Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információk

A következő információk könnyen áttekinthetővé teszik a személyes adataival kapcsolatos eseményeket, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. A „személyes adatok” kifejezés minden olyan adatot magában foglal, amely felhasználható az Ön személyes azonosítására. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyet e példány alatt találtunk.

Adatfelvétel ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatok ezen a weboldalon történő rögzítéséért (azaz az „adatkezelő”)?

Az ezen a weboldalon található adatokat a weboldal üzemeltetője kezeli, akinek elérhetőségei a jelen Adatvédelmi nyilatkozat „A felelős félre vonatkozó információk (a GDPR-ban „adatkezelő”) pontjában érhetők el.

Hogyan rögzítjük adataidat?

Adatainkat az adatok megosztásának eredményeként gyűjtjük össze velünk. Ez lehet például a kapcsolatfelvételi űrlapunkon szereplő információ.

Az egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan, vagy azt követően rögzítik, hogy a weboldal látogatása során a rögzítéshez hozzájárult. Ezek az adatok elsősorban technikai információkat tartalmaznak (pl. webböngésző, operációs rendszer vagy az oldal elérési ideje). Ezeket az információkat a rendszer automatikusan rögzíti, amikor belép erre a webhelyre.

Milyen célokra használjuk az adatokat?

Az információk egy részét úgy állítják elő, hogy garantálják a weboldal hibátlan szolgáltatását. Más adatok felhasználhatók a felhasználói minták elemzésére.

Milyen jogai vannak az információkkal kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kapni archivált személyes adatainak forrásáról, címzettjeiről és céljairól anélkül, hogy díjat kellene fizetnie az ilyen közzétételekért. Joga van továbbá kérni adatai helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, bármikor lehetősége van visszavonni ezt a hozzájárulást, amely minden jövőbeni adatkezelést érint. Ezen túlmenően jogában áll kérni, hogy bizonyos körülmények között korlátozzák adatai kezelését. Ezenkívül Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervhez.

Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármikor, ha kérdése van ezzel vagy bármely más adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban.

Elemzési eszközök és harmadik felek által biztosított eszközök

Előfordulhat, hogy böngészési szokásait statisztikailag elemzik, amikor felkeresi ezt a webhelyet. Az ilyen elemzéseket elsősorban az általunk nevezett elemző programokkal végezzük.

Az elemzési programokkal kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el az alábbi Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

2. Tárhely

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál tároljuk:

Külső tárhely

Ezt a webhelyet kívülről üzemeltetik. Az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatokat a szolgáltató szerverein tároljuk. Ezek magukban foglalhatják többek között az IP-címeket, kapcsolatfelvételi kérelmeket, metaadatokat és kommunikációt, szerződéssel kapcsolatos információkat, kapcsolattartási információkat, neveket, weboldal-hozzáférést és a webhelyen keresztül generált egyéb adatokat.

A külső tárhely a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítését (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint online szolgáltatásaink professzionális szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony nyújtását szolgálja (Art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja). Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végkészülékén az információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz ujjlenyomat) tartalmazza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Házigazdáink csak olyan mértékben dolgozzák fel az Ön adatait, amennyire ez szükséges a teljesítési kötelezettségeinek teljesítéséhez és az ilyen adatokkal kapcsolatos utasításaink betartásához.

A következő gazdagép(eke)t használjuk:

1 és 1 IONOS SE
Elgendorfer Strasse 57
56410 Montabaur

Adatfeldolgozás

A fent említett szolgáltatás igénybevételére adatkezelési szerződést (DPA) kötöttünk. Ez az adatvédelmi törvények által előírt szerződés, amely garantálja, hogy weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak a mi utasításaink alapján és a GDPR-nak megfelelően dolgozzák fel.

3. Általános információk és kötelező információk

Adat védelem

A honlap üzemeltetői és oldalai nagyon komolyan veszik a személyes adatok védelmét. Ezért kezeljük személyes adatait bizalmas információként és a törvényi adatvédelmi előírásoknak és az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.

Amikor ezt a weboldalt használja, különféle személyes adatokat gyűjti össze. A személyes adatok olyan adatokat tartalmaznak, amelyeket személyesen azonosítani lehet. Ez az adatvédelmi nyilatkozat megmagyarázza, hogy mely adatokat gyűjtjük, valamint az általunk használt adatokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból gyűjtötték az információkat.

Ezúton azt tanácsoljuk, hogy az adatok interneten keresztüli továbbítása (azaz e-mailes kommunikáció) hajlamos lehet biztonsági hiányosságokra. Nem lehetséges az adatok teljes védelme harmadik fél hozzáférésével szemben.

A felelős félre vonatkozó információ (a GDPR-ben a "szabályozó")

Az adatkezelő ezen a webhelyen:

Horst Grabosch
Seeshaupter Str. 10a
82377 Penzberg
Németország

Telefon: + 49 8856 6099905
E-mail: office @entprima.com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) kezelésének céljairól és forrásairól.

Tárolás időtartama

Hacsak ebben az adatvédelmi nyilatkozatban konkrétabb tárolási időtartamot nem határoztak meg, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az a cél, amelyre azokat gyűjtötték, megszűnik. Amennyiben Ön indokolt törlési kérelmet érvényesít, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha személyes adatainak tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (pl. adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési időszak); az utóbbi esetben a törlésre ezen okok megszűnése után kerül sor.

Általános tájékoztató az ezen a weboldalon található adatkezelés jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a Ptk. 6. (1) bekezdés a) pontja vagy a GDPR 9. (2) bekezdés a) pontja, ha speciális adatkategóriák kezelése a GDPR. 9. cikk (1) DSGVO. A személyes adatok harmadik országba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatkezelés is a Ptk. GDPR 49. (1) bekezdés a) pontja. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy az információkhoz való hozzáféréshez a végkészülékén (pl. eszköz ujjlenyomat útján), az adatkezelés ezenkívül a TTDSG 25. § (1) bekezdésén alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adatai szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, adatait a Kbt. GDPR 6. (1) bekezdés b) pontja. Továbbá, ha adataira jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, azokat a Ptk. GDPR 6. (1) bekezdés c) pontja. Továbbá az adatkezelés történhet jogos érdekünk alapján a Ptk. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. Az egyes esetekre vonatkozó jogalapról a jelen adatvédelmi szabályzat következő bekezdései találhatók.

Tájékoztatás az USA-ba és más EU-n kívüli országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy adatvédelmi szempontból nem biztonságos, EU-n kívüli országokban székhellyel rendelkező cégek eszközeit használjuk. Ha ezek az eszközök aktívak, akkor az Ön személyes adatai esetleg ezekbe az EU-n kívüli országokba továbbíthatók, és ott feldolgozhatók. Rá kell mutatnunk arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-hoz hasonló adatvédelmi szint. Például az egyesült államokbeli vállalatok kötelesek személyes adatokat kiadni a biztonsági ügynökségeknek, és Önnek, mint érintettnek, nincs peres lehetősége arra, hogy megvédje magát a bíróság előtt. Ezért nem zárható ki, hogy az egyesült államokbeli ügynökségek (pl. a titkosszolgálat) megfigyelési célból feldolgozhatják, elemezhetik és tartósan archiválhatják az Ön személyes adatait. Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulása visszavonása

Az adatfeldolgozási tranzakciók széles köre csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Bármikor bármikor visszavonhatja a beleegyezését, amelyet már adott nekünk. Ez nem érinti a visszavonása előtti adatgyűjtés jogszerűségét.

A különleges esetekben az adatgyűjtésre való kifogás joga; a közvetlen reklámokkal szembeni kifogás joga (21 GDPR)

AZ ESETBEN, HA AZ ADATOK MŰVÉSZET ALAPJÁN VÉGZETT FELDOLGOZÁSRA. A GDPR 6(1)(E) VAGY (F) PONTJÁBÓL AZ ÖN EGYEDI HELYZETÉBŐL KERÜLŐ OKOK ALAPJÁN JOGA VAN SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSA ELŐTT BÁRMIKOR KITISZTANI. EZ AZ EZEN RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ BÁRMELY PROFILRA IS VONATKOZIK. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJÁNAK JOGI ALAPJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ KÉRJÜK, EZT AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT TEKINTSE MEG. HA ÖN TILATKOZÁST NAPLÓZ, TÖBBÉ NEM FELDOLGOZJUK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOKAT, HA NEM VAGYUNK AZ ÖN ADATAI FELDOLGOZÁSÁNAK MÉRDŐ INDOKOLÁSÁHOZ MÉRTŐ LENYERŐ VÉDELEM BEMUTATKOZÁSÁHOZ, AMELY AZ ÖN VÁLLALATÁNAK VÉDELMÉNEK KIFEJLESZTETT A JOGI JOGOSULTSÁGOK IGÉNYELÉSE, GYAKORLÁSA VAGY VÉDELME (KITAKTATÁS A GDPR 21. CIKK (1) SZERINT).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN HIRDETÉSBEN FELDOLGOZNI FELDOLGOZIK, AZ ÖN JOGA BÁRMIKOR TISZTATANI AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK ILYEN HIRDETÉSEK CÉLJA ELŐTT. EZ A PROFILOZÁSRA IS VONATKOZIK, HOGY AZ ILYEN KÖZVETLEN HIRDETÉSHEZ KAPCSOLATOS MÉRTÉKBEN. HA TILTAKOZNAK, SZEMÉLYES ADATAIT KÖVETŐBEN MÁR NEM FELHASZNÁLJUK KÖZVETLEN HIRDETÉSI CÉLOKRA (TITAKOZÁS A GDPR 21. CIKK (2) ALAPJÁN).

Jog a panasz bejelentéséhez az illetékes felügyeleti szervnél

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt benyújtani egy felügyeleti ügynökséggel, különösen azokban a tagállamokban, ahol rendszerint lakóhelyüket, munkahelyüket vagy az állítólagos jogsértés helyén tartják. A panasz bejegyzésére vonatkozó jog érvényben van, függetlenül attól, hogy bármilyen más jogvitában eljáró közigazgatási vagy bírósági eljárásról van-e szó.

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van arra, hogy minden olyan adatot átadjon, amelyet az Ön beleegyezése alapján automatikusan feldolgozunk, vagy a szerződés teljesítése érdekében átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek egy általánosan használt, gépileg olvasható formában. Ha az adatokat közvetlenül egy másik vezérlőre kívánja átirányítani, akkor ezt csak akkor hajtják végre, ha műszakilag megvalósítható.

Információ az adatokról, azok helyesbítése és felszámolása

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni archivált személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjeiről, valamint adatai kezelésének céljáról. Joga lehet arra is, hogy adatait helyesbítsék vagy töröljék. Ha kérdése van ezzel a témával kapcsolatban, vagy bármilyen más kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bármikor.

A feldolgozási korlátozások igénylésére vonatkozó jog

Önnek jogában áll korlátozások bevezetését követelni a személyes adatainak feldolgozását illetően. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásának követelésének joga az alábbi esetekben érvényes:

 • Abban az esetben, ha vitatja az általunk archivált adatok helyességét, általában egy kis időre van szükségünk a követelés ellenőrzéséhez. A vizsgálat folytatása alatt Önnek jogában áll kérni, hogy korlátozjuk személyes adatainak feldolgozását.
 • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenes volt, akkor lehetősége van ezen adatok megsemmisítése helyett adatfeldolgozásának korlátozására.
 • Ha már nincs szüksége az Ön személyes adataira, és törvényi jogosultságok gyakorlására, védelmére vagy igénylésére van szüksége, akkor joga van kérni személyes adatainak feldolgozásának korlátozását, annak megszüntetése helyett.
 • Ha Ön kifogást emelt a Kbt. A GDPR 21. cikkének (1) bekezdése értelmében az Ön jogait és a mi jogainkat mérlegelni kell egymással. Amíg nem határozták meg, hogy kinek az érdeke érvényesül, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.

Ha korlátozta személyes adatainak feldolgozását, ezek az adatok - archiválásuk kivételével - csak az Ön beleegyezésével, illetve a jogosultságok igénybevételével, gyakorlásával vagy védelmével, illetve más természetes vagy jogi személyek jogainak védelmével dolgozhatók fel vagy az Európai Unió vagy az EU tagállamai által hivatkozott fontos közérdekű okok miatt.

SSL és / vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalom - például a megrendelések vagy a weboldal üzemeltetőjeként nekünk benyújtott kérések - továbbításának védelme érdekében a weboldal SSL vagy TLS titkosítási programot használ. A titkosított kapcsolat felismerhető azáltal, hogy ellenőrzi, hogy a böngésző címsora „http: //” -ről „https: //” -re változik-e, valamint a lakat ikon megjelenésével a böngésző sorában.

Ha az SSL vagy a TLS titkosítást aktiválják, az általunk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja olvasni.

A nem kívánt e-mailek elutasítása

Ezúton tiltakozunk az oldalról szóló közleményünkben kötelezően megadandó információkkal együtt közzétett elérhetőségi adatok felhasználása ellen olyan promóciós és információs anyagok küldésére, amelyeket nem kifejezetten kértünk. A weboldal és oldalai üzemeltetői fenntartják a kifejezett jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek promóciós információk kéretlen, például SPAM üzenetek útján történő küldése esetén.

4. Adatok rögzítése ezen a weboldalon

Cookies

Weboldalaink és oldalaink az iparág által „cookie-kként” emlegetett tartalmat használnak. A sütik kis adatcsomagok, amelyek nem okoznak kárt az Ön készülékében. Ezeket vagy ideiglenesen egy munkamenet időtartamára tárolják (munkamenet cookie-k), vagy véglegesen archiválják az Ön eszközén (állandó cookie-k). A munkamenet-cookie-k automatikusan törlődnek, amint befejezi látogatását. Az állandó cookie-k mindaddig archiválva maradnak az Ön eszközén, amíg Ön aktívan nem törli őket, vagy a böngésző automatikusan törli őket.

Cookie-kat bocsáthatunk ki mi (első féltől származó cookie-k) vagy harmadik féltől származó cégek (úgynevezett harmadik féltől származó cookie-k). A harmadik féltől származó cookie-k lehetővé teszik külső cégek bizonyos szolgáltatásainak webhelyekbe történő integrálását (pl. fizetési szolgáltatások kezelésére szolgáló cookie-k).

A sütiknek sokféle funkciója van. Sok cookie technikailag elengedhetetlen, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének ezen cookie-k hiányában (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más cookie-k használhatók a felhasználói viselkedés elemzésére vagy promóciós célokra.

Cookie-k, amelyek az elektronikus kommunikációs tranzakciók lebonyolításához, bizonyos használni kívánt funkciók biztosításához (pl. bevásárlókosár funkció) vagy a weboldal optimalizálásához szükségesek (szükséges cookie-k) (pl. a webes közönségbe mérhető betekintést nyújtó sütiket), a 6. sz. A GDPR 1. (6) bekezdés f) pontja, kivéve, ha más jogalapot említenek. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szükséges cookie-k tárolásához, hogy biztosítsa az üzemeltető szolgáltatásainak műszakilag hibamentes és optimalizált nyújtását. Ha az Ön hozzájárulását kérték a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához, az adatkezelés kizárólag a megszerzett hozzájárulás alapján történik (GDPR 1. cikk (25) bekezdés a) pont és TTDSG 1. § (XNUMX) bekezdés); ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy a cookie-k elhelyezéséről minden alkalommal értesítést kapjon, és csak meghatározott esetekben engedélyezze a cookie-k elfogadását. Ön bizonyos esetekben vagy általánosságban kizárhatja a cookie-k elfogadását, vagy aktiválhatja a törlés funkciót a cookie-k automatikus törlésére a böngésző bezárásakor. A cookie-k kikapcsolása esetén a weboldal funkciói korlátozottak lehetnek.

Az ezen a weboldalon használt cookie-k és szolgáltatások megtalálhatók ebben az adatvédelmi szabályzatban.

Hozzájárulás a Borlabs Cookie-hoz

Weboldalunk a Borlabs beleegyezési technológiát használja, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k böngészőjében való tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, valamint azok adatvédelmi kompatibilis dokumentációjához. A technológia szállítója a Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Németország (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor meglátogatja weboldalunkat, a böngészőjében egy Borlabs-süti tárolódik, amely archiválja az Ön által megadott beleegyező nyilatkozatokat vagy visszavonásokat. Ezeket az adatokat nem osztják meg a Borlabs technológia szolgáltatójával.

A rögzített adatokat addig kell archiválni, amíg nem kéri minket a felszámolásukig, a Borlabs süti törléséig, vagy az adatok tárolásának céljához már nem létezik. Ez nem érinti a törvény által előírt megőrzési kötelezettségeket. Kérjük, látogasson el a Borlabs adatfeldolgozási irányelveinek részleteire https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

A Borlabs cookie-hozzájárulási technológiáját használjuk a cookie-k használatához a törvény által előírt hozzájárulási nyilatkozatok beszerzésére. Az ilyen sütik használatának jogalapja az Art. GDPR 6. (1) bekezdés c) pontja.

Szerver naplófájlok

A webhely szolgáltatója és az oldalai automatikusan gyűjtik és tárolják az információkat az úgynevezett kiszolgálónaplófájlokban, amelyeket a böngészője automatikusan kommunikál velünk. Az információ magában foglalja:

 • A használt böngésző típusa és verziója
 • A használt operációs rendszer
 • hivatkozó URL-
 • A hozzáférő számítógép gazdaneve
 • A szerver lekérdezésének ideje
 • Az IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesíti más adatforrásokkal.

Ezen adatok rögzítése a Kbt. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik az üzemeltető weboldalának műszakilag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához. Ennek eléréséhez a szerver naplófájljait rögzíteni kell.

Regisztráció ezen a weboldalon

Lehetősége van regisztrálni ezen a weboldalon, hogy további webhelyfunkciókat tudjon használni. Az Ön által megadott adatokat kizárólag az Ön által regisztrált ajánlat vagy szolgáltatás igénybevétele céljából használjuk fel. A regisztrációkor kért adatokat teljes egészében meg kell adni. Ellenkező esetben a regisztrációt elutasítjuk.

A portfóliónk terjedelmének bármilyen fontos változásáról vagy műszaki módosítások bejelentésére a regisztráció során megadott e-mail címet használjuk.

A regisztráció során megadott adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A regisztráció során rögzített adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön regisztrált ezen a weboldalon. Ezt követően ezeket az adatokat törölni kell. Ez nem érinti a kötelező törvényes megőrzési kötelezettségeket.

5. Elemző eszközök és reklám

Google Címkekezelő

A Google Címkekezelőt használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

A Google Címkekezelő egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomkövető vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat integráljunk webhelyünkbe. Maga a Google Címkekezelő nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol cookie-kat, és nem végez független elemzéseket. Csak a rajta keresztül integrált eszközöket kezeli és futtatja. A Google Címkekezelő azonban begyűjti az Ön IP-címét, amely átkerülhet a Google egyesült államokbeli anyavállalatához is.

A Google Címkekezelő az Art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldalán található különféle eszközök gyors és zökkenőmentes integrálásához és adminisztrációjához. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végkészülékén lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz ujjlenyomata) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Google Analytics.

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltatás szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a webhely üzemeltetőjének, hogy elemezze a webhely látogatóinak viselkedési mintáit. Ennek érdekében a weboldal üzemeltetője különféle felhasználói adatokat kap, mint például a felkeresett oldalak, az oldalon eltöltött idő, a használt operációs rendszer és a felhasználó származása. Ezek az adatok a felhasználó megfelelő végkészülékéhez vannak hozzárendelve. Felhasználói azonosítóhoz való hozzárendelés nem történik meg.

Ezenkívül a Google Analytics többek között lehetővé teszi számunkra, hogy rögzítsük az egér és a görgetés mozgásait és kattintásait. A Google Analytics különféle modellezési megközelítéseket használ az összegyűjtött adatkészletek bővítésére, és gépi tanulási technológiákat használ az adatelemzésben.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedési minták elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz ujjlenyomat). A Google által rögzített weboldalhasználati információkat rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják, ahol tárolják.

Ezen szolgáltatások igénybevétele az Ön hozzájárulása alapján történik. A GDPR 6. (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az Egyesült Államokba történő adatátvitel az Európai Bizottság standard szerződéses záradékán (SCC) alapul. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Böngésző plug-in

Az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja adatainak Google általi rögzítését és feldolgozását: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezeléséről további információt a Google Adatvédelmi Nyilatkozatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

A szerződéses adatok feldolgozása

Szerződéses adatkezelési megállapodást kötöttünk a Google-lel, és a német adatvédelmi ügynökségek szigorú rendelkezéseit a Google Analytics használata során a lehető legteljesebb mértékben végrehajtjuk.

IONOS Web Analytics

Ez a webhely az IONOS WebAnalytics elemző szolgáltatásokat használja. E szolgáltatások szolgáltatója az 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Németország. Az IONOS által végzett elemzésekkel összefüggésben lehetőség nyílik például a látogatók számának és a látogatások során kialakult viselkedési mintáik elemzésére (pl. a meglátogatott oldalak száma, látogatásuk időtartama a webhelyen, a megszakított látogatások százalékos aránya), a látogató eredete (azaz melyik oldalról érkezik a látogató oldalunkra), látogatói helyszínek, valamint technikai adatok (böngésző és a használt operációs rendszer munkamenete). Ebből a célból az IONOS különösen a következő adatokat archiválja:

 • Hivatkozó (korábban meglátogatott webhely)
 • Megnyitott oldal a weboldalon vagy fájl
 • A böngésző típusa és verziója
 • Használt operációs rendszer
 • A használt eszköz típusa
 • Webhelyhez való hozzáférés ideje
 • Névtelen IP-cím (csak a hozzáférési hely meghatározására szolgál)

Az IONOS szerint a rögzített adatok teljesen anonimizáltak, így azokat nem lehet visszakeresni az egyénekhez. Az IONOS WebAnalytics nem archiválja a sütiket.

Az adatok tárolása és elemzése az Art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói szokások statisztikai elemzéséhez, hogy optimalizálja mind az üzemeltető webes prezentációját, mind pedig az üzemeltető promóciós tevékenységét. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végkészülékén lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz ujjlenyomata) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az IONOS WebAnalytics adatgyűjtéssel és -feldolgozással kapcsolatos további információkért kattintson az adatvédelmi nyilatkozat alábbi linkjére: https://www.ionos.de/terms-gtc/datenschutzerklaerung/.

Adatfeldolgozás

A fent említett szolgáltatás igénybevételére adatkezelési szerződést (DPA) kötöttünk. Ez az adatvédelmi törvények által előírt szerződés, amely garantálja, hogy weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak a mi utasításaink alapján és a GDPR-nak megfelelően dolgozzák fel.

Meta-Pixel (korábban Facebook Pixel)

A konverziós arány mérésére ez a weboldal a Facebook/Meta látogatói aktivitási képpontját használja. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook közleménye szerint az összegyűjtött adatokat az Egyesült Államokba és más harmadik fél országaiba is továbbítják.

Ez az eszköz lehetővé teszi az oldal látogatóinak nyomon követését, miután összekapcsolták őket a szolgáltató webhelyével, miután egy Facebook-hirdetésre kattintottak. Ez lehetővé teszi a Facebook-hirdetések hatékonyságának elemzését statisztikai és piackutatási célokra, valamint a jövőbeni hirdetési kampányok optimalizálását.

Számunkra, mint a weboldal üzemeltetői számára az összegyűjtött adatok anonim jellegűek. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy következtetéseket vonjunk le a felhasználók személyazonosságát illetően. A Facebook azonban archiválja és feldolgozza az információkat, hogy az adott felhasználói profilhoz kapcsolódni lehessen, és a Facebook a Facebook adathasználati szabályzatának megfelelően saját promóciós céljaira tudja felhasználni az adatokat (https://www.facebook.com/about/privacy/). Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a Facebook oldalain, valamint a Facebookon kívüli helyeken. Mi, mint a weboldal üzemeltetője, nincs befolyásunk az ilyen adatok felhasználására.

Ezen szolgáltatások igénybevétele az Ön hozzájárulása alapján történik. A GDPR 6. (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Amennyiben a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével személyes adatokat gyűjtünk és továbbítunk a Facebooknak, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország közösen felelősek ezen adatkezelésért ( DSGVO 26. cikk). Az együttes felelősség kizárólag az adatok összegyűjtésére és a Facebook felé történő továbbítására korlátozódik. A Facebook általi feldolgozás, amely a továbbküldést követően történik, nem képezi a közös felelősség részét. A ránk háruló kötelezettségeket közös feldolgozási megállapodásban rögzítettük. A megállapodás szövege az alábbi címen található: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Jelen megállapodás értelmében felelősséggel tartozunk az adatvédelmi információk megadása a Facebook eszköz használata során, valamint az eszköz adatvédelmi szempontból biztonságos megvalósítása weboldalunkon. A Facebook felelős a Facebook-termékek adatbiztonságáért. A Facebook által kezelt adatokkal kapcsolatos érintetti jogokat (pl. tájékoztatáskérés) közvetlenül a Facebookkal érvényesítheti. Ha Ön az érintett jogait velünk érvényesíti, kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebooknak.

Az Egyesült Államokba történő adatátvitel az Európai Bizottság standard szerződéses záradékán (SCC) alapul. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

A Facebook adatvédelmi irányelveiben további információkat talál a magánélet védelméről: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Lehetősége van az „Egyéni közönségek” remarketing funkció deaktiválására is a hirdetésbeállítások részben https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ehhez először be kell jelentkeznie a Facebookra.

Ha nem rendelkezik Facebook-fiókkal, akkor a European Interactive Digital Advertising Alliance weboldalán letilthatja a Facebook felhasználói alapú hirdetéseit: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Hírlevél

Hírlevéladatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon felkínált hírlevelet, e-mail címre, valamint olyan adatokra van szükségünk, amelyek segítségével ellenőrizhetjük, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hozzájárul-e a hírlevél. További adatok gyűjtése nem, vagy csak önkéntes alapon történik. A hírlevél kezeléséhez hírlevél szolgáltatókat veszünk igénybe, melyeket az alábbiakban ismertetünk.

MailPoet

Ez a webhely a MailPoetet használja hírlevelek küldésére. Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Írország, amelynek anyavállalata az Egyesült Államokban található (a továbbiakban: MailPoet).

A MailPoet egy olyan szolgáltatás, amellyel különösen a hírlevélküldés szervezhető és elemezhető. A hírlevélre való feliratkozáshoz megadott adatokat szervereinken tároljuk, de a MailPoet szerverein keresztül küldjük el, hogy a MailPoet feldolgozhassa az Ön hírlevéllel kapcsolatos adatait (MailPoet küldő szolgáltatás). Részleteket itt találsz: https://account.mailpoet.com/.

A MailPoet adatelemzése

A MailPoet segít hírlevél kampányaink elemzésében. Például láthatjuk, hogy megnyílt-e egy hírlevél üzenet, és mely linkekre kattintottak, ha voltak ilyenek. Így különösen meg tudjuk határozni, hogy mely hivatkozásokra kattintottak különösen gyakran.

Azt is láthatjuk, hogy bizonyos, korábban meghatározott műveleteket végrehajtottak-e megnyitás/kattintás után (konverziós arány). Például a hírlevélre kattintás után láthatjuk, hogy vásárolt-e.

A MailPoet azt is lehetővé teszi, hogy a hírlevél címzettjeit különböző kategóriákba ossza fel („klaszterezés”). Így például kor, nem vagy lakóhely szerint osztályozhatjuk a hírlevél címzettjeit. Így a hírlevél jobban adaptálható az adott célcsoportokhoz. Ha nem szeretne értékelést kapni a MailPoettől, le kell iratkoznia a hírlevélről. Ebből a célból minden hírlevélben megfelelő linket biztosítunk.

A MailPoet funkcióiról részletes információ az alábbi linken található: https://account.mailpoet.com/ és a https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

A MailPoet adatvédelmi szabályzatát itt találja https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Jogi alap

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://automattic.com/de/privacy/.

A tárolás időtartama

Az Ön által a hírlevélre való feliratkozás céljából megadott adatokat a hírlevélről való leiratkozásig tároljuk, és a hírlevél terjesztési listáról vagy a cél megvalósulását követően töröljük. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az e-mail címeket töröljük az Art. szerinti jogos érdekeink körében. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. Az általunk más célból tárolt adatok változatlanok maradnak.

A hírlevelek terjesztési listájáról való eltávolítása után lehetséges, hogy az Ön e-mail címét egy tiltólistára mentjük, ha ez szükséges a jövőbeni levelek elkerülése érdekében. A feketelistán szereplő adatokat kizárólag erre a célra használjuk fel, más adatokkal nem vonjuk össze. Ez mind az Ön érdekét, mind a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor betartsuk a törvényi előírásokat (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében). A feketelistán szereplő tárolás időben nincs korlátozva. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdeke meghaladja jogos érdekünket.

7. Bővítmények és eszközök

Youtube

Ez a webhely beágyazza a YouTube webhely videóit. A weboldal üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Ha meglátogat egy ezen a webhelyen egy oldalt, amelybe a YouTube beágyazva van, kapcsolat létesül a YouTube szervereivel. Ennek eredményeként értesítjük a YouTube szervert, melyik oldalunkat meglátogattad.

Ezenkívül a YouTube különféle sütiket is elhelyezhet az eszközén, vagy hasonló technológiákat felismerés céljából (pl. Az eszköz ujjlenyomata). Ily módon a YouTube információt szerezhet a webhely látogatóiról. Ezt az információt többek között a video statisztikák előállításához fogják felhasználni, azzal a céllal, hogy javítsák a webhely felhasználóbarát jellegét és megakadályozzák a csalások elkövetésének kísérleteit.

Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, miközben ellátogat webhelyünkre, akkor engedélyezheti a YouTube számára, hogy a böngészési mintákat közvetlenül hozzárendelje a személyes profiljához. Lehetősége van arra, hogy ezt megakadályozza, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube használata azon az érdeklődésünkön alapul, hogy online tartalmainkat vonzó módon mutassuk be. Az Art. 6. (1) bekezdés f) pontja alapján ez jogos érdek. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végkészülékén lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz ujjlenyomata) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Ha többet szeretne tudni arról, hogy a YouTube hogyan kezeli a felhasználói adatokat, olvassa el a YouTube adatvédelmi irányelveit a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Ez a webhely a Vimeo videóportál beépülő moduljait használja. A szolgáltató a Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ha felkeresi weboldalunk egyik oldalát, amelybe Vimeo videót integráltak, a kapcsolat létrejön a Vimeo szervereivel. Ennek következtében a Vimeo szerver tájékoztatást kap arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. Ezenkívül a Vimeo megkapja az Ön IP-címét. Ez akkor is megtörténik, ha nincs bejelentkezve a Vimeo-ba, vagy nincs Vimeo-fiókja. A Vimeo által rögzített információkat a Vimeo egyesült államokbeli szerverére továbbítják.

Ha be van jelentkezve a Vimeo-fiókjába, engedélyezheti a Vimeo számára, hogy a böngészési mintákat közvetlenül kiossza a személyes profiljához. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a Vimeo-fiókjáról.

A Vimeo cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. eszköz ujjlenyomat) használ a webhely látogatóinak felismerésére.

A Vimeo használata azon az érdeklődésünkön alapul, hogy online tartalmainkat vonzó módon mutassuk be. Az Art. 6. (1) bekezdés f) pontja alapján ez jogos érdek. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végkészülékén lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz ujjlenyomata) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) és a Vimeo szerint „jogos üzleti érdekeken” alapul. Részletek itt találhatók: https://vimeo.com/privacy.

Ha többet szeretne tudni arról, hogy a Vimeo hogyan kezeli a felhasználói adatokat, olvassa el a Vimeo adatvédelmi irányelveit a következő címen: https://vimeo.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a „Google reCAPTCHA”-t (a továbbiakban: „reCAPTCHA”) használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja annak meghatározása, hogy a weboldalon megadott adatokat (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon megadott információkat) emberi felhasználó vagy automatizált program szolgáltatja-e. Ennek megállapítására a reCAPTCHA különféle paraméterek alapján elemzi a webhely látogatóinak viselkedését. Ez az elemzés automatikusan elindul, amint a webhely látogatója belép az oldalra. Ehhez az elemzéshez a reCAPTCHA különféle adatokat értékel (pl. IP-cím, a webhely látogatója által a webhelyen eltöltött idő vagy a felhasználó által kezdeményezett kurzormozgások). Az ilyen elemzések során nyomon követett adatokat a Google továbbítja.

A reCAPTCHA elemzések teljes mértékben a háttérben futnak. A webhely látogatói nem kapnak figyelmeztetést arról, hogy folyamatban van az elemzés.

Az adatok tárolása és elemzése az Art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik az üzemeltető weboldalainak védelméhez a visszaélésszerű automatizált kémkedéssel és a SPAM-mel szemben. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végkészülékén lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz ujjlenyomata) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google Adatvédelmi Nyilatkozatát és a Felhasználási feltételeket az alábbi linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=en és a https://policies.google.com/terms?hl=en.

A vállalat az „EU-USA Data Privacy Framework” (DPF) szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik. A DPF az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti megállapodás, amelynek célja, hogy biztosítsa az egyesült államokbeli adatfeldolgozás európai adatvédelmi szabványainak való megfelelést. Minden DPF tanúsítvánnyal rendelkező vállalat köteles betartani ezeket az adatvédelmi szabványokat. További információért forduljon a szolgáltatóhoz az alábbi linken: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

SoundCloud

Lehetséges, hogy a SoundCloud közösségi hálózat (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Nagy-Britannia) beépülő moduljait integráltuk erre a webhelyre. Az ilyen SoundCloud beépülő modulokat úgy tudja felismerni, ha megnézi a SoundCloud logót a megfelelő oldalakon.

Amikor felkeresi ezt a webhelyet, a beépülő modul aktiválása után azonnal közvetlen kapcsolat jön létre a böngésző és a SoundCloud szerver között. Ennek eredményeként a SoundCloud értesítést kap arról, hogy Ön IP-címét használta a webhely felkeresésére. Ha a „Tetszik” vagy a „Megosztás” gombra kattint, miközben be van jelentkezve Sound Cloud felhasználói fiókjába, összekapcsolhatja a webhely tartalmát SoundCloud-profiljával és/vagy megoszthatja a tartalmat. Következésképpen a SoundCloud hozzárendelheti a webhely látogatását az Ön felhasználói fiókjához. Hangsúlyozzuk, hogy mi, mint a weboldalak szolgáltatója, nem ismerjük a továbbított adatokat és ezen adatok SoundCloud általi felhasználását.

Az adatok tárolása és elemzése az Art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi médiában való minél nagyobb láthatósághoz. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végkészülékén lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz ujjlenyomata) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Nagy-Britannia biztonságos, EU-n kívüli országnak számít, ami az adatvédelmi jogszabályokat illeti. Ez azt jelenti, hogy Nagy-Britanniában az adatvédelmi szint megegyezik az Európai Unió adatvédelmi szintjével.

Az ezzel kapcsolatos további információkért tekintse meg a SoundCloud adatvédelmi nyilatkozatát: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Ha azt szeretné, hogy a webhely látogatását ne a SoundCloud hozzárendelje SoundCloud felhasználói fiókjához, kérjük, jelentkezzen ki SoundCloud felhasználói fiókjából, mielőtt aktiválná a SoundCloud beépülő modul tartalmát.

 

Captain Entprima

Az eklektikusok klubja
Házigazdája Horst Grabosch

Az Ön univerzális kapcsolatfelvételi lehetősége minden célra (rajongó | beadványok | kommunikáció). További kapcsolatfelvételi lehetőségeket az üdvözlő e-mailben talál.

Nem spamelünk! Olvassa el Adatvédelem Ha többet akarsz tudni.