პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

პასუხისმგებლობა შინაარსისთვის

როგორც სერვისის პროვაიდერები, ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი ამ ვებსაიტების საკუთარ შინაარსზე, სექ. 7, პუნქტი 1 გერმანული ტელემედიის აქტი (TMG). თუმცა, სექ. გერმანიის ტელემედიის კანონის (TMG) 8-დან 10-მდე, მომსახურების მიმწოდებლები არ არიან ვალდებულნი მუდმივად აკონტროლონ წარმოდგენილი ან შენახული ინფორმაცია ან მოიძიონ მტკიცებულებები, რომლებიც მიუთითებს უკანონო ქმედებებზე.

კანონიერი ვალდებულებები ინფორმაციის წაშლის ან ინფორმაციის გამოყენების დაბლოკვის შესახებ რჩება უცვლელი. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ კანონის კონკრეტული დარღვევის შესახებ ცოდნის დროს. უკანონო შიგთავსი მაშინვე წაიშლება მაშინ, როცა მათ შესახებ ცოდნას მივიღებთ.

პასუხისმგებლობა ბმულები

ჩვენი შეთავაზება მოიცავს ბმულებს გარე მესამე მხარის ვებსაიტებზე. ჩვენ არავითარი გავლენა არ გვაქვს ამ ვებსაიტების შინაარსზე, ამიტომ ჩვენ არ შეგვიძლია გარანტია ამ შინაარსისთვის. დაკავშირებული ვებსაიტების პროვაიდერები ან ადმინისტრატორები ყოველთვის პასუხისმგებელნი არიან საკუთარ შინაარსზე.

დაკავშირებული ვებსაიტები შემოწმდა კანონის შესაძლო დარღვევაზე ბმულის შექმნის მომენტში. უკანონო კონტენტი არ იქნა აღმოჩენილი დაკავშირების დროს. დაკავშირებული ვებსაიტების შინაარსის მუდმივი მონიტორინგი არ შეიძლება დაწესდეს კანონის დარღვევის გონივრული მითითებების გარეშე. უკანონო ბმულები მაშინვე წაიშლება, როგორც კი მათ შესახებ ინფორმაცია მივიღებთ.

Copyright

პროვაიდერების მიერ ამ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებული შინაარსი და კრებულები ექვემდებარება გერმანიის საავტორო უფლებების კანონებს. რეპროდუცირება, რედაქტირება, გავრცელება, ისევე როგორც ნებისმიერი სახის გამოყენება საავტორო უფლებების შესახებ კანონის ფარგლებს გარეთ მოითხოვს ავტორის ან შემქმნელის წერილობით ნებართვას. ამ ვებსაიტების ჩამოტვირთვა და ასლები ნებადართულია მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის.
აკრძალულია ჩვენი შინაარსის კომერციული გამოყენება შემქმნელის ნებართვის გარეშე.

მესამე მხარის საავტორო კანონმდებლობა დაცულია მანამ, სანამ ამ ვებსაიტებზე არსებული შინაარსი არ არის მომდინარე პროვაიდერისგან. მესამე მხარის წვლილი ამ საიტზე მითითებულია, როგორც ასეთი. თუმცა, თუ შეამჩნევთ საავტორო უფლებების შესახებ კანონის დარღვევას, გთხოვთ შეგვატყობინოთ. ასეთი შინაარსი დაუყოვნებლივ წაიშლება.

მედია ლიცენზიები

NEnvato Elements❐

☛GBC & M❐

Entprima გამომცემლობა