Σημείωση ιστοτόπου

Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με την παρ. 5 Νόμος της Γερμανικής Τηλεϊατρικής (TMG):

Χορστ Γκράμπος
Seeshaupter Str. 10α
82377 Penzberg

Επαφή:

Τηλέφωνο: +49 8856 6099905
Email: office @entprima.com

ΔΕΞΑΜΕΝΗ:

Αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ σύμφωνα με το Κεφ. 27 ένα γερμανικό νόμο για τον φόρο προστιθέμενης αξίας:
DE304724884

Υπεύθυνος για τα περιεχόμενα σε Sec. 55, παρ. 2 Γερμανική Ομοσπονδιακή Σύμβαση Ραδιοφωνίας (RstV):

Χορστ Γκράμπος
Seeshaupter Str. 10α
82377 Penzberg

Επίλυση διαφοράς

Δεν συμμετέχουμε σε επίλυση διαφορών στο διαδίκτυο σε συμβούλια διαιτησίας καταναλωτών.