Friðhelgisstefna

1. Yfirlit yfir gagnavernd

Almennar upplýsingar

Eftirfarandi upplýsingar veita þér yfirsýn yfir hvað verður um persónuleg gögn þegar þú heimsækir þessa vefsíðu. Hugtakið „persónuupplýsingar“ samanstendur af öllum gögnum sem hægt er að nota til að bera kennsl á þig persónulega. Fyrir nákvæmar upplýsingar um efni gagnaverndar, vinsamlegast hafðu samband við yfirlýsingu okkar um gagnavernd, sem við höfum sett undir þetta eintak.

Upptöku gagna á þessari vefsíðu

Hver er ábyrgur aðili fyrir skráningu gagna á þessari vefsíðu (þ.e. „ábyrgðaraðili“)?

Gögnin á þessari vefsíðu eru unnin af rekstraraðila vefsíðunnar, en tengiliðaupplýsingar hans eru aðgengilegar undir hlutanum „Upplýsingar um ábyrgðaraðila (vísað til sem „ábyrgðaraðili“ í GDPR)“ í þessari persónuverndarstefnu.

Hvernig skráum við gögnin þín?

Við safna gögnum þínum vegna samnýtingar gagna með okkur. Þetta getur verið til dæmis upplýsingar sem þú slærð inn í sambandsformið okkar.

Önnur gögn skulu skráð af upplýsingatæknikerfum okkar sjálfkrafa eða eftir að þú samþykkir skráningu þeirra meðan á vefsíðuheimsókn þinni stendur. Þessi gögn samanstanda fyrst og fremst af tæknilegum upplýsingum (td vafra, stýrikerfi eða tíma sem vefsvæðið var opnað). Þessar upplýsingar eru skráðar sjálfkrafa þegar þú opnar þessa vefsíðu.

Hver eru tilgangurinn sem við notum gögnin þín til?

Hluti upplýsinganna er búinn til til að tryggja villulaust veitingu vefsins. Nota má önnur gögn til að greina notendamynstrið þitt.

Hvaða réttindi hefur þú að því er varðar upplýsingar þínar?

Þú átt rétt á að fá upplýsingar um uppruna, viðtakendur og tilgang geymdra persónuupplýsinga þinna hvenær sem er án þess að þurfa að greiða gjald fyrir slíka birtingu. Þú átt einnig rétt á að krefjast þess að gögnin þín verði leiðrétt eða eytt. Ef þú hefur samþykkt gagnavinnslu hefur þú möguleika á að afturkalla þetta samþykki hvenær sem er, sem mun hafa áhrif á alla gagnavinnslu í framtíðinni. Þar að auki hefur þú rétt á að krefjast þess að vinnsla gagna þinna verði takmörkuð við ákveðnar aðstæður. Ennfremur hefur þú rétt á að skrá kvörtun hjá þar til bærri eftirlitsstofnun.

Vinsamlegast ekki hika við að hafa samband við okkur hvenær sem er ef þú hefur spurningar um þetta eða önnur gagnaverndarmál.

Greiningartæki og verkfæri frá þriðja aðila

Það er möguleiki að vaframynstur þín verði tölfræðilega greind þegar þú heimsækir þessa vefsíðu. Slíkar greiningar eru gerðar fyrst og fremst með því sem við vísum til sem greiningarforrit.

Fyrir nákvæmar upplýsingar um þessi greiningarforrit vinsamlegast hafðu samband við gagnaverndaryfirlýsingu okkar hér að neðan.

2. Hýsing

Við hýsum innihald vefsíðunnar okkar hjá eftirfarandi þjónustuaðila:

Ytri hýsing

Þessi vefsíða er hýst að utan. Persónuupplýsingar sem safnað er á þessari vefsíðu eru geymdar á netþjónum gestgjafans. Þetta getur falið í sér, en takmarkast ekki við, IP-tölur, tengiliðabeiðnir, lýsigögn og samskipti, samningsupplýsingar, tengiliðaupplýsingar, nöfn, aðgang að vefsíðu og önnur gögn sem myndast í gegnum vefsíðu.

Ytri hýsingin þjónar þeim tilgangi að uppfylla samninginn við mögulega og núverandi viðskiptavini okkar (Gr. 6(1)(b) GDPR) og í þágu öruggrar, hröðrar og skilvirkrar veitingar á netinu þjónustu okkar af fagaðila (Art. 6(1)(f) GDPR). Ef viðeigandi samþykki liggur fyrir fer vinnslan eingöngu fram skv. 6 (1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, að svo miklu leyti sem samþykkið felur í sér geymslu á vafrakökum eða aðgang að upplýsingum í endatæki notandans (td fingrafaragerð tækis) í skilningi TTDSG. Þetta samþykki er hægt að afturkalla hvenær sem er.

Gestgjafi okkar mun aðeins vinna úr gögnum þínum að því marki sem nauðsynlegt er til að uppfylla frammistöðuskyldur sínar og til að fylgja leiðbeiningum okkar varðandi slík gögn.

Við erum að nota eftirfarandi gestgjafa:

1 & 1 IONOS SE
Elgendorfer str. 57
56410 Montabaur

Gagnavinnsla

Við höfum gert gagnavinnslusamning (DPA) um notkun á ofangreindri þjónustu. Þetta er samningur sem kveðið er á um í lögum um persónuvernd sem tryggir að þeir vinni eingöngu persónuupplýsingar gesta okkar á vefsíðunni á grundvelli leiðbeininga okkar og í samræmi við GDPR.

3. Almennar upplýsingar og skyldubundnar upplýsingar

Gagnavernd

Rekstraraðilar þessarar vefsíðu og síður hans taka vernd persónuupplýsinga þín mjög alvarlega. Þess vegna meðhöndlum við persónuupplýsingar þínar sem trúnaðarupplýsingar og í samræmi við lögbundnar reglur um verndun gagna og þessa yfirlýsing um verndun gagna.

Alltaf þegar þú notar þessa vefsíðu verður safnað ýmsum persónuupplýsingum. Persónuleg gögn samanstanda af gögnum sem hægt er að nota til að bera kennsl á þig persónulega. Þessi yfirlýsing um verndun upplýsingaskyldu útskýrir hvaða gögn við söfnum og tilgangi sem við notum þessar upplýsingar til. Það útskýrir einnig hvernig og í hvaða tilgangi upplýsingarnar eru safnar.

Við ráðleggjum þér hér með að flutningur gagna í gegnum internetið (þ.e. í gegnum tölvupóstsamskipti) gæti verið viðkvæm fyrir öryggiseyðum. Það er ekki hægt að vernda gögn algjörlega gegn aðgangi þriðja aðila.

Upplýsingar um ábyrgðarmanninn (nefndur "stjórnandi" í GDPR)

Gagnavinnslu stjórnandi á þessari vefsíðu er:

Horst Grabosch
Seeshaupter str. 10a
82377 Penzberg
Þýskaland

Sími: + 49 8856 6099905
Tölvupóstur: skrifstofa @entprima. Með

Ábyrgðaraðili er einstaklingur eða lögaðili sem einn eða í sameiningu með öðrum tekur ákvarðanir um tilgang og úrræði til vinnslu persónuupplýsinga (td nöfn, netföng o.s.frv.).

Geymsluþol

Nema sérstakur geymslutími hafi verið tilgreindur í þessari persónuverndarstefnu, verða persónuupplýsingar þínar hjá okkur þar til tilgangurinn sem þeim var safnað fyrir á ekki lengur við. Ef þú heldur fram rökstuddri beiðni um eyðingu eða afturkallar samþykki þitt fyrir gagnavinnslu, verður gögnum þínum eytt, nema við höfum aðrar lagalega leyfilegar ástæður til að geyma persónuupplýsingar þínar (td skatta- eða viðskiptaréttar varðveislutímabil); í síðara tilvikinu mun eyðing eiga sér stað eftir að þessar ástæður hætta að gilda.

Almennar upplýsingar um lagagrundvöll gagnavinnslunnar á þessari vefsíðu

Ef þú hefur samþykkt gagnavinnslu vinnum við persónuupplýsingar þínar á grundvelli 6. gr. 1(9)(a) GDPR eða gr. 2(9)(a) GDPR, ef sérstakir gagnaflokkar eru unnar skv. 1 (49) DSGVO. Sé um að ræða afdráttarlaust samþykki fyrir flutningi persónuupplýsinga til þriðju landa byggist gagnavinnslan einnig á 1. gr. 25 (1)(a) GDPR. Ef þú hefur samþykkt geymslu á vafrakökum eða aðgangi að upplýsingum í endatækinu þínu (td með fingrafaragerð tækis), er gagnavinnslan að auki byggð á § 6 (1) TTDSG. Samþykkið má afturkalla hvenær sem er. Ef þörf er á gögnum þínum til að uppfylla samning eða til að framkvæma ráðstafanir fyrir samningsgerð, vinnum við gögnin þín á grundvelli 6. gr. 1(6)(b) GDPR. Ennfremur, ef gögn þín eru nauðsynleg til að uppfylla lagaskyldu, vinnum við þau á grundvelli 1. gr. XNUMX(XNUMX)(c) GDPR. Jafnframt getur gagnavinnslan farið fram á grundvelli lögmætra hagsmuna okkar skv. XNUMX(XNUMX)(f) GDPR. Upplýsingar um viðeigandi lagastoð í hverju einstöku tilviki eru veittar í eftirfarandi málsgreinum þessarar persónuverndarstefnu.

Upplýsingar um gagnaflutning til Bandaríkjanna og annarra landa utan ESB

Meðal annars notum við verkfæri fyrirtækja með lögheimili í Bandaríkjunum eða öðrum frá sjónarhóli gagnaverndar ótryggðra landa utan ESB. Ef þessi verkfæri eru virk, gætu persónuupplýsingar þínar hugsanlega verið fluttar til þessara landa utan ESB og þær gætu verið unnar þar. Við verðum að benda á að í þessum löndum er ekki hægt að tryggja gagnaverndarstig sem er sambærilegt við það sem gerist í ESB. Til dæmis eru bandarísk fyrirtæki undir umboði til að gefa út persónuupplýsingar til öryggisstofnana og þú sem skráði einstaklingurinn hefur enga möguleika á málaferlum til að verja þig fyrir dómstólum. Þess vegna er ekki hægt að útiloka að bandarískar stofnanir (td leyniþjónustan) kunni að vinna, greina og geyma persónuupplýsingar þínar til frambúðar í eftirlitsskyni. Við höfum enga stjórn á þessari vinnslustarfsemi.

Afturköllun samþykkis þíns til vinnslu gagna

Fjölbreytt viðskipti með gagnavinnslu eru aðeins möguleg með fyrirvara um ykkar leyfi. Þú getur einnig afturkallað hvenær sem er samþykki sem þú hefur þegar gefið okkur. Þetta skal ekki hafa áhrif á lögmæti gagnaöflunar sem átti sér stað fyrir afturköllun þína.

Réttur til að mótmæla gagnasöfnun í sérstökum tilvikum; rétt til að taka á móti beinum auglýsingum (Art 21 GDPR)

EF ÞAÐ SÉ UNNIÐ SÉ GÖGN Á GREIÐSNUM 6. gr. 1(21)(E) EÐA (F) GDPR, ÞÚ HEFTIR RÉTT TIL AÐ HVERJA TÍMA MÓTMÆTA VINNSLUN Á PERSÓNUGEGNUM ÞÍNUM Á ÁSTÆÐUM SEM KOMA SÉR AF EINSTAKRI STÖÐU ÞÍNAR. ÞETTA Á EINNIG AÐ VIÐ HVERN SKRÁNING SEM BYGGJA Á ÞESSUM ÁKVÆÐUM. TIL AÐ ÁKVEÐA LAGGAGRUNDINN, SEM VIÐFERÐ gagna byggist á, vinsamlegast GAÐLEGA ÞESSA GAGAVERNDARYFIRLÝSINGU. EF ÞÚ SKRÁAR MÓTUN, MUN VIÐ EKKI LENGUR vinna úr PERSONUGLEYNUM ÞÍNAR, NEMA VIÐ ERUM Í STÖÐU TIL AÐ STÆÐA fram sannfærandi vernd verðugar ástæður fyrir vinnslu gagna þinna, sem vegur þyngra en hagsmuna þinna og hagsmunafrelsis. ER KRAFA, NÝTA EÐA vörn lagalegra réttinda (Andmæli SKV. 1(XNUMX) GDPR).

EF VERIÐ er að vinna með persónuupplýsingar þínar í því skyni að taka þátt í beinum auglýsingum, HEFUR ÞÚ RÉTT Á AÐ MÆTA MÉTTA MÉR VIÐHÖRÐUN Á ÁHÆTTU persónuupplýsingunum þínum í tilgangi slíkra auglýsinga hvenær sem er. ÞETTA Á EINNIG VIÐ UPPLÝSINGAR AÐ ÞVÍ SEM ÞAÐ ER TENGT SVONA BEINUM AUGLÝSINGUM. EF ÞÚ MÆTTIÐUR, VERÐA ÞÍN EKKI LENGUR NOTU LANGAR Í BEINAR AUGLÝSINGAR (ANDMÆLING SAMKVÆMT 21. gr. 2(XNUMX) GDPR).

Réttur til að skrá kvörtun hjá lögbæru eftirlitsstofnuninni

Ef brot á GDPR eru brotin, hafa skráningarfólk rétt til að skrá inn kvörtun hjá eftirlitsstofnun, einkum í aðildarríkinu þar sem þeir halda yfirleitt heimili sínu, vinnustað eða á þeim stað þar sem meint brot átti sér stað. Rétturinn til að skrá inn kvörtun er í gildi, óháð öðrum stjórnsýslu- eða dómsmeðferðum sem eru löglegar.

Réttur til gagnaflutnings

Þú hefur rétt til að krefjast þess að við afhendir öll gögn sem við vinnum sjálfkrafa á grundvelli samþykkis þíns eða til að uppfylla samning, afhent þér eða þriðja aðila í algengum, vélrænu formi. Ef þú ættir að krefjast beinnar sendingar gagna til annars stjórnanda, verður þetta aðeins gert ef það er tæknilega raunhæft.

Upplýsingar um, lagfæringu og útrýmingu gagna

Innan gildissviðs gildandi lagaákvæða hefur þú hvenær sem er rétt á að krefjast upplýsinga um geymdar persónuupplýsingar þínar, uppruna þeirra og viðtakendur sem og tilgang vinnslu gagna þinna. Þú gætir líka átt rétt á að gögnin þín verði leiðrétt eða eytt. Ef þú hefur spurningar um þetta efni eða aðrar spurningar um persónuupplýsingar skaltu ekki hika við að hafa samband við okkur hvenær sem er.

Réttur til að krefjast vinnsluhindrana

Þú átt rétt á að krefjast þess að settar verði takmarkanir að því er varðar vinnslu persónuupplýsinga þinna. Til að gera það geturðu haft samband við okkur hvenær sem er. Réttur til að krefjast takmörkunar á vinnslu á við í eftirfarandi tilvikum:

 • Komi til þess að þú deilir réttmæti gagna þinna sem eru geymd af okkur, munum við venjulega taka tíma til að staðfesta þessa kröfu. Á meðan þessi rannsókn stendur yfir hefur þú rétt til að krefjast þess að við takmörkum vinnslu persónuupplýsinganna þinna.
 • Ef vinnsla persónuupplýsinga þinna var / fer fram með ólögmætum hætti hefurðu möguleika á að krefjast takmarkana á vinnslu gagna þinna í stað þess að krefjast útrýmingar þessara gagna.
 • Ef við þurfum ekki persónuupplýsingar þínar lengur og þú þarft þær til að nýta, verja eða krefjast lagalegs réttinda, hefur þú rétt til að krefjast takmarkana á vinnslu persónuupplýsinganna þinna í stað útrýmingar þeirra.
 • Ef þú hefur gert andmæli skv. 21(1) GDPR, réttindi þín og réttindi okkar verða að vega hvert gegn öðru. Svo framarlega sem ekki hefur verið ákveðið hvers hagsmunir ráða, átt þú rétt á að krefjast takmörkunar á vinnslu persónuupplýsinga þinna.

Ef þú hefur takmarkað vinnslu persónuupplýsinga þín, mega aðeins þessar upplýsingar, að undanskildum geymslu þeirra, einungis meðhöndla með samþykki þitt eða kröfu, nýta eða verja lagaleg réttindi eða til að vernda réttindi annarra einstaklinga eða lögaðila eða af mikilvægum almannahagsmunum sem Evrópusambandið eða aðildarríki ESB bendir til.

SSL og / eða TLS dulkóðun

Af öryggisástæðum og til að vernda sendingu trúnaðargagna, svo sem innkaupapantanir eða fyrirspurnir sem þú sendir okkur sem rekstraraðila vefsíðu, notar þessi vefsíða annað hvort SSL eða TLS dulkóðunarforrit. Þú getur greint dulkóðaða tengingu með því að athuga hvort veffangalínur vafrans skiptir úr „http: //“ yfir í „https: //“ og einnig með því að útliti læsitáknsins í vafra línunni.

Ef SSL eða TLS dulkóðunin er virk geta gögn sem þú sendir okkur ekki lesið af þriðja aðila.

Afneitun óumbeðinna tölvupósta

Við mótmælum því hér með notkun tengiliðaupplýsinga sem birtar eru í tengslum við lögboðnar upplýsingar sem gefnar eru upp í tilkynningu um vefsvæði okkar til að senda okkur kynningar- og upplýsingaefni sem við höfum ekki beðið sérstaklega um. Rekstraraðilar þessarar vefsíðu og síðna hennar áskilja sér beinan rétt til að grípa til málaferla ef óumbeðnar sendingar kynningarupplýsinga eru sendar, td með SPAM skilaboðum.

4. Upptaka gagna á þessari vefsíðu

Cookies

Vefsíður okkar og síður nota það sem iðnaðurinn vísar til sem „smákökur“. Vafrakökur eru litlir gagnapakkar sem valda ekki skemmdum á tækinu þínu. Þær eru annaðhvort geymdar tímabundið meðan á lotu stendur (lotukökur) eða þær eru varanlega geymdar í tækinu þínu (varanlegar vafrakökur). Session vafrakökum er sjálfkrafa eytt þegar þú lýkur heimsókn þinni. Varanlegar vafrakökur eru geymdar í tækinu þínu þar til þú eyðir þeim á virkan hátt, eða þeim er sjálfkrafa eytt af vafranum þínum.

Vafrakökur geta verið gefnar út af okkur (fyrsta aðila vafrakökur) eða af þriðja aðila fyrirtækjum (svokallaðar þriðja aðila vafrakökur). Vafrakökur frá þriðja aðila gera kleift að samþætta tiltekna þjónustu þriðja aðila á vefsíður (td vafrakökur til að meðhöndla greiðsluþjónustu).

Vafrakökur hafa margvíslegar aðgerðir. Margar vafrakökur eru tæknilega nauðsynlegar þar sem ákveðnar vefsíðuaðgerðir myndu ekki virka ef þessar vafrakökur eru ekki til (td innkaupakörfuaðgerðin eða birting myndskeiða). Aðrar vafrakökur gætu verið notaðar til að greina hegðun notenda eða í kynningarskyni.

Vafrakökur, sem eru nauðsynlegar fyrir framkvæmd rafrænna samskiptaviðskipta, til að veita tilteknar aðgerðir sem þú vilt nota (td fyrir innkaupakörfuaðgerðina) eða þær sem eru nauðsynlegar til að hagræða (nauðsynlegar vafrakökur) vefsíðunnar (td, vafrakökur sem veita mælanlega innsýn í áhorfendur vefsins), skulu vistaðar á grundvelli 6. gr. 1(6)(f) GDPR, nema vitnað sé í annan lagagrundvöll. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af því að geyma nauðsynlegar vafrakökur til að tryggja tæknilega villulausa og hagkvæma veitingu þjónustu rekstraraðilans. Ef óskað hefur verið eftir samþykki þínu fyrir geymslu vafraköku og svipaðrar viðurkenningartækni, fer vinnslan eingöngu fram á grundvelli þess samþykkis sem fengist hefur (a-lið 1(25) GDPR og § 1 (XNUMX) TTDSG); þetta samþykki má afturkalla hvenær sem er.

Þú hefur möguleika á að setja upp vafrann þinn á þann hátt að þér verði tilkynnt í hvert sinn sem vafrakökur eru settar og að leyfa aðeins að samþykkja vafrakökur í sérstökum tilvikum. Þú getur einnig útilokað samþykki á vafrakökum í vissum tilvikum eða almennt eða virkjað eyðingaraðgerðina til að eyða vafrakökum sjálfkrafa þegar vafrinn lokar. Ef vafrakökur eru óvirkar geta virkni þessarar vefsíðu verið takmörkuð.

Hvaða vafrakökur og þjónustur eru notaðar á þessari vefsíðu er að finna í þessari persónuverndarstefnu.

Samþykki með Borlabs Cookie

Vefsíðan okkar notar samþykkistækni Borlabs til að fá samþykki þitt fyrir geymslu á tilteknum vafrakökum í vafranum þínum eða fyrir notkun ákveðinnar tækni og fyrir gögn sem samræmast persónuvernd þeirra. Útgefandi þessarar tækni er Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamborg, Þýskalandi (hér eftir nefnt Borlabs).

Í hvert skipti sem þú heimsækir vefsíðu okkar verður Borlabs kex geymt í vafranum þínum sem geymir allar yfirlýsingar eða afturköllun samþykkis sem þú hefur slegið inn. Þessum gögnum er ekki deilt með veitanda Borlabs tækninnar.

Gögnin sem skráð eru verða geymd í geymslu þar til þú biður okkur um að uppræta þau, eyða Borlabs smákökunni á eigin spýtur eða tilganginn að geyma gögnin eru ekki lengur til. Þetta skal ekki hafa áhrif á varðveisluskyldu sem lög mæla fyrir um. Vinsamlegast farðu til að skoða upplýsingar um reglur um vinnslu gagna Borlabs https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Við notum Borlabs vafrakökusamþykkistækni til að fá samþykkisyfirlýsingar sem lögboðnar eru fyrir notkun á vafrakökum. Lagagrundvöllur notkunar á slíkum vafrakökum er gr. 6(1)(c) GDPR.

Server log skrár

Þjónustuveitan á þessari vefsíðu og síðurnar safnar sjálfkrafa og geymir upplýsingar í svokölluðu miðlaraskrár, sem vafrinn þinn hefur samband við okkur sjálfkrafa. Upplýsingarnar samanstanda af:

 • Gerð og útgáfa vafra notaður
 • Notaða stýrikerfið
 • tilvísunarslóð
 • Vélarheiti aðgangs tölvunnar
 • Tími fyrirspurnar miðlarans
 • IP tölu

Þessi gögn eru ekki sameinað öðrum gögnum.

Þessi gögn eru skráð á grundvelli 6. gr. 1(XNUMX)(f) GDPR. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af tæknilega villulausri lýsingu og hagræðingu vefsíðu rekstraraðilans. Til að ná þessu verður að skrá netþjónaskrár.

Skráning á þessari vefsíðu

Þú hefur möguleika á að skrá þig á þessa vefsíðu til að geta notað viðbótaraðgerðir vefsíðunnar. Við munum aðeins nota gögnin sem þú slærð inn í þeim tilgangi að nota viðkomandi tilboð eða þjónustu sem þú hefur skráð þig fyrir. Nauðsynlegar upplýsingar sem við óskum eftir við skráningu verða að vera tilgreindar í heild sinni. Að öðrum kosti munum við hafna skráningu.

Til að láta þig vita um mikilvægar breytingar á umfangi eignasafns okkar eða ef um tæknilegar breytingar er að ræða, munum við nota netfangið sem gefið var upp meðan á skráningarferlinu stendur.

Við munum vinna úr gögnunum sem færð eru inn í skráningarferlinu á grundvelli samþykkis þíns (Gr. 6(1)(a) GDPR).

Gögnin sem skráð eru í skráningarferlinu skulu geymd af okkur svo framarlega sem þú ert skráður á þessari vefsíðu. Í kjölfarið verði slíkum gögnum eytt. Þetta skal ekki hafa áhrif á lögboðnar skyldur til varðveislu.

5. Greiningartæki og auglýsingar

Google Tag Manager

Við notum Google Tag Manager. Þjónustuveitan er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írlandi

Google Tag Manager er tæki sem gerir okkur kleift að samþætta mælingar- eða tölfræðiverkfæri og aðra tækni á vefsíðu okkar. Google Tag Manager sjálfur býr ekki til neina notendaprófíla, geymir ekki vafrakökur og framkvæmir engar sjálfstæðar greiningar. Það heldur aðeins utan um og keyrir verkfærin sem eru samþætt í gegnum það. Hins vegar safnar Google Tag Manager IP tölu þinni, sem gæti einnig verið flutt til móðurfyrirtækis Google í Bandaríkjunum.

Google Tag Manager er notað á grundvelli gr. 6(1)(f) GDPR. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af skjótri og óbrotinni samþættingu og umsýslu ýmissa tækja á vefsíðu sinni. Ef viðeigandi samþykki liggur fyrir fer vinnslan eingöngu fram skv. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, að því marki sem samþykkið felur í sér geymslu á vafrakökum eða aðgang að upplýsingum í endatæki notandans (td fingrafaragerð tækis) í skilningi TTDSG. Þetta samþykki er hægt að afturkalla hvenær sem er.

Google Analytics

Þessi vefsíða notar aðgerðir vefgreiningarþjónustunnar Google Analytics. Veitandi þessarar þjónustu er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írlandi.

Google Analytics gerir vefstjóra kleift að greina hegðunarmynstur gesta á vefsíðunni. Í því skyni fær rekstraraðili vefsíðunnar margvísleg notendagögn, svo sem aðgangssíður, tíma sem varið er á síðunni, notað stýrikerfi og uppruna notandans. Þessum gögnum er úthlutað til viðkomandi endatækis notandans. Úthlutun á notandakenni á sér ekki stað.

Ennfremur gerir Google Analytics okkur kleift að skrá músina þína og fletta hreyfingar og smelli, meðal annars. Google Analytics notar ýmsar líkanaaðferðir til að auka gagnasöfnin sem safnað er og notar vélanámstækni við gagnagreiningu.

Google Analytics notar tækni sem gerir notandanum kleift að þekkja notandann í þeim tilgangi að greina hegðunarmynstur notenda (td fótspor eða fingrafar tækja). Upplýsingar um notkun vefsíðunnar sem Google skráir eru að jafnaði fluttar á Google netþjón í Bandaríkjunum þar sem þær eru geymdar.

Notkun þessarar þjónustu á sér stað á grundvelli samþykkis þíns skv. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Þú getur afturkallað samþykki þitt hvenær sem er.

Gagnaflutningur til Bandaríkjanna er byggður á stöðluðum samningsákvæðum (SCC) framkvæmdastjórnar ESB. Upplýsingar má finna hér: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Viðbót vafra

Þú getur komið í veg fyrir upptöku og vinnslu gagna þinna af Google með því að hlaða niður og setja upp vafraviðbótina sem er tiltækt undir eftirfarandi hlekk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Fyrir frekari upplýsingar um meðhöndlun notendagagna með Google Analytics, vinsamlegast hafðu samband við persónuverndaryfirlýsingu Google á: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Gagnavinnsla samninga

Við höfum gert gagnavinnslusamning við Google og erum að innleiða ströng ákvæði þýsku gagnaverndarstofanna til hins ítrasta þegar við notum Google Analytics.

IONOS vefgreining

Þessi vefsíða notar IONOS WebAnalytics greiningarþjónustu. Þjónustuaðili þessarar þjónustu er 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Þýskalandi. Í tengslum við frammistöðu greininga frá IONOS er td hægt að greina fjölda gesta og hegðunarmynstur þeirra meðan á heimsóknum stendur (td fjöldi síðna sem farið hefur verið í, lengd heimsókna þeirra á vefsíðuna, hlutfall af stöðvuðum heimsóknum), gestur. uppruna (þ.e. frá hvaða síðu kemur gesturinn á síðuna okkar), staðsetningu gesta auk tæknilegra upplýsinga (vafri og sessu stýrikerfis sem notað er). Í þessum tilgangi geymir IONOS einkum eftirfarandi gögn:

 • Tilvísandi (áður heimsótt vefsíðu)
 • Aðgengileg síðu á vefsíðunni eða skránni
 • Vafrategund og vafraútgáfa
 • Notað stýrikerfi
 • Gerð tæki notuð
 • Aðgangur að vefsíðu
 • Nafnlaust IP-tölu (aðeins notað til að ákvarða aðgangsstað)

Samkvæmt IONOS eru gögnin sem skráð eru fullkomlega nafnlaus svo ekki er hægt að rekja þau til einstaklinga. IONOS WebAnalytics geymir ekki smákökur.

Gögnin eru varðveitt og greind skv. 6(1)(f) GDPR. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögvarða hagsmuni af tölfræðilegri greiningu á notendamynstri til að hagræða hvort tveggja, vefkynningu rekstraraðila sem og kynningarstarfsemi rekstraraðila. Ef viðeigandi samþykki liggur fyrir fer vinnslan eingöngu fram skv. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, að því marki sem samþykkið felur í sér geymslu á vafrakökum eða aðgang að upplýsingum í endatæki notandans (td fingrafaragerð tækis) í skilningi TTDSG. Þetta samþykki er hægt að afturkalla hvenær sem er.

Til að fá frekari upplýsingar tengdar skráningu og vinnslu gagna af IONOS WebAnalytics, vinsamlegast smelltu á eftirfarandi tengil á yfirlýsingu gagnastefnu: https://www.ionos.de/terms-gtc/datenschutzerklaerung/.

Gagnavinnsla

Við höfum gert gagnavinnslusamning (DPA) um notkun á ofangreindri þjónustu. Þetta er samningur sem kveðið er á um í lögum um persónuvernd sem tryggir að þeir vinni eingöngu persónuupplýsingar gesta okkar á vefsíðunni á grundvelli leiðbeininga okkar og í samræmi við GDPR.

Meta-Pixel (áður Facebook Pixel)

Til að mæla viðskiptahlutfall notar þessi vefsíða virkni pixla gesta Facebook/Meta. Veitandi þessarar þjónustu er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írlandi. Samkvæmt yfirlýsingu Facebook verða gögnin sem safnað er flutt til Bandaríkjanna og annarra landa þriðja aðila líka.

Þetta tól gerir kleift að rekja gesti síðunnar eftir að þeir hafa verið tengdir vefsíðu veitandans eftir að smella á Facebook auglýsingu. Þetta gerir það mögulegt að greina árangur Facebook auglýsinga í tölfræðilegum tilgangi og markaðsrannsóknum og fínstilla auglýsingaherferðir í framtíðinni.

Fyrir okkur sem rekstraraðila þessarar vefsíðu eru söfnuð gögn nafnlaus. Við erum ekki í aðstöðu til að komast að neinum niðurstöðum um deili á notendum. Hins vegar geymir Facebook upplýsingarnar og vinnur úr þeim, þannig að hægt sé að tengja við viðkomandi notendaprófíl og Facebook er í aðstöðu til að nota gögnin í eigin kynningartilgangi í samræmi við stefnu Facebook um gagnanotkun (https://www.facebook.com/about/privacy/). Þetta gerir Facebook kleift að birta auglýsingar á Facebook síðum sem og á stöðum utan Facebook. Við sem rekstraraðili þessarar vefsíðu höfum enga stjórn á notkun slíkra gagna.

Notkun þessarar þjónustu á sér stað á grundvelli samþykkis þíns skv. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Þú getur afturkallað samþykki þitt hvenær sem er.

Að því marki sem persónuupplýsingum er safnað á vefsíðu okkar með hjálp tólsins sem lýst er hér og áframsend til Facebook, erum við og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írland sameiginlega ábyrg fyrir þessari gagnavinnslu ( 26. gr. DSGVO). Sameiginlega ábyrgðin er eingöngu bundin við söfnun gagnanna og sendingu þeirra til Facebook. Vinnsla Facebook sem á sér stað eftir áframhaldandi flutning er ekki hluti af sameiginlegri ábyrgð. Þær skyldur sem á okkur hvíla í sameiningu hafa verið settar fram í sameiginlegum vinnslusamningi. Orðalag samningsins er að finna undir: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Samkvæmt þessum samningi erum við ábyrg fyrir því að veita persónuverndarupplýsingarnar þegar Facebook tólið er notað og fyrir persónuverndaröryggi innleiðingar tólsins á vefsíðu okkar. Facebook ber ábyrgð á gagnaöryggi Facebook vara. Þú getur haldið fram réttindum skráðra einstaklinga (td beiðnir um upplýsingar) varðandi gögn sem Facebook vinnur beint með Facebook. Ef þú heldur fram réttindum skráðra einstaklinga hjá okkur er okkur skylt að framsenda þau til Facebook.

Gagnaflutningur til Bandaríkjanna er byggður á stöðluðum samningsákvæðum (SCC) framkvæmdastjórnar ESB. Upplýsingar má finna hér: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Í persónuverndarstefnu Facebook finnurðu frekari upplýsingar um vernd friðhelgi þína á: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Þú hefur einnig möguleika á að slökkva á endurmarkaðsaðgerðinni „Sérsniðin áhorfendur“ í hlutanum fyrir auglýsingastillingar undir https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Til að gera þetta þarftu fyrst að skrá þig inn á Facebook.

Ef þú ert ekki með Facebook reikning geturðu slökkt á hvers kyns notendatengdum auglýsingum frá Facebook á vefsíðu European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Fréttabréf

Fréttabréf gagna

Ef þú vilt fá fréttabréfið sem boðið er upp á á vefsíðunni, þá krefjumst við tölvupóstfangs frá þér ásamt upplýsingum sem gera okkur kleift að staðfesta að þú sért eigandi þess netfangs sem gefið er upp og að þú samþykkir að fá fréttabréfi. Frekari gögnum er ekki safnað eða aðeins af fúsum og frjálsum vilja. Við meðhöndlun fréttabréfsins notum við þjónustuveitendur fréttabréfa sem lýst er hér að neðan.

MailPoet

Þessi vefsíða notar MailPoet til að senda fréttabréf. Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Írlandi, en móðurfélag þess er með aðsetur í Bandaríkjunum (hér eftir MailPoet).

MailPoet er þjónusta þar sem einkum er hægt að skipuleggja og greina sendingu fréttabréfa. Gögnin sem þú slærð inn til að gerast áskrifandi að fréttabréfinu eru geymd á netþjónum okkar en send í gegnum netþjóna MailPoet svo MailPoet geti unnið úr fréttabréfatengdum gögnum þínum (MailPoet Sending Service). Þú getur fundið upplýsingar hér: https://account.mailpoet.com/.

Gagnagreining hjá MailPoet

MailPoet hjálpar okkur að greina fréttabréfaherferðirnar okkar. Til dæmis getum við séð hvort fréttabréfsskilaboð hafi verið opnuð og hvaða tengla var smellt á, ef einhverjir voru. Þannig getum við sérstaklega ákvarðað hvaða tengla var smellt sérstaklega oft á.

Við getum líka séð hvort ákveðnar áður skilgreindar aðgerðir hafi verið gerðar eftir opnun/smellingu (viðskiptahlutfall). Til dæmis getum við séð hvort þú hafir keypt eftir að hafa smellt á fréttabréfið.

MailPoet gerir okkur einnig kleift að skipta viðtakendum fréttabréfa í mismunandi flokka („þyrping“). Þetta gerir okkur kleift að flokka viðtakendur fréttabréfa eftir aldri, kyni eða búsetu, til dæmis. Þannig má laga fréttabréfið betur að viðkomandi markhópum. Ef þú vilt ekki fá úttekt frá MailPoet verður þú að afskrá þig á fréttabréfinu. Í þessu skyni gefum við samsvarandi hlekk í öllum fréttabréfaskilaboðum.

Ítarlegar upplýsingar um aðgerðir MailPoet má finna á eftirfarandi hlekk: https://account.mailpoet.com/ og https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

Þú getur fundið persónuverndarstefnu MailPoet á https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Lagagrundvöllur

Gagnavinnslan er byggð á samþykki þínu (Gr. 6(1)(a) GDPR). Þú getur afturkallað þetta samþykki hvenær sem er með gildi til framtíðar.

Gagnaflutningur til Bandaríkjanna er byggður á stöðluðum samningsákvæðum framkvæmdastjórnar ESB. Upplýsingar má finna hér: https://automattic.com/de/privacy/.

Lengd geymslu

Gögnin sem þú gefur okkur í þeim tilgangi að gerast áskrifandi að fréttabréfinu verða geymd hjá okkur þar til þú afskráir þig af fréttabréfinu og verður eytt af dreifingarlista fréttabréfsins eða eytt eftir að tilganginum hefur verið náð. Við áskiljum okkur rétt til að eyða netföngum innan gildissviðs lögmætra hagsmuna okkar skv. 6(1)(f) GDPR. Gögn sem geymd eru af okkur í öðrum tilgangi eru óbreytt.

Eftir að þú hefur verið fjarlægður af dreifingarlista fréttabréfsins er mögulegt að netfangið þitt verði vistað af okkur á svörtum lista, ef slík aðgerð er nauðsynleg til að koma í veg fyrir póstsendingar í framtíðinni. Gögnin af válista verða eingöngu notuð í þessum tilgangi og verða ekki sameinuð öðrum gögnum. Þetta þjónar bæði hagsmunum þínum og hagsmunum okkar af því að uppfylla lagaskilyrði við sendingu fréttabréfa (lögmætir hagsmunir í skilningi gr. 6(1)(f) GDPR). Geymslan á svörtum lista er ekki takmörkuð í tíma. Þú getur mótmælt geymslunni ef hagsmunir þínir vega þyngra en lögmætir hagsmunir okkar.

7. Viðbætur og verkfæri

Youtube

Þessi vefsíða felur í sér myndbönd af vefsíðunni YouTube. Stjórnandi vefsíðunnar er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írlandi.

Ef þú heimsækir síðu á þessari vefsíðu sem YouTube hefur verið fellt inn í, verður tenging við netþjóna YouTube komið á. Fyrir vikið verður YouTube netþjóninum tilkynnt hvaða síður okkar þú hefur heimsótt.

Ennfremur mun YouTube geta sett ýmsar smákökur í tækið þitt eða sambærilega tækni til að þekkja (td fingrafarartæki tækisins). Þannig mun YouTube geta aflað upplýsinga um gesti þessa vefsíðu. Þessar upplýsingar verða meðal annars notaðar til að búa til tölfræði um vídeó með það að markmiði að bæta notendavænni vefsins og koma í veg fyrir tilraunir til að fremja svik.

Ef þú ert skráður inn á YouTube reikninginn þinn á meðan þú heimsækir síðuna okkar, gerirðu YouTube kleift að úthluta beitimynstrunum á persónulegan prófíl. Þú hefur möguleika á að koma í veg fyrir þetta með því að skrá þig út af YouTube reikningnum þínum.

Notkun YouTube byggist á áhuga okkar á að kynna efni á netinu á aðlaðandi hátt. Samkvæmt gr. 6(1)(f) GDPR, þetta eru lögmætir hagsmunir. Ef viðeigandi samþykki liggur fyrir fer vinnslan eingöngu fram skv. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, að því marki sem samþykkið felur í sér geymslu á vafrakökum eða aðgang að upplýsingum í endatæki notandans (td fingrafaragerð tækis) í skilningi TTDSG. Þetta samþykki er hægt að afturkalla hvenær sem er.

Fyrir frekari upplýsingar um hvernig YouTube meðhöndlar notendagögn, vinsamlegast hafðu samband við persónuverndarstefnu YouTube fyrir gögn undir: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Þessi vefsíða notar viðbætur á myndbandagáttinni Vimeo. Þjónustuveitan er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Bandaríkjunum.

Ef þú heimsækir eina af síðunum á vefsíðu okkar þar sem Vimeo myndband hefur verið samþætt, verður tenging við netþjóna Vimeo komið á. Fyrir vikið mun Vimeo þjónninn fá upplýsingar um hvaða af síðum okkar þú hefur heimsótt. Þar að auki mun Vimeo fá IP tölu þína. Þetta mun einnig gerast ef þú ert ekki skráður inn á Vimeo eða ert ekki með reikning hjá Vimeo. Upplýsingarnar sem Vimeo skráir verða sendar á netþjón Vimeo í Bandaríkjunum.

Ef þú ert skráður inn á Vimeo reikninginn þinn gerirðu Vimeo kleift að úthluta vafri mynstrum beint á persónulegan prófíl. Þú getur komið í veg fyrir þetta með því að skrá þig út af Vimeo reikningnum þínum.

Vimeo notar vafrakökur eða sambærilega auðkenningartækni (td fingrafar tækja) til að bera kennsl á gesti vefsíðunnar.

Notkun Vimeo byggist á áhuga okkar á að kynna efni á netinu á aðlaðandi hátt. Samkvæmt gr. 6(1)(f) GDPR, þetta eru lögmætir hagsmunir. Ef viðeigandi samþykki liggur fyrir fer vinnslan eingöngu fram skv. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, að því marki sem samþykkið felur í sér geymslu á vafrakökum eða aðgang að upplýsingum í endatæki notandans (td fingrafaragerð tækis) í skilningi TTDSG. Þetta samþykki er hægt að afturkalla hvenær sem er.

Gagnasending til Bandaríkjanna er byggð á stöðluðum samningsákvæðum (SCC) framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og, samkvæmt Vimeo, á „lögmætum viðskiptahagsmunum“. Upplýsingar má finna hér: https://vimeo.com/privacy.

Fyrir frekari upplýsingar um hvernig Vimeo meðhöndlar notendagögn, vinsamlegast hafðu samband við persónuverndarstefnu Vimeo gagna undir: https://vimeo.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Við notum „Google reCAPTCHA“ (hér eftir nefnt „reCAPTCHA“) á þessari vefsíðu. Þjónustuveitan er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írlandi.

Tilgangur reCAPTCHA er að ákvarða hvort gögn sem færð eru inn á þessa vefsíðu (td upplýsingar sem færðar eru inn á snertieyðublað) séu veitt af mannlegum notanda eða sjálfvirku forriti. Til að ákvarða þetta greinir reCAPTCHA hegðun gesta á vefsíðunni út frá ýmsum breytum. Þessi greining fer sjálfkrafa af stað um leið og gestur vefsíðunnar fer inn á síðuna. Fyrir þessa greiningu metur reCAPTCHA margvísleg gögn (td IP-tölu, tíma sem gestur vefsíðunnar eyddi á síðunni eða hreyfingar bendils sem notandinn hefur frumkvæði að). Gögnin sem rakin eru við slíkar greiningar eru send til Google.

reCAPTCHA greiningar keyra algjörlega í bakgrunni. Gestir vefsíðunnar fá ekki viðvart um að greining sé í gangi.

Gögn eru geymd og greind á grundvelli 6. gr. 1(6)(f) GDPR. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af því að vernda vefsíður rekstraraðilans gegn móðgandi sjálfvirkum njósnum og gegn SPAM. Ef viðeigandi samþykki liggur fyrir fer vinnslan eingöngu fram skv. 1(25)(a) GDPR og § 1 (XNUMX) TTDSG, að því marki sem samþykkið felur í sér geymslu á vafrakökum eða aðgang að upplýsingum í endatæki notandans (td fingrafaragerð tækis) í skilningi TTDSG. Þetta samþykki er hægt að afturkalla hvenær sem er.

Fyrir frekari upplýsingar um Google reCAPTCHA vinsamlegast skoðaðu Google gagnaverndaryfirlýsingu og notkunarskilmála undir eftirfarandi tenglum: https://policies.google.com/privacy?hl=en og https://policies.google.com/terms?hl=en.

Fyrirtækið er vottað í samræmi við „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF er samningur milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna, sem ætlað er að tryggja að farið sé að evrópskum gagnaverndarstöðlum fyrir gagnavinnslu í Bandaríkjunum. Sérhvert fyrirtæki sem er vottað samkvæmt DPF er skylt að fara eftir þessum gagnaverndarstöðlum. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast hafðu samband við þjónustuveituna undir eftirfarandi hlekk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

SoundCloud

Við kunnum að hafa samþætt viðbætur samfélagsnetsins SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Bretlandi) inn á þessa vefsíðu. Þú munt geta borið kennsl á slíkar SoundCloud viðbætur með því að leita að SoundCloud lógóinu á viðkomandi síðum.

Í hvert skipti sem þú heimsækir þessa vefsíðu verður bein tenging á milli vafrans þíns og SoundCloud þjónsins strax eftir að viðbótin hefur verið virkjuð. Fyrir vikið mun SoundCloud fá tilkynningu um að þú hafir notað IP tölu þína til að heimsækja þessa vefsíðu. Ef þú smellir á „Like“ hnappinn eða „Deila“ hnappinn á meðan þú ert skráður inn á Sound Cloud notendareikninginn þinn geturðu tengt efni þessarar vefsíðu við SoundCloud prófílinn þinn og/eða deilt efninu. Þar af leiðandi mun SoundCloud geta úthlutað heimsókninni á þessa vefsíðu á notendareikninginn þinn. Við leggjum áherslu á að við sem veitir vefsíðnanna höfum enga vitneskju um gögnin sem flutt eru og notkun SoundCloud á þessum gögnum.

Gögn eru geymd og greind á grundvelli 6. gr. 1(6)(f) GDPR. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af því að sýnileiki sé sem mestur á samfélagsmiðlum. Ef viðeigandi samþykki liggur fyrir fer vinnslan eingöngu fram skv. 1(25)(a) GDPR og § 1 (XNUMX) TTDSG, að því marki sem samþykkið felur í sér geymslu á vafrakökum eða aðgang að upplýsingum í endatæki notandans (td fingrafaragerð tækis) í skilningi TTDSG. Þetta samþykki er hægt að afturkalla hvenær sem er.

Stóra-Bretland er talið öruggt land utan ESB hvað varðar gagnaverndarlöggjöf. Þetta þýðir að gagnaverndarstig í Stóra-Bretlandi er jafngilt gagnaverndarstigi Evrópusambandsins.

Fyrir frekari upplýsingar um þetta, vinsamlegast hafðu samband við gagnaverndaryfirlýsingu SoundCloud á: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Ef þú vilt ekki að heimsókn þín á þessa vefsíðu sé úthlutað á SoundCloud notendareikninginn þinn af SoundCloud, vinsamlegast skráðu þig út af SoundCloud notandareikningnum þínum áður en þú virkjar efni SoundCloud viðbótarinnar.

 

Captain Entprima

Eclectic Club
Hýst af Horst Grabosch

Alhliða tengiliðavalkosturinn þinn í öllum tilgangi (aðdáandi | sendingar | samskipti). Þú finnur fleiri tengiliðavalkosti í móttökupóstinum.

Við sendum ekki ruslpóst! Lestu okkar friðhelgisstefna fyrir frekari upplýsingar.