Nid yw Cerddoriaeth Electronig yn Arddull!

Blogbost

Chwefror 5, 2021

Nid yw Cerddoriaeth Electronig yn Arddull

Yn anffodus, mae “cerddoriaeth electronig” wedi ymsefydlu mewn cerddoriaeth bop fel math o ddisgrifiad steil. Mae hyn nid yn unig yn sylfaenol anghywir, ond mae hefyd yn ystumio barn y cyfan i wrandawyr ifanc.

Gall ymweliad â Wikipedia fod yn ddefnyddiol yma: Cerddoriaeth electronig. Mae'r agweddau ar gerddoriaeth electronig sy'n werth eu trafod yn amrywiol.

O safbwynt y cyhoedd yn gyffredinol, yr agwedd bwysicaf ar gerddoriaeth electronig yw'r ffordd y mae'n cael ei chynhyrchu, oherwydd mae iddi oblygiadau cymdeithasol tebyg i ddyfodiad peiriannau deallus yn ein bywydau. Gellir cynhyrchu mwy mewn llai o amser a lleihau'r defnydd o bŵer dynol.

O safbwynt y cariad cerddoriaeth, mae'r ddelwedd sain hollol newydd yn sicr yn bendant. Ac mae'r sain hon hefyd yn gyfrifol am gofnod y term fel genre o gerddoriaeth boblogaidd. Ond mewn gwirionedd dim ond y brif ffrwd pop a'i ddelfryd gadarn sy'n diffinio'r genre hwn. Gyda generaduron sain electronig, gallai symffonïau gael eu cynhyrchu cystal yn yr arddull glasurol, ond prin bod unrhyw un yn ei wneud oherwydd bod y gynulleidfa glasurol wrth ei bodd â'r arferion perfformio sydd wedi hen ymwreiddio.

I'r artist creadigol, mae'r amodau cynhyrchu sydd wedi'u symleiddio'n sylweddol yn felltith ac yn fendith. Mae rhyddhad unigol nid yn unig yn bosibl, ond mae hefyd yn golygu'r rhyddid artistig mwyaf posibl. Mae hyn yn atgoffa rhywun o amodau cynhyrchu peintiwr. Fodd bynnag, mae llawer o beintwyr eisoes wedi methu oherwydd unigrwydd, a dyma union broblem y cynhyrchydd electronig.

Tra yn y gilfach o gerddoriaeth ddawns electronig gynnar mae'r DJ wedi sefydlu ei hun mewn perfformiad byw, mae'n dod yn fwyfwy anodd i artistiaid electronig mwy arbrofol ddyfeisio set fyw er mwyn sefydlu cyswllt uniongyrchol â'r gynulleidfa. Mae perfformiadau amlgyfrwng neu gyfuniadau â ffurfiau celf eraill yn bosibl eu gwireddu a'u gwireddu, ond maen nhw'n gwneud cyngherddau'n ddrud eto, ac mae'r fantais cynhyrchu o beidio â gorfod talu cerddorion byw yn troi i'r gwrthwyneb yn gyflym.

O ganlyniad, mae newydd-ddyfodiaid heb gyllideb yn wynebu cystadleuaeth gynyddol yn y farchnad gerddoriaeth wedi'i recordio, ond go brin eu bod i'w cael ar lwyfannau. Mae dod o hyd i'r cymedr euraidd yn her fawr wrth ledaenu cerddoriaeth electronig. Fodd bynnag, gall cariadon synau electronig yn sicr edrych ymlaen at ddyfodol cyffrous o ran arferion perfformio amrywiol - a hefyd arddulliau.

Rhestr chwarae ar gyfer cerddoriaeth electronig soffistigedig - artistiaid rhyngwladol

Y Sylfaenydd

Fy enw i yw Horst Grabosch a fi yw prif feistr yr holl brosiectau a gyflwynir ar y wefan hon. Cefais fy ngeni yn yr ardal mwyngloddio glo fwyaf yn yr Almaen, a elwir y “Ruhrgebiet”. Ar ôl ysgol gweithiais fel cerddor proffesiynol nes fy mod yn 40 oed. Mae'r amser hwn wedi'i gofnodi'n dda WIKIPEDIA Ar ôl llosgi allan bu'n rhaid i mi roi'r gorau i'm swydd, symud i dde'r Almaen, i ranbarth Munich, a gwneud prentisiaeth fel technolegydd gwybodaeth. Gorfododd llosg arall i mi ailadeiladu fy modolaeth eto, a gwympodd oherwydd argyfwng y corona. Gan ddisgwyl tlodi yn oedran ymddeol, dechreuais adeiladu ail yrfa fel cerddor yn 2019.

Cerddoriaeth Newyddaf

Maes Cariad - Entprima Jazz Cosmonauts

Maes Cariad

Mae’r gân “Field of Love” yn disgrifio maes cosmig ffuglennol a grëwyd gan yr hiraeth am gariad at eneidiau plant sydd wedi’u cam-drin.
Happyplus Audiofile Rastafari 1971 - Entprima Jazz Cosmonauts

Happyplus Audiofile Rastafari 1971

Mae'r gân hon yn atgoffa rhywun o oes fawr reggae a Bob Marley, yn ogystal â'r grefydd Rastaffarïaidd, a sefydlwyd mor gynnar â 1930, ond a ddaeth yn hysbys ledled y byd yn unig trwy Bob Marley a reggae.

Pan Ddawns Peiriannau - Alexis Entprima

Pan Dawns Peiriannau

Mae breichiau robotig yn symud mewn amser gyda chynhyrchu. Mae'r symudiadau yn berffaith gydamserol. Mae fel dawns o'r peiriannau.

Dawnsio mewn Blizzard Dirgel - Alexis Entprima

Dawnsio mewn Blizzard Dirgel

Gall dawnsio ddigwydd yn unrhyw le ac o dan unrhyw amodau. Mae'r teitl dawns hwn yn herio amodau eithafol pan fydd angheuol a brwdfrydedd di-rwystr dros fywyd yn cwrdd.

Emotionplus Audiofile X-mas 1960 - Entprima Jazz Cosmonauts

Emotionplus Audiofile X-mas 1960

Pan fydd y Nadolig rownd y gornel yn unig, mae atgofion, emosiynau a golygfa feirniadol o ddigwyddiadau'r byd weithiau'n ffurfio cynghrair wyllt.

O Ein Sianeli Fideo

Fanpostiau mwyaf newydd

Nid yw Cerddoriaeth Electronig yn Arddull!

Yn anffodus, mae “cerddoriaeth electronig” wedi ymsefydlu mewn cerddoriaeth bop fel math o ddisgrifiad steil. Mae hyn nid yn unig yn sylfaenol anghywir, ond mae hefyd yn ystumio barn y cyfan i wrandawyr ifanc.

A yw Amrywiaeth yn Ddryslyd?

Nid ydych chi'n ffitio cant y cant â'r duedd bresennol, felly nid ydych chi'n cael cam sy'n bodoli eisoes

Beethoven vs Drake

Yn sylfaenol annemocrataidd pan fydd systemau gwerth yn cael eu cadw'n fyw yn artiffisial. Mae'r cwrs pendant ar gyfer systemau dyneiddiol a gwerth teg wedi'i osod mewn addysg.

Sut i'n Dilyn Ni

Darperir y newyddion pwysicaf fel ymlidiwr o'r wefan hon i'r rhwydweithiau a grybwyllir uchod, felly gallwch ddewis y rhwydwaith sydd orau gennych i'n dilyn. Gyda dolen i'r wefan hon rydym yn cynnig popeth amlieithog. Am wybodaeth bellach gallwch danysgrifio i'n cylchlythyr.