Ymwadiad

Atebolrwydd am Cynnwys

Fel darparwyr gwasanaeth, yr ydym yn atebol am gynnwys ein gwefannau hyn yn ôl Adran Dd. 7, paragraff 1 German Telemedia Act (TMG). Fodd bynnag, yn ôl Sec. 8 i 10 German Telemedia Act (TMG), nid yw'n ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau fonitro gwybodaeth a gyflwynwyd neu a storir yn barhaol neu i chwilio am dystiolaeth sy'n dangos gweithgareddau anghyfreithlon.

Mae rhwymedigaethau cyfreithiol i ddileu gwybodaeth neu i atal y defnydd o wybodaeth yn parhau heb eu talu. Yn yr achos hwn, mae atebolrwydd yn bosibl yn unig ar adeg gwybodaeth am dorri cyfraith benodol. Bydd cynnwys anghyfreithlon yn cael ei dynnu'n syth ar yr adeg y byddwn yn cael gwybodaeth amdanynt.

Atebolrwydd am Dolenni

Mae ein cynnig yn cynnwys dolenni i wefannau trydydd parti allanol. Nid oes gennym unrhyw ddylanwad ar gynnwys y gwefannau hynny, felly ni allwn warantu am y cynnwys hynny. Mae darparwyr neu weinyddwyr gwefannau cysylltiedig bob amser yn gyfrifol am eu cynnwys eu hunain.

Roedd y gwefannau cysylltiedig wedi'u gwirio am dorri'r gyfraith posibl ar adeg sefydlu'r ddolen. Ni chanfuwyd cynnwys anghyfreithlon adeg cysylltu. Ni ellir gosod monitro parhaol o gynnwys gwefannau cysylltiedig heb arwyddion rhesymol bod y gyfraith wedi bod yn groes. Bydd cysylltiadau anghyfreithlon yn cael eu tynnu'n syth ar yr adeg y byddwn yn cael gwybodaeth amdanynt.

Hawlfraint

Mae cynnwys a chyfansoddiadau a gyhoeddwyd ar y gwefannau hyn gan y darparwyr yn ddarostyngedig i gyfreithiau hawlfraint yr Almaen. Mae atgynhyrchu, golygu, dosbarthu yn ogystal â defnyddio unrhyw fath y tu allan i gwmpas y gyfraith hawlfraint yn gofyn am ganiatâd ysgrifenedig gan yr awdur neu'r tarddwr. Caniateir lawrlwythiadau a chopïau o'r gwefannau hyn ar gyfer defnydd preifat yn unig.
Gwaharddir defnydd masnachol ein cynnwys heb ganiatâd y tarddiad.

Mae cyfreithiau hawlfraint trydydd partïon yn cael eu parchu cyhyd â bod y cynnwys ar y gwefannau hyn yn deillio o'r darparwr. Nodir cyfraniadau gan drydydd partïon ar y wefan hon fel y cyfryw. Fodd bynnag, os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw dorri cyfraith hawlfraint, rhowch wybod i ni. Bydd y cynnwys o'r fath yn cael ei ddileu ar unwaith.

Trwyddedau Cyfryngau

Elfennau evatoato

☛GBC & M❐

Entprima Cyhoeddi