Entprima ar Spotify
Entprima ar Amazon Music
Entprima ar Spotify
Entprima ar Youtube Cerddoriaeth
Entprima ar Llanw
Entprima ar Qobus
Entprima auf SoundCloud
Entprima yn Siop Qobuz
Entprima auf Amazon kaufen

Ymhell y Tu Hwnt i Ddeall

Entprima Jazz Cosmonauts Icon

Cylchgrawn Cerddoriaeth Electronig Eclectig

Mehefin 23, 2023
O'i lyfrau fe wyddom hynny Horst Grabosch yn ymhel yn ddwys wrth chwilio am yr enaid. Mae’n naturiol bod hyn hefyd yn cael ei adlewyrchu yn ei holl ganeuon. Nawr dyma ddatganiad cerddorol wedi'i neilltuo'n benodol i chwilio am yr enaid. Defnyddia'r awdur a'r cyfansoddwr ei holl wybodaeth am fecanweithiau cerddorol i greu gwaith sydd mor emosiynol ag y mae'n rhesymegol. Mae’n werth gwrando ar bob trac ar ei ben ei hun, ond wrth redeg drwy’r albwm gyfan, ynghyd â theitlau dethol a barddonol y traciau, mae taith i fywyd yr enaid yn datblygu, sy’n fwy na cherddoriaeth gefndir lleddfol ar gyfer un. ymarfer myfyrio. Mae'n ymarfer myfyrdod acwstig ei hun. Nid oes ots am y gerddoriaeth a ydych chi'n dueddol yn ysbrydol ai peidio. Trwy effeithiau seicoacwstig wedi'u cymhwyso'n fedrus, mae'n anochel y cewch eich tynnu i mewn i fyd o ryfeddod, ymhell y tu hwnt i ddealltwriaeth. Mae gwrando gyda chlustffonau yn gwella'r pleser.
DYMUNO
C

Entprima Cymuned

Fel aelod o'n cymuned, gallwch nid yn unig fwynhau'r cynnwys llawn yn uniongyrchol ar y wefan hon, ond hefyd dod o hyd i wybodaeth ychwanegol a / neu gynnwys cysylltiedig.

Captain Entprima

Clwb Eclectig
Cynhelir gan Horst Grabosch

Eich opsiwn cyswllt cyffredinol at bob diben (ffan | cyflwyniadau | cyfathrebu). Fe welwch fwy o opsiynau cyswllt yn yr e-bost croeso.

Nid ydym yn sbam! Darllenwch ein polisi preifatrwydd am fwy o wybodaeth.