1. Andmekaitse ülevaade

Üldine informatsioon

Järgmine teave annab teile hõlpsasti navigeeritava ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega selle veebisaidi külastamisel. Mõiste „isikuandmed” hõlmab kõiki andmeid, mida saab kasutada teie isiklikuks tuvastamiseks. Andmekaitse teema kohta üksikasjaliku teabe saamiseks lugege meie andmekaitsedeklaratsiooni, mille oleme selle koopia alla lisanud.

Andmete salvestamine sellel veebisaidil

Kes on selle veebilehe andmete registreerimise eest vastutav isik (st „vastutav töötleja”)?

Selle veebisaidi andmeid töötleb veebisaidi operaator, kelle kontaktandmed on saadaval veebilehel „Seaduses nõutavad andmed“.

Kuidas me teie andmeid salvestame?

Me kogume teie andmeid teie andmete jagamisel meiega. See võib olla näiteks teave, mille sisestate meie kontaktivormile.

Muid andmeid registreerivad meie IT-süsteemid automaatselt või pärast seda, kui olete oma veebisaidi külastuse ajal nõusoleku nende salvestamiseks. Need andmed sisaldavad peamiselt tehnilist teavet (nt veebibrauser, opsüsteem või aeg, kuhu saidile pääseti). Sellele veebisaidile sisenemisel registreeritakse see teave automaatselt.

Millistel eesmärkidel me teie andmeid kasutame?

Osa teavet genereeritakse veebisaidi veatu pakkumise tagamiseks. Teie kasutajamustrite analüüsimiseks võib kasutada muid andmeid.

Millised õigused teil on teie teabe osas?

Teil on igal ajal õigus saada teavet oma arhiivitud isikuandmete allika, vastuvõtjate ja eesmärkide kohta, ilma et peaksite sellise avalikustamise eest lõivu maksma. Samuti on teil õigus nõuda, et teie andmed parandataks või likvideeritaks. Kui olete andmetöötlusega nõustunud, on teil võimalus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, mis mõjutab kogu edasist andmetöötlust. Lisaks on teil õigus nõuda, et teie andmete töötlemine oleks teatud tingimustel piiratud. Lisaks on teil õigus saata kaebus pädevasse järelevalveasutusse.

Kui teil on selle või muude andmekaitsega seotud probleemide kohta küsimusi, võtke meiega igal ajal ühendust ja pöörduge selle veebisaidi jaotises „Seadusega nõutav teave” avaldatud aadressil.

2. Hosting ja sisu edastamise võrgud (CDN)

Väline hostimine

Seda veebisaiti haldab väline teenusepakkuja (host). Sellel veebisaidil kogutud isikuandmeid säilitatakse host serverites. Need võivad hõlmata, kuid ei ole nendega piiratud, IP-aadresse, kontakttaotlusi, metaandmeid ja kommunikatsiooni, lepinguteavet, kontaktteavet, nimesid, juurdepääsu veebilehtedele ja muud veebisaidi kaudu genereeritud andmeid.

Hostit kasutatakse lepingu täitmiseks meie potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt b) ning professionaalse pakkuja poolt meie veebiteenuste turvalise, kiire ja tõhusa osutamise huvides (art. 6 lõike 1 punkt f GDPR).

Meie host töötleb teie andmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik täitmiskohustuste täitmiseks ja selliste andmete osas meie juhiste järgimiseks.

Kasutame järgmist hosti:

1 ja 1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Lepingu andmetöötluslepingu täitmine

Andmekaitse-eeskirjadele vastava töötlemise tagamiseks oleme oma hostiga sõlminud tellimuste töötlemise lepingu.

3. Üldteave ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Selle veebilehe operaatorid ja leheküljed võtavad teie isikuandmete kaitse väga tõsiselt. Seega käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalsena ja kooskõlas seadusandlike andmekaitsenõuetega ja käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga.

Kui kasutate seda veebisaiti, kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed sisaldavad andmeid, mida saab kasutada teie isiku tuvastamiseks. Käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis selgitatakse, milliseid andmeid me kogume ja millistel eesmärkidel neid andmeid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja millisel eesmärgil teavet kogutakse.

Käesolevaga soovitame teil, et andmete edastamine Interneti kaudu (st e-posti teel) võib tekitada turvaauke. Andmeid pole võimalik täielikult kaitsta kolmandate isikute juurdepääsu eest.

Teave vastutava osapoole kohta (edaspidi "kontroller" GDPR-s)

Selle veebisaidi andmetöötluse kontroller on:

Horst Grabosch
Seeshaupter Str. 10a
82377 Penzberg
Saksamaa

Telefon: + 49 8856 6099905
E-post: office @entprimaCom

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes otsustab üksinda või koos teistega isikuandmete töötlemise eesmärkide ja ressursside osas (nt nimed, e-posti aadressid jne).

Ladustamise kestus

Kui käesolevas privaatsuspoliitikas pole täpsustatud konkreetset säilitamisperioodi, jäävad teie isikuandmed meile seni, kuni nende kogumise eesmärk ei kehti. Kui esitate põhjendatud taotluse kustutamiseks või võtate tagasi oma nõusoleku andmetöötluseks, siis teie andmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui meil on teie isikuandmete säilitamiseks muid õiguslikult lubatud põhjuseid (nt maksu- või äriõiguse säilitamistähtajad); viimasel juhul toimub kustutamine pärast nende põhjuste kaotamist.

Teave andmete edastamise kohta USA-sse

Meie veebisait kasutab eelkõige USA-s asuvate ettevõtete tööriistu. Kui need tööriistad on aktiivsed, võidakse teie isikuandmeid edastada nende ettevõtete USA serveritele. Peame märkima, et USA ei ole turvaline kolmas riik ELi andmekaitseseaduse tähenduses. USA ettevõtted on kohustatud avaldama isikuandmeid julgeolekuasutustele, ilma et teie kui andmesubjekt saaks selle vastu õiguslikke meetmeid võtta. Seetõttu ei saa välistada võimalust, et USA ametiasutused (nt salateenistused) võivad teie andmeid seiramise eesmärgil teie andmeid USA serverites töödelda, hinnata ja alaliselt säilitada. Meil pole nende töötlemistoimingute mõju.

Andmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamine

Lai valik andmetöötlustoiminguid on võimalik ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Samuti võite igal ajal tühistada mis tahes nõusoleku, mille olete meile juba andnud. See ei piira enne teie tagasivõtmist toimunud andmete kogumise seaduslikkust.

Õigus koguda andmeid erijuhtudel; otsest reklaami vastuväite esitamise õigus (art 21 GDPR)

SÜNDMUSEL TÖÖSTAKSE ANDME KUNSTI ALUSEL. 6 SECT. 1 LIT. VÕI GDPR, teil on igal ajal õigus oma isiklike andmete töötlemiseks, mis põhineb teie ainulaadsest olukorrast tulenevatel põhjustel. KÄESOLEVA KEHTIVUSE KOHALDATAKSE NEELE SÄTETELE PÕHJAL PÕHINEVAT PROFILMIMIST ÕIGUSLIKU ALUSE KINDLAKSMÄÄRAMISEKS, MIS KÕIGILE ANDMETE TÖÖTLEMISEL PÕHINEVAD, KONSULTEERIGE KÄESOLEVA ANDMEKAITSE DEKLARATSIOONIGA. KUI LÕPPENE LÕPETAMISEL, EI KEEGI ME TEENITUD ISIKUANDMETEGA PIKEMAKS JUURDEPÄÄSU, KUI TEENINDAME KAITSEKAITSE TÖÖTLEMISE PÕHJUSTE PÕHJUST, MIS TULEB PROFESSID, ÕIGUSTE VÕI ÕIGUSED, VÕI ÕIGUSED JUURDEPÕHISED, ÕIGUSED JA ÕIGUSED VABADUSED KAS ON ÕIGUSLIKE KOHUSTUSTE KASUTAMINE, TÖÖTLEMINE VÕI KAITSE (KOHALDAMINE VASTAVALT ARTIKLILE. 21 SEKT. 1 GDPR).

KUI TEIE ISIKUANDMED TÖÖTLEMAKSE OTSESEKS REKLAAMIS KASUTAMISEKS, ON TEIL ÕIGUS IGAS MÕNES TEAVITAMISEKS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS NENDE REKLAAMI EESMÄRGIL. SEE KOHALDATAKSE PROJEKTEERIMISEKS, KUIDAS SEDA VÕETAKSE SELLISE OTSENE REKLAAMIGA. KUI OBJEKTIGE KASUTATAKSE, EI OLE TEIE ISIKUANDMED KOHE OTSESEKS REKLAAMI EESMÄRKIDEKS KASUTAMISEKS (KOHALDAMINE VASTAVALT KUNSTILE. 21 SEKT. 2 GDPR).

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele

GDPR-i rikkumiste korral on andmesubjektidel õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus nad tavaliselt oma alalise elukoha, töökoha või väidetava rikkumise kohas. Kaebuse esitamise õigus on kehtiv olenemata mis tahes muudest haldus- või kohtumenetlustest, mis on õiguslikud vahendid.

Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus nõuda, et me annaksime teie nõusolekul või lepingu täitmiseks automaatselt töödeldavad andmed üle teile või kolmandale osapoolele üldkasutatavas, masinloetaval kujul. Kui peaksite nõudma andmete otseülekandmist teisele töötlejale, tehakse seda ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav.

SSL ja / või TLS krüpteerimine

Turvalisuse tagamiseks ja konfidentsiaalse sisu, näiteks ostutellimuste või päringute, mille te meile veebisaidi operaatorina edastate, edastamiseks kasutab see veebisait kas SSL- või TLS-krüpteerimisprogrammi. Krüptitud ühenduse saate ära tunda, kontrollides, kas brauseri aadressirida vahetub "http: //" -lt "https: //" -le, ja samuti lukustusikooni ilmumisega brauseri reale.

Kui SSL- või TLS-krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa meile edastatud andmeid kolmandad isikud lugeda.

Teave andmete parandamise ja kustutamise kohta

Kohaldatavate seadussätete piires on teil õigus igal ajal nõuda teavet oma arhiivitud isikuandmete, nende allika ja saajate ning teie andmete töötlemise eesmärgi kohta. Samuti võib teil olla õigus oma andmeid parandada või kustutada. Kui teil on selleteemalisi või muid isikuandmeid puudutavaid küsimusi, võtke meiega igal ajal ühendust jaos „Seadusega nõutav teave” toodud aadressil.

Õigus nõuda töötlemispiiranguid

Teil on õigus nõuda piirangute kehtestamist seoses teie isikuandmete töötlemisega. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta aadressil "Seaduses nõutavad andmed". Õigus nõuda töötlemise piiramist kehtib järgmistel juhtudel:

 • Juhul, kui peaksite vaidlustama meie arhiveeritud andmete õigsuse, vajame selle nõude kontrollimiseks tavaliselt natuke aega. Selle uurimise ajal on teil õigus nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist.
 • Kui teie isikuandmete töötlemine toimus / toimub ebaseaduslikult, on teil võimalus nende andmete kustutamise nõudmise asemel nõuda oma andmete töötlemise piiramist.
 • Kui me ei vaja teie isikuandmeid enam ja kui teil on seda vaja seaduslike õiguste kasutamiseks, kaitsmiseks või nõudmiseks, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist nende kustutamise asemel.
 • Kui olete esitanud vastuväite vastavalt art. 21-i sektsioon. 1 GDPR, teie õigusi ja meie õigusi tuleb omavahel võrrelda. Kuni pole kindlaks tehtud, kelle huvid valitsevad, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid, välja arvatud nende arhiveerimine, töödelda ainult teie nõusolekul või nõuda, kasutada või kaitsta seaduslikke õigusi või kaitsta teiste füüsiliste või juriidiliste isikute õigusi või oluliste avalike huvide tõttu, millele on viidanud Euroopa Liit või ELi liikmesriik.

Soovimatute e-kirjade tagasilükkamine

Me ei nõustu kontaktandmete kasutamisega, mis on avaldatud koos kohustusliku teabega, mis tuleb esitada paragrahvis “Seaduses nõutav teave”, et saata meile reklaami- ja teabematerjal, mida me pole selgesõnaliselt nõudnud. Selle veebilehe operaatorid ja selle lehed jätavad endale õiguse võtta õiguslikke meetmeid, kui reklaamiteavet ei soovita saata, näiteks SPAM-sõnumite kaudu.

4. Andmete registreerimine sellel veebisaidil

Küpsised

Meie veebisaidid ja lehed kasutavad seda, mida tööstuses nimetatakse küpsisteks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis ei kahjusta teie seadet. Neid säilitatakse ajutiselt seansi vältel (sessiooniküpsised) või arhiveeritakse need püsivalt teie seadmesse (püsiküpsised). Seansiküpsised kustutatakse automaatselt pärast külastuse lõpetamist. Püsiküpsised arhiivitakse teie seadmes seni, kuni te neid aktiivselt kustutate või veebibrauser need automaatselt kustutab.

Mõnel juhul on võimalik, et kolmandate osapoolte küpsised salvestatakse teie seadmesse pärast meie saidile sisenemist (kolmanda osapoole küpsised). Need küpsised võimaldavad teil või meil kasutada teatud kolmanda osapoole pakutavaid teenuseid (nt küpsised makseteenuste töötlemiseks).

Küpsistel on mitmesuguseid funktsioone. Paljud küpsised on tehniliselt hädavajalikud, kuna teatud veebisaidi funktsioonid ei töötaks küpsiste puudumisel (nt ostukorvifunktsioon või videote kuvamine). Muude küpsiste eesmärk võib olla kasutajamustrite analüüs või reklaamteadete kuvamine.

Küpsised, mis on vajalikud elektrooniliste sidetehingute tegemiseks (nõutavad küpsised) või teatud funktsioonide kasutamiseks, mida soovite kasutada (funktsionaalsed küpsised, nt ostukorvifunktsiooni jaoks), või küpsised, mis on vajalikud veebisaidi optimeerimiseks ( nt küpsised, mis pakuvad mõõdetavat teavet veebipublikule), salvestatakse artikli 6 alusel. 1 sekt. 6 põleb f GDPR, kui pole viidatud teistsugusele õiguslikule alusele. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi küpsiste salvestamise vastu, et tagada operaatori teenuste tehniliselt vigadeta ja optimeeritud pakkumine. Kui teie küpsiste salvestamiseks on nõutud teie nõusolekut, salvestatakse vastavad küpsised eranditult saadud nõusoleku alusel (artikli 1 lõige XNUMX, GDPR); selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Teil on võimalus seadistada oma brauser selliselt, et küpsiste paigutamisest teavitatakse teid ja lubada küpsiste vastuvõtmist ainult erijuhtudel. Samuti võite teatud juhtudel või üldiselt küpsiste vastuvõtmise välistada või brauseri sulgemisel küpsiste automaatseks kustutamiseks kustutamisfunktsiooni aktiveerida. Kui küpsised on desaktiveeritud, võivad selle veebisaidi funktsioonid olla piiratud.

Juhul kui kasutatakse kolmanda osapoole küpsiseid või kui küpsiseid kasutatakse analüütilistel eesmärkidel, teavitame teid sellest koos käesoleva andmekaitsepoliitikaga eraldi ja palume vajaduse korral teie nõusolekut.

Prääniku nõusolek Borlabsi küpsisega

Meie veebisait kasutab küpsiste nõusoleku andmise tehnoloogiat Borlabs, et saada teie nõusolek teie brauseris teatud küpsiste salvestamiseks ja nende andmete privaatsuse kaitsega kooskõlas olevale dokumentatsioonile. Selle tehnoloogia pakkuja on Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Saksamaa (edaspidi Borlabs).

Iga kord, kui külastate meie veebisaiti, salvestatakse teie brauserisse Borlabi küpsis, mis arhiveerib kõik teie sisestatud nõusoleku deklaratsioonid või tühistamised. Neid andmeid ei jagata Borlabsi tehnoloogia pakkujaga.

Salvestatud andmeid arhiivitakse seni, kuni teil palutakse meil need kustutada, kustutada Borlabi küpsis ise või andmete salvestamise eesmärki pole enam olemas. See ei piira seadusega pandud mis tahes säilitamiskohustusi. Borlabi andmetöötluspoliitikate üksikasjade ülevaatamiseks külastage lehte https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Seadusega küpsiste kasutamise nõusoleku deklaratsioonide saamiseks kasutame Borlabi küpsiste nõusoleku tehnoloogiat. Selliste küpsiste kasutamise õiguslik alus on art. 6 sekt. 1 lause 1 tuli c GDPR.

Serveri logifailid

Selle veebisaidi pakkuja ja selle lehed koguvad ja salvestavad automaatselt teavet nn serveri logifailides, mida teie brauser meile automaatselt edastab. Teave sisaldab:

 • Kasutatava brauseri tüüp ja versioon
 • Kasutatud opsüsteem
 • viitav URL
 • Juurdepääsuga arvuti hostinimi
 • Serveri päringu aeg
 • IP-aadress

Neid andmeid ei ühendata teiste andmeallikatega.

Need andmed salvestatakse artikli 5 alusel. 6 Sect. 1 põleb. f GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi tehniliselt veatu kujutamise ja operaatori veebisaidi optimeerimise vastu. Selle saavutamiseks tuleb salvestada serveri logifailid.

Registreerimine sellel veebisaidil

Täiendavate veebisaidi funktsioonide kasutamiseks on teil võimalus sellel veebisaidil registreeruda. Kasutame teie sisestatud andmeid ainult vastava pakkumise või teenuse kasutamiseks, mille jaoks olete registreerunud. Nõutav teave, mida registreerimise ajal taotleme, peab olema täielikult sisestatud. Vastasel juhul lükkame registreerimise tagasi.

Kõigist olulistest muudatustest meie portfelli ulatuses või tehniliste muudatuste korral teavitame teid registreerimise käigus antud e-posti aadressist.

Töötleme registreerimisprotsessi käigus sisestatud andmeid teie nõusoleku alusel (art. 6 jagu. 1 lit. a GDPR).

Registreerimisprotsessi ajal salvestatud andmeid säilitame seni, kuni olete sellel veebisaidil registreerunud. Seejärel kustutatakse sellised andmed. See ei piira kohustuslikke kohustuslikke säilitamiskohustusi.

5. Analüüsivahendid ja reklaam

IONOS veebianalüüs

See veebisait kasutab IONOS WebAnalytics analüüsiteenuseid. Nende teenuste pakkuja on 1 & 1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Saksamaa. Koos IONOSe analüüside teostamisega on võimalik näiteks analüüsida külastajate arvu ja nende käitumismustreid külastuste ajal (nt külastatud lehtede arv, nende veebisaidi külastuste kestus, katkestatud külastuste protsent), külastajate päritolu ( st milliselt saidilt saabub külastaja meie saidile), külastajate asukohad ja ka tehnilised andmed (brauser ja kasutatava opsüsteemi seanss). Nendel eesmärkidel arhiivib IONOS eelkõige järgmisi andmeid:

 • Viitaja (varem külastatud veebisait)
 • Juurdepääs veebisaidi lehel või failil
 • Brauseri tüüp ja brauseri versioon
 • Kasutatud operatsioonisüsteem
 • Kasutatava seadme tüüp
 • Veebisaidile juurdepääsu aeg
 • Anonüümne IP-aadress (kasutatakse ainult juurdepääsu asukoha määramiseks)

IONOSi andmetel on salvestatud andmed täielikult anonüümseks muudetud, nii et neid ei saa üksikisikutele kindlaks teha. IONOS WebAnalytics ei arhiveeri küpsiseid.

Andmeid säilitatakse ja analüüsitakse vastavalt art. 6 sekt. 1 põleb f GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kasutajamustrite statistilise analüüsi järele, et optimeerida nii operaatori veebiettekannet kui ka operaatori reklaamitegevusi. Kui vastavat lepingut on taotletud, toimub töötlemine eranditult artikli 6 alusel. 1 para. XNUMX põleb GDPR; lepingu saab igal ajal tühistada.

Lisateabe saamiseks IONOS WebAnalytics poolt andmete salvestamise ja töötlemise kohta klõpsake andmepoliitika deklaratsiooni järgmisel lingil:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Lepingu andmete töötlemine

Oleme IONOSiga täitnud lepingulise andmetöötluse lepingu. Selle lepingu eesmärk on tagada IONOS-i poolt teie isikuandmetega vastavuses olev andmekaitseregulatsioon.

Facebook Pixel

Konversioonimäärade mõõtmiseks kasutab see veebisait Facebooki külastajate aktiivsuse pikslit. Selle teenuse pakkuja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki avalduse kohaselt edastatakse kogutud andmed ka USA-le ja teistele kolmandatele riikidele.

See tööriist võimaldab jälgida lehe külastajaid pärast nende linkimist pakkuja veebisaidiga pärast Facebooki reklaamil klõpsamist. See võimaldab analüüsida Facebooki reklaamide tõhusust statistilistel ja turu-uuringu eesmärkidel ning optimeerida tulevasi reklaamikampaaniaid.

Meie kui selle veebisaidi operaatorite jaoks on kogutud andmed anonüümsed. Me ei saa kasutajate identiteedi osas järeldusi teha. Kuid Facebook arhiveerib teabe ja töötleb seda, et oleks võimalik luua ühendus vastava kasutajaprofiiliga ja Facebook saaks andmeid kasutada oma reklaamieesmärkidel kooskõlas Facebooki andmete kasutamise eeskirjad. See võimaldab Facebookil reklaame kuvada nii Facebooki lehtedel kui ka väljaspool Facebooki asuvates kohtades. Meil kui selle veebisaidi haldajal pole kontrolli selliste andmete kasutamise üle.

Facebook Pixeli kasutamine põhineb Artil. 6. jagu 1 valgust f GDPR. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi tõhusate reklaamikampaaniate vastu, mis hõlmavad ka sotsiaalmeediat. Kui on taotletud vastavat lepingut (nt kokkulepe küpsiste säilitamise kohta), toimub töötlemine eranditult Art. 6 lõige 1 valgust GDPR; lepingu saab igal ajal tühistada.

Andmete edastamine USA-sse põhineb Euroopa Komisjoni standardlepingutel (SCC). Üksikasjad leiate siit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Facebooki andmete privaatsuseeskirjadest leiate lisateavet oma privaatsuse kaitse kohta aadressilt: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Samuti saate reklaamide seadete jaotises jaotises uuesti turundamise funktsiooni „Kohandatud vaatajaskonnad” deaktiveerida  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Selleks peate kõigepealt Facebooki sisse logima.

Kui teil pole Facebooki kontot, võite Euroopa interaktiivse digitaalse reklaami alliansi veebisaidil deaktiveerida kõik Facebooki kasutajapõhised reklaamid: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Infobülletään

Newsletterdaten

Kui soovite saada uudiskirja pakutakse veebilehel, peame oma e-posti aadress ja teavet, mis võimaldab meil kontrollida, et olete omanik e-posti aadress ja nõustun uudiskirja on , Täiendavaid andmeid ei koguta ega ainult vabatahtlikkuse alusel. Me kasutame neid andmeid ainult soovitud teabe edastamiseks ja seda ei edasta kolmandatele isikutele.

Infolehe registreerimisvormi sisestatud andmete töötlemine toimub eranditult teie nõusoleku alusel (GDPR artikli 6 lõige 1). Andmete säilitamise nõusoleku, e-posti aadressi ja nende kasutamise uudiskirja saatmiseks võite igal ajal tühistada, näiteks uudiskirja lingi "Tühista tellimus" kaudu. Juba tehtud andmetöötlustoimingute seaduslikkust tühistamine ei mõjuta.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters oder nach Zweckfortfall aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Wir behalten uns vor, E-posti aadress adresser Newsletterverteiler nach eigenem Ermessen im Rahmen unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 valgust f DSGVO zu löschen oder zu sperren.

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-posti aadress ja uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. eineri mustas nimekirjas gespeichert, um künftige Mailings zu verhindern. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung widersprechen, pehmem Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen.

Saada sinine

Diese veebisait nutzt Sendinblue für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berliin, Deutschland.

Sendinblue ist ein Dienst, mit dem ua der Versand von Newslettern organisiert und analysiert werden kann. Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletterbezugs eingegeben Daten werden auf den Servern von Sendinblue in Deutschland gespeichert.

Datenanalyse durch Sendinblue

Mit Hilfe von Sendinblue ist es uns möglich, unsere Newsletter-Kampagnen zu analysieren. Nii können wir z. B. sehen, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf. angeklickt wurden. Auf diese Weise können wir ua feststellen, welche Links besonders of sageli angeklickt wurden.

Außerdem können wir erkennen, ob nach dem Öffnen / Anklicken bestimmte vorher definierte Aktionen durchgeführt wurden (ümberarvestuskurss). Wir können nii z. B. erkennen, ob Sie nach dem Anklicken des Newsletters einen Kauf getätigt haben.

Sendinblue ermöglicht es uns auch, die Newsletter-Empfänger anhand verschiedener Kategorien zu unterteilen („clustern“). Dabei lassen sich die Newsletterempfänger z. B. nach Alter, Geschlecht oder Wohnort unterteilen. Auf diese Weise lassen sich die Newsletter besser and die jeweiligen Zielgruppen anpassen.

Wenn Sie keine Analüüsige Sendinblue wollen, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zum zu den Funktionen von Sendinblue entnehmen Sie folgendem Link: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Õiguslik alus

Andmetöötlus toimub teie nõusoleku alusel (artikli 6 paragrahv 1, DSGVO). Saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Lõpetamata andmete töötlemise toimingute seaduslikkust ei muudeta.

säilitamisaeg

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt.

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-posti aadress ja uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. eineri mustas nimekirjas gespeichert, um künftige Mailings zu verhindern. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung widersprechen, pehmem Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen.

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Sendinblue unter: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

7. Pistikprogrammid ja tööriistad

Youtube

See veebisait manustab videoid veebisaidist YouTube. Veebisaidi haldaja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Kui külastate selle veebisaidi lehte, kuhu on manustatud YouTube, luuakse ühendus YouTube'i serveritega. Selle tulemusel teavitatakse YouTube'i serverit sellest, milliseid meie lehti olete külastanud.

Lisaks saab YouTube teie seadmesse tuvastamiseks mitmesuguseid küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid (nt seadme sõrmejälgede võtmine). Sel viisil saab YouTube hankida teavet selle veebisaidi külastajate kohta. Muu hulgas kasutatakse seda teavet videostatistika genereerimiseks eesmärgiga parandada saidi kasutajasõbralikkust ja vältida pettusekatseid.

Kui olete meie saidi külastamise ajal oma YouTube'i kontole sisse loginud, lubate YouTube'il eraldada sirvimisharjumused otse teie isiklikule profiilile. Teil on võimalus seda takistada, logides välja oma YouTube'i kontolt.

YouTube'i kasutamine põhineb meie huvil esitada oma veebisisu atraktiivsel viisil. Vastavalt art. 6 sekt. 1 põleb f GDPR, see on õigustatud huvi. Kui vastavat lepingut on taotletud, toimub töötlemine eranditult artikli 6 alusel. 1 para. XNUMX põleb GDPR; lepingu saab igal ajal tühistada.

Lisateavet selle kohta, kuidas YouTube kasutajaandmeid käitleb, leiate YouTube'i andmete privaatsuseeskirjadest järgmiselt: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google'i veebifontosid

Sellel veebisaidil kasutatavate fontide ühtsuse tagamiseks kasutatakse sellel veebisaidil nn Google'i pakutavaid veebifonte. Kui külastate meie veebisaidi lehte, laadib teie brauser vajaliku veebifondi teie brauseri vahemällu, et teksti ja fonte õigesti kuvada.

Selleks peab teie kasutatav brauser looma ühenduse Google'i serveritega. Selle tulemusena saab Google teada, et teie IP-aadressi kasutati sellele veebisaidile juurdepääsemiseks. Google'i veebifondide kasutamine põhineb Art. 6. jagu. 1 valgust f GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi ühtse fondi esitamise kohta operaatori veebisaidil. Kui on saadud vastav nõusolekudeklaratsioon (nt nõusolek küpsiste arhiivimiseks), töödeldakse andmeid eranditult artikli 6 alusel. 1. jagu. XNUMX valgust GDPR. Sellise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Kui teie brauser ei peaks veebifonte toetama, kasutatakse teie arvutisse installitud standardset fonti.

Google'i veebifondide kohta lisateabe saamiseks külastage seda linki: https://developers.google.com/fonts/faq ja vaadake Google'i andmete privaatsuse deklaratsiooni: https://policies.google.com/privacy?hl=en.