1. En oversigt over databeskyttelse

Generel information

Følgende information giver dig en let at navigere overblik over, hvad der vil ske med dine personlige data, når du besøger dette websted. Udtrykket "personlige data" omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om emnet med databeskyttelse, se vores databeskyttelseserklæring, som vi har medtaget under denne kopi.

Dataoptagelse på dette websted

Hvem er ansvarlig for optagelse af data på denne hjemmeside (dvs. "controller")?

Oplysningerne på denne hjemmeside behandles af operatøren af ​​hjemmesiden, hvis kontaktoplysninger findes under afsnittet "Oplysninger krævet ved lov" på denne hjemmeside.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data som følge af din deling af dine data hos os. Dette kan f.eks. Være information, du indtaster i vores kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores IT-systemer eller efter at du har givet tilladelse til dens optagelse under dit webstedbesøg. Disse data omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. Webbrowser, operativsystem eller tidspunkt for adgang til webstedet). Disse oplysninger registreres automatisk, når du åbner dette websted.

Hvad er de formål, vi bruger dine data til?

En del af informationen genereres for at garantere den fejlfri levering af webstedet. Andre data kan bruges til at analysere dine brugermønstre.

Hvilke rettigheder har du så vidt angår dine oplysninger?

Du har ret til når som helst at modtage information om kilden, modtagerne og formålet med dine arkiverede personoplysninger uden at skulle betale et gebyr for sådanne afsløringer. Du har også ret til at kræve, at dine data bliver rettet eller udryddet. Hvis du har accepteret databehandling, har du muligheden for at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid, hvilket vil påvirke al fremtidig databehandling. Desuden har du ret til at kræve, at behandlingen af ​​dine data begrænses under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at logge en klage med det kompetente tilsynsagentur.

Tøv ikke med at kontakte os på ethvert tidspunkt under den adresse, der er beskrevet i afsnittet "Oplysning krævet i lov" på dette websted, hvis du har spørgsmål om dette eller andre spørgsmål vedrørende databeskyttelse.

2. Hosting og indholdsleveringsnetværk (CDN)

Ekstern vært

Dette websted er vært af en ekstern tjenesteudbyder (vært). Personlige data indsamlet på dette websted gemmes på værtens servere. Disse kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, kontaktanmodninger, metadata og kommunikation, kontraktoplysninger, kontaktoplysninger, navne, adgang til websider og andre data genereret via et websted.

Værten bruges til at opfylde kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR) og med henblik på at sikre, hurtig og effektiv levering af vores online tjenester af en professionel udbyder (Art. 6 stk. 1 lit. f GDPR).

Vores vært behandler kun dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde deres præstationsforpligtelser og for at følge vores instruktioner med hensyn til sådanne data.

Vi bruger følgende vært:

1 & 1 IONOS SE
Elgendorfer Strasse 57
56410 Montabaur

Udførelse af en aftale om databehandlingsbehandling

For at garantere behandling i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne har vi indgået en ordrebehandlingsaftale med vores vært.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af denne hjemmeside og dens sider tager beskyttelsen af ​​dine personlige data meget alvorligt. Derfor håndterer vi dine personlige oplysninger som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, vil der blive samlet en række personlige oplysninger. Personlige data omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer hvilke data vi indsamler, samt de formål, vi bruger disse data til. Det forklarer også hvordan og for hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi rådgiver dig hermed, at transmission af data via Internettet (dvs. via e-mail-kommunikation) kan være udsat for sikkerhedshuller. Det er ikke muligt fuldstændigt at beskytte data mod tredjepartsadgang.

Oplysninger om den ansvarlige part (kaldet "controller" i GDPR)

Databehandlingscontrolleren på denne hjemmeside er:

Horst Grabosch
Seeshaupter Str. 10a
82377 Penzberg
Tyskland

Telefon: + 49 8856 6099905
E-mail: kontor @entprima.com

Controlleren er den fysiske person eller juridiske enhed, der på egen hånd eller sammen med andre træffer beslutninger om formålet med og ressourcer til behandling af personoplysninger (f.eks. Navne, e-mail-adresser osv.).

Opbevaring varighed

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne fortrolighedspolitik, forbliver dine personlige data hos os, indtil det formål, hvortil de blev indsamlet, ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, slettes dine data, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at gemme dine personlige data (f.eks. Skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen finde sted, når disse grunde ophører med at finde anvendelse.

Oplysninger om dataoverførsel til USA

Vores hjemmeside bruger især værktøjer fra virksomheder med base i USA. Når disse værktøjer er aktive, overføres dine personlige oplysninger muligvis til disse selskabers amerikanske servere. Vi må påpege, at USA ikke er et sikkert tredjeland i betydningen af ​​EU's databeskyttelseslov. Amerikanske virksomheder er forpligtet til at videregive personoplysninger til sikkerhedsmyndighederne, uden at du som registreret er i stand til at anlægge sag mod dette. Muligheden kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. Hemmelige tjenester) kan behandle, evaluere og permanent gemme dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af data

En bred vifte af databehandlingstransaktioner er kun mulig med forbehold af dit udtrykkelige samtykke. Du kan også til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet os. Dette berører ikke lovligheden af ​​dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

Ret til at modsætte sig indsamling af data i særlige tilfælde ret til at modsætte sig direkte reklame (Art 21 GDPR)

BEMÆRKEN AT DATA OPBEVARES PÅ GRUND AF KUNST. 6 SECT. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RETTIGHEDEN TIL NÆRMIGT TIDSPUNKT TIL BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA, BASERET PÅ GRUNDER, DER ER OPSTÅET FRA DIN UNIKE SITUATION. DETTE ANVENDES OGSÅ PÅ NOGEN PROFILING, DER ER BASERET PÅ disse BESTEMMELSER. FOR AT BESTEMME DEN JURIDISKE GRUNDLÆGGENDE, SOM ENHVER BEHANDLING AF DATA ER GRUNDLÆGGET, konsultér venligst denne DATABESKYTTELSESerklæring. HVIS DU LOGGER ET MÅL, VIL VI IKKE LANGERE PROCESSE DIN BEKRÆFTEDE PERSONLIGE OPLYSNINGER, TIL MENNEDE VI ER POSITION TIL PRÆSENTENT TILLÆGGENDE BESKYTTELSE VERDIGE GRUNDE TIL BEHANDLING AF DINE DATA, DER UDVINNER DIN INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHED ELLER HVIS ER KLÆRING, OVERVÅGNING ELLER FORSVARING AF RETLIGE RETTIGHEDER (FORMÅL I HENHOLD TIL ART. 21 SEKT. 1 GDPR).

HVIS DIN PERSONLIGE OPLYSNINGER FORARBEJDES I BESTEMMELSE TIL ENGAGE I DIREKTE Annoncering, har du retten til på ethvert tidspunkt, der handler med behandlingen af ​​dine påvirkede personlige data til formålet med en sådan reklame. DETTE GÆLDER OGSÅ PROFILERING I DET OMFATTELSE, AT DET ER AFFILIERET MED SÅDAN DIREKTE reklame. HVIS DU INNEBRYDER, VIL DINE PERSONLIGE DATA UNDERSØGT IKKE LANGER BRUGE TIL DIREKTE REKLAMATIONSMÅL (MÅL I HENHOLD TIL ART. 21 SEKT. 2 GDPR).

Ret til at logge en klage til det kompetente tilsynsorgan

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at logge en klage hos et tilsynsorgan, især i den medlemsstat, hvor de sædvanligvis opretholder deres hjemsted, arbejdssted eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse opstod. Retten til at logge en klage er i kraft uanset andre administrative eller retlige procedurer, der er tilgængelige som juridiske resurser.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve, at vi afleverer alle data, som vi automatisk behandler på grundlag af dit samtykke, eller for at opfylde en kontrakt overleveres til dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt maskinlæseligt format. Hvis du skulle kræve direkte overførsel af data til en anden controller, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL og / eller TLS kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmission af fortroligt indhold, såsom indkøbsordrer eller forespørgsler, du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om adresselinjen i browseren skifter fra “http: //” til “https: //” og også ved udseendet af låseikonet i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan data, som du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Oplysninger om, berigtigelse og udryddelse af data

Inden for anvendelsesområdet for de gældende lovbestemmelser har du ret til når som helst at kræve oplysninger om dine arkiverede personoplysninger, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af ​​dine data. Du har muligvis også en ret til at få dine data rettet eller udryddet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om personlige data, så tøv ikke med at kontakte os når som helst på den adresse, der er angivet i afsnittet "Oplysning krævet ved lov."

Ret til at kræve forarbejdning begrænsninger

Du har ret til at kræve begrænsninger for så vidt angår behandling af dine personoplysninger. For at gøre det kan du til enhver tid kontakte os på adressen i "Oplysninger, der kræves ved lov." Retten til at kræve begrænsning af forarbejdning gælder i følgende tilfælde:

 • I tilfælde af at du bestrider rigtigheden af ​​dine data arkiveret af os, har vi normalt brug for nogen tid på at bekræfte dette krav. I den periode, denne undersøgelse pågår, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af ​​dine personlige data.
 • Hvis behandlingen af ​​dine personlige data blev / udføres på en ulovlig måde, har du muligheden for at kræve begrænsning af behandlingen af ​​dine data i stedet for at kræve udryddelse af disse data.
 • Hvis vi ikke har brug for dine personlige data længere, og du har brug for dem til at udøve, forsvare eller kræve juridiske rettigheder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data i stedet for at udrydde dem.
 • Hvis du har rejst indsigelse i henhold til art. 21 Afsnit. 1 GDPR, dine rettigheder og vores rettigheder skal vejes mod hinanden. Så længe det ikke er fastlagt, hvis interesser hersker, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data.

Hvis du har begrænset behandlingen af ​​dine personlige data, kan disse data - med undtagelse af deres arkivering - kun behandles underlagt dit samtykke eller til at kræve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller beskytte rettighederne for andre fysiske personer eller juridiske personer eller af vigtige samfundsmæssige hensyn, der er citeret af Den Europæiske Union eller en EU-medlemsstat.

Afvisning af uopfordrede e-mails

Vi protesterer her mod brugen af ​​kontaktoplysninger, der offentliggøres i forbindelse med de obligatoriske oplysninger, der skal fremgå af afsnittet "Oplysninger, der kræves ved lov", for at sende os salgsfremmende og informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Operatørerne af denne hjemmeside og dens sider forbeholder sig udtrykkelige ret til at anlægge sag ved uopfordret afsendelse af salgsfremmende oplysninger, f.eks. Via SPAM-meddelelser.

4. Optagelse af data på dette websted

Cookies

Vores websteder og sider bruger det, som branchen refererer til som "cookies." Cookies er små tekstfiler, der ikke forårsager nogen skade på din enhed. De gemmes enten midlertidigt under en session (session cookies), eller de arkiveres permanent på din enhed (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Permanente cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du aktivt sletter dem, eller de bliver automatisk udryddet af din webbrowser.

I nogle tilfælde er det muligt, at tredjepartscookies gemmes på din enhed, når du først er kommet ind på vores websted (tredjepartscookies). Disse cookies giver dig eller os mulighed for at drage fordel af visse tjenester, der tilbydes af tredjepart (f.eks. Cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk vigtige, da visse webstedsfunktioner ikke ville fungere i fravær af cookies (f.eks. Indkøbskurvfunktion eller visning af videoer). Formålet med andre cookies kan være analyse af brugermønstre eller visning af salgsfremmende meddelelser.

Cookies, som er nødvendige for udførelsen af ​​elektroniske kommunikationstransaktioner (krævede cookies) eller til levering af visse funktioner, du vil bruge (funktionelle cookies, f.eks. Til indkøbskurvfunktionen) eller dem, der er nødvendige for optimering af webstedet ( f.eks. cookies, der giver målbar indsigt i webpublikummet), skal opbevares på grundlag af Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, medmindre der anføres et andet retsgrundlag. Operatøren af ​​webstedet har en legitim interesse i opbevaring af cookies for at sikre teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis der er anmodet om dit samtykke til opbevaring af cookies, gemmes de respektive cookies udelukkende på grundlag af det opnåede samtykke (Art. 6, afsnit 1, litra a GDPR); dette samtykke kan tilbagekaldes når som helst.

Du har mulighed for at konfigurere din browser på en sådan måde, at du får besked, når som helst cookies placeres, og tillade kun accept af cookies i specifikke tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt eller aktivere slettefunktionen til automatisk udryddelse af cookies, når browseren lukker. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionerne på dette websted muligvis være begrænset.

I tilfælde af, at der anvendes tredjepartscookies, eller hvis cookies bruges til analytiske formål, underretter vi dig separat i forbindelse med denne databeskyttelsespolitik og beder om nødvendigt om dit samtykke.

Cookie samtykke med Borlabs cookie

Vores hjemmeside bruger Borlabs cookie-samtykke-teknologi til at få dit samtykke til lagring af visse cookies i din browser og til deres dokumentation, der overholder databeskyttelse. Udbyderen af ​​denne teknologi er Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamborg, Tyskland (i det følgende benævnt Borlabs).

Hver gang du besøger vores websted, gemmes en Borlabs-cookie i din browser, der arkiverer deklarationer eller tilbagekaldelse af samtykke, du har indtastet. Disse data deles ikke med udbyderen af ​​Borlabs-teknologien.

De registrerede data forbliver arkiveret, indtil du beder os om at udrydde dem, slette Borlabs-cookien på egen hånd eller formålet med at gemme dataene ikke længere findes. Dette berører ikke eventuelle opbevaringsforpligtelser, der er påbudt ved lov. Besøg venligst for at se detaljerne i Borlabs 'databehandlingspolitikker https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Vi bruger Borlabs-cookie-tilladelsesteknologien til at få de erklæringer om samtykke, der er påbudt ved lov til brug af cookies. Retsgrundlaget for brugen af ​​sådanne cookies er Art. 6 Sekt. 1 sætning 1 lit. c GDPR.

Server logfiler

Udbyderen af ​​denne hjemmeside og dens sider indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser kommunikerer til os automatisk. Oplysningerne omfatter:

 • Type og version af den anvendte browser
 • Det anvendte operativsystem
 • URL henvisende
 • Værtsnavnet på den adgangskomputer
 • Tidspunktet for serverundersøgelsen
 • IP-adressen

Disse data slettes ikke sammen med andre datakilder.

Disse data registreres på grundlag af Art. 6 sekt. 1 tændt. f GDPR. Webstedets operatør har en berettiget interesse i den tekniske fejlfri afbildning og optimering af operatørens hjemmeside. For at opnå dette skal serverlogfiler registreres.

Tilmelding på denne hjemmeside

Du har mulighed for at registrere dig på dette websted for at kunne bruge yderligere webstedsfunktioner. Vi skal kun bruge de data, du indtaster med det formål at bruge det respektive tilbud eller den service, du har registreret. De krævede oplysninger, vi anmoder om på registreringstidspunktet, skal indtastes fuldt ud. Ellers afviser vi registreringen.

For at underrette dig om vigtige ændringer i omfanget af vores portefølje eller i tilfælde af tekniske ændringer, skal vi bruge den e-mail-adresse, der er angivet under registreringsprocessen.

Vi behandler de indtastede data under registreringsprocessen på grundlag af dit samtykke (Art. 6 Afsnit. 1 lit. a GDPR).

De data, der registreres under registreringsprocessen, skal opbevares af os, så længe du er registreret på dette websted. Efterfølgende slettes sådanne data. Dette berører ikke obligatoriske lovpligtige opbevaringsforpligtelser.

5. Analyseværktøjer og reklame

IONOS webanalyse

Dette websted bruger IONOS WebAnalytics analysetjenester. Udbyderen af ​​disse tjenester er 1 & 1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Tyskland. I forbindelse med udførelsen af ​​analyser foretaget af IONOS er det muligt f.eks. At analysere antallet af besøgende og deres adfærdsmønstre under besøg (f.eks. Antal sider, der er adgang til, varigheden af ​​deres besøg på webstedet, procentdel af afbrudte besøg), besøgendes oprindelse ( dvs. fra hvilket sted ankommer den besøgende til vores websted), placeringer for besøgende såvel som tekniske data (browser og session i det anvendte operativsystem). Til disse formål arkiverer IONOS især følgende data:

 • Henviser (tidligere besøgt websted)
 • Åbnede side på webstedet eller filen
 • Browsertype og browserversion
 • Brugt operativsystem
 • Type brugt enhed
 • Webstedets adgangstid
 • Anonymiseret IP-adresse (bruges kun til at bestemme adgangsplacering)

Ifølge IONOS er de registrerede data fuldstændigt anonymiseret, så de ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. IONOS WebAnalytics arkiverer ikke cookies.

Data lagres og analyseres i henhold til Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Operatøren af ​​webstedet har en legitim interesse i den statistiske analyse af brugermønstre for at optimere både operatørens webpræsentation såvel som operatørens salgsfremmende aktiviteter. Hvis der er anmodet om en tilsvarende aftale, foregår behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. en GDPR; aftalen kan til enhver tid ophæves.

For mere information tilknyttet registrering og behandling af data ved IONOS WebAnalytics, skal du klikke på følgende link i datapolitisk erklæring:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Kontordatabehandling

Vi har udført en kontraktdatabehandlingsaftale med IONOS. Formålet med denne kontrakt er at sikre, at IONOS overholder databeskyttelsesreguleringens håndtering af dine personlige data.

Facebook Pixel

For at måle konverteringsfrekvenser bruger dette websted Facebooks besøgendeaktivitetspixel. Udbyderen af ​​denne service er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebooks erklæring overføres de indsamlede data til USA og andre tredjepartslande.

Dette værktøj tillader sporing af sidebesøgende, efter at de er blevet linket til udbyderens websted efter at have klikket på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at analysere effektiviteten af ​​Facebook-annoncer til statistiske formål og markedsundersøgelsesformål og optimere fremtidige reklamekampagner.

For os som operatører af dette websted er de indsamlede data anonyme. Vi er ikke i stand til at nå nogen konklusioner om brugernes identitet. Facebook arkiverer imidlertid informationen og behandler dem, så det er muligt at oprette forbindelse til den respektive brugerprofil, og Facebook er i stand til at bruge dataene til sine egne salgsfremmende formål i overensstemmelse med Politik om dataforbrug af Facebook. Dette gør det muligt for Facebook at vise annoncer på Facebook-sider såvel som steder uden for Facebook. Vi som operatør af dette websted har ingen kontrol over brugen af ​​sådanne data.

Brugen af ​​Facebook Pixel er baseret på Art. 6 sektion. 1 lit. f GDPR. Operatøren af ​​hjemmesiden har en legitim interesse i effektive reklamekampagner, som også inkluderer sociale medier. Hvis der er anmodet om en tilsvarende aftale (f.eks. En aftale om opbevaring af cookies), finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. en GDPR aftalen kan tilbagekaldes når som helst.

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

I Facebooks databeskyttelsespolitikker finder du yderligere oplysninger om beskyttelsen af ​​dit privatliv på: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du har også mulighed for at deaktivere remarketingfunktionen "Brugerdefinerede målgrupper" i sektionen for annonceindstillinger under  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For at gøre dette skal du først logge ind på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere enhver brugerbaseret reklame fra Facebook på webstedet til European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen ene E-Mail-Adresse sowie Informationen, wellche uns die Überprüfung gestatten, that Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind and mit dem Empfang des Newsletters einverstanden . Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an Dritte weiter.

Behandlingen af ​​de data, der er indtastet i tilmeldingsblanketten til nyhedsbrevet, foregår udelukkende på baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til lagring af data, e-mail-adresse og deres anvendelse til afsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. Via linket "Afmeld" i nyhedsbrevet. Lovligheden af ​​de allerede udførte databehandlingsoperationer forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du har gemt hos os med det formål at tilmelde dig nyhedsbrevet, gemmes af os eller nyhedsbrevsudbyderen, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter at du har afmeldt nyhedsbrevet eller efter formålet er ophørt med at eksistere. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at slette eller blokere e-mail-adresser fra vores distributionsliste for nyhedsbreve inden for rammerne af vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit.

Når du er blevet fjernet fra listen over nyhedsbreve, kan din e-mail-adresse blive gemt på en sortliste af os eller nyhedsbrevsudbyderen for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra den sorte liste vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive flettet med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav, når du sender nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR). Opbevaringen på sortlisten er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, forudsat at dine interesser opvejer vores legitime interesser.

Sendinblå

Diese Website nutzt Sendinblue for den Versand von Newslettern. Anbieter ist die Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Deutschland.

Sendinblue er en Dienst, med dem ua der Versand von Newslettern organiseret og analyseret blev kann. Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletterbezugs eingegeben Daten werden auf den Servern von Sendinblue i Deutschland gespeichert.

Datenanalyse gennem Sendinblue

Mit Hilfe von Sendinblue er ikke en mulig nyhedsbrev-Kampagnen zu analysieren. Så können wir z. B. sehen, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf. angeklickt wurden. Auf diese Weise können wir ua feststellen, welche Links besonders oft angeklickt wurden.

Außerdem können wir erkennen, ob nach dem Öffnen / Anklicken bestimmte vorher definierte Aktionen durchgeführt wurden (Conversion-Rate). Wir können so z. B. erkennen, ob Sie nach dem Anklicken des Newsletters einen Kauf getätigt haben.

Sendinblue ermöglicht es uns auch, die Newsletter-Empfänger anhand verschiedener Kategorien zu unterteilen („clustern“). Dabei lassen sich die Newsletterempfänger z. B. nach Alter, Geschlecht oder Wohnort unterteilen. Auf diese Weise lassen sich die Newsletter besser an die jeweiligen Zielgruppen anpassen.

Wenn Sie keine Analyser gennem Sendinblue wollen, müssen Sie den Nyhedsbrev abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zum zu den Funktionen af ​​Sendinblue entnehmen Sie folgendem Link: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

retsgrundlag

Databehandlingen foregår på grundlag af dit samtykke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Lovligheden af ​​de allerede afsluttede databehandlingsoperationer forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

opbevaringstid

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert word, bleiben hiervon unberührt.

Når du er blevet fjernet fra listen over nyhedsbreve, kan din e-mail-adresse blive gemt på en sortliste af os eller nyhedsbrevsudbyderen for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra den sorte liste vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive flettet med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav, når du sender nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR). Opbevaringen på sortlisten er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, forudsat at dine interesser opvejer vores legitime interesser.

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Sendinblue under: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

7. Plug-ins og værktøjer

YouTube

Dette websted integrerer videoer af webstedet YouTube. Webstedsoperatøren er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hvis du besøger en side på dette websted, hvor en YouTube er integreret, etableres en forbindelse med YouTubes servere. Som et resultat vil YouTube-serveren blive underrettet om, hvilke af vores sider du har besøgt.

Yderligere vil YouTube være i stand til at placere forskellige cookies på din enhed eller sammenlignelige teknologier til genkendelse (f.eks. Enhedens fingeraftryk). På denne måde vil YouTube være i stand til at få oplysninger om besøgende på dette websted. Disse oplysninger vil blandt andet blive brugt til at generere videostatistikker med det formål at forbedre webstedets brugervenlighed og for at forhindre forsøg på at begå svig.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, mens du besøger vores websted, aktiverer du YouTube til at direkte tildele dine browsermønstre til din personlige profil. Du har muligheden for at forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Brugen af ​​YouTube er baseret på vores interesse i at præsentere vores online indhold på en tiltalende måde. I medfør af art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, dette er en legitim interesse. Hvis der er anmodet om en tilsvarende aftale, foregår behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. en GDPR; aftalen kan til enhver tid ophæves.

For mere information om, hvordan YouTube håndterer brugerdata, se YouTube-politik om personlige oplysninger under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts

For at sikre, at skrifttyper, der bruges på dette websted, er ensartede, bruger dette websted såkaldte webskrifttyper leveret af Google. Når du åbner en side på vores websted, indlæser din browser de krævede webskrifttyper i din browsercache for korrekt visning af tekst og skrifttyper.

For at gøre dette skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Som et resultat vil Google lære, at din IP-adresse blev brugt til at få adgang til dette websted. Brugen af ​​Google Web Fonts er baseret på Art. 6 sektion. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en ensartet præsentation af skrifttypen på operatørens websted. Hvis der er opnået en respektiv erklæring om samtykke (f.eks. Samtykke til arkivering af cookies), behandles dataene udelukkende på grundlag af art. 6 sektion. 1 lit. en GDPR. Ethvert sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hvis din browser ikke understøtter webfonte, bruges en standardskrifttype, der er installeret på din computer.

For mere information om Google Web Fonts, skal du følge dette link: https://developers.google.com/fonts/faq og se Googles erklæring om databeskyttelse under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.