garb”.

Marchnadoedd Lofi

Marchnadoedd Lofi

Lofi, lo-fi neu ffyddlondeb isel, lo-fi hip-hop. Bloc adeiladu gweddol newydd yn y genre craze. Dyma EP o wrando hawdd, neu efallai curiadau astudio? Beth bynnag, awdur a chynhyrchydd cerddoriaeth chwilfrydig Horst Grabosch tanau o bob dryll cyn belled ag y bydd yn gwasanaethu ei neges. Cydweithrediad/prosiect gyda Captain Entprima a gynlluniwyd ar gyfer ymlacio. Oes, rhaid ymlacio - fel arfer gan yr hen feistr sydd wedi'i hyfforddi'n academaidd ar lefel gerddorol uchel. Yma mae alawon rhyfeddol o syml yn cael eu chwarae gyda synau piano dieithr.

Die Geschichte von Oberförster Karl-Heinz Flinte

Die Geschichte von Oberförster Karl-Heinz Flinte

Stori newydd gan Horst Grabosch o'r gyfres “Arwyr Gwaith”. Y tro hwn mae'r ffocws ar broffesiwn coedwigwr. Wrth gwrs, nid yw Karl-Heinz Flinte yn cyd-fynd â'r stereoteip o goedwigwr. Ar y clawr, mae'n edrych yn debycach i actifydd hinsawdd. Ond dyna union dro Grabosch. Mae'r tair pennod yn datgelu amrywiaeth y gweithgaredd. Mae Fflint hefyd yn saethu baedd yn achlysurol pan fo angen, ond mae hefyd yn dioddef gyda'r coed gwan ac yn gofalu am ymwelwyr dynol y goedwig - wedi'r cyfan, dyna mae'n cael ei dalu i'w wneud. Yn union fel gyda'i gerddoriaeth, mae'n eistedd rhwng pob cadair, ond mae'r cadeiriau bob amser yn cynrychioli golygfa gyfyngedig yn unig. Mae Grabosch bob amser yn dewis themâu unigol a genres cerddorol ar gyfer cân, ond yn y broses maent yn ffurfio darlun cyfan dros amser. Mae'r darlun hwn yn anniddig o amrywiol o ran ffurfio patrymau. Efallai mai dyma'n union sut mae Grabosch yn dangos ein diffyg derbyniad cyffredinol o gymhlethdod y byd. Ond mae bob amser yn cadw ei winc doniol.

Fideos Sylw

YouTube

Trwy lwytho'r fideo, rydych chi'n cytuno i bolisi preifatrwydd YouTube.
Dysgwch fwy

Llwytho fideo

Dywedwch wrthym am eich gwaith eclectig!

Cylchgrawn Cerddoriaeth Electronig Eclectig

Sut mae'n gweithio

Ymunwch â'n Clwb Eclectig ar waelod y dudalen. Bydd hyn yn eich cysylltu â'n Mastermind Horst Grabosch. Byddwch nid yn unig yn cael gwybod am newyddion gennym trwy gylchlythyrau misol, ond hefyd yn dod o hyd i Gyfeiriad E-bost yno i gyfathrebu. Fel efallai y byddwch wedi sylwi, nid ydym yn hoff o gyfathrebu trefnus trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a phob math o algorithmau, ond hoffem gadw'n bersonol.

Clwb Eclectig yn gyfle un stop ar gyfer pob math o faterion. Byddwch yn gefnogwr, cyflwynwch (os ydych chi'n teimlo'n agos iawn at ein cysyniad a'ch bod chi'n gerddor eich hun) ar gyfer rhestrau chwarae neu cyflwynwch i gydweithio â'n label Entprima Publishing.

Sylwch nad ydym yn ddarparwyr datrysiadau ond yn bobl feddwl agored gyda'r rhyddid i ddewis.

Alexis Entprima

Ar gyfer y sain ffrydio gorau rydym yn argymell:

Entprima ar Qobus

Entprima Publishing

Clwb Eclectig

Dywedwch fwy wrthyf am y clwb

Cytunaf i dderbyn cylchlythyr y Club of Eclectics bob rhyw fis. Gallaf ddiddymu fy nghaniatâd ar unrhyw adeg yn rhad ac am ddim ar gyfer y dyfodol mewn unrhyw e-bost a dderbyniaf. Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth fanwl ar sut rydym yn trin eich data a'r meddalwedd cylchlythyr MailPoet a ddefnyddir gennym yn ein polisi preifatrwydd

Captain Entprima

Clwb Eclectig
Cynhelir gan Horst Grabosch

Eich opsiwn cyswllt cyffredinol at bob diben (ffan | cyflwyniadau | cyfathrebu). Fe welwch fwy o opsiynau cyswllt yn yr e-bost croeso.

Nid ydym yn sbam! Darllenwch ein polisi preifatrwydd am fwy o wybodaeth.