وب سایت رسمی شرکت ضبط Entprima انتشار – LC-29932

Entprima انتشار

اخبار

خلق و خوی تاریخی - هورست گرابوش

Soulfood

موسیقی و موارد دیگر

Entprima بدون اینکه چشمانش را بر رنج دنیای واقعی ببندد، خود را سفیر روحیه می بیند. یک عمل متعادل کننده که تنها با تعادل صحیح بین افراط ها می تواند موفق شود. به عنوان یک برند موسیقی، موسیقی البته دغدغه اصلی ما نیز هست. با این وجود، ما دائماً به دنبال چیزهایی هستیم که می توانند از هدف ما حمایت کنند.

هورست گرابوش

نمایه هنرمند جدید با ترکیب بندی های موضوعی با نام واقعی من.

پروفایل هنرمندان

خلق و خو

Entprima Jazz Cosmonauts آیکون

Entprima Jazz Cosmonauts

الهام نامحدود

Alexis Entprima آیکون

Alexis Entprima

دستگاه موسیقی رقص

Captain Entprima لوگو

Captain Entprima

Chill & Relax

جدیدترین Blogpost ها

داغ

خدای پری

خدای پری

کیهان شناسی علمی و معنویت متضاد نیستند. ایده خلقت - خدا - نمی تواند از هیچ سرچشمه بگیرد.

پیامی از ویرایشگر ما

"توسعه متوقف نمی شود!" وقتی که ما با Entprima، یک گروه به نام وجود داشت Entprima Live بدون ضبط اما بسیاری از رویدادهای زنده. می توانید راه این گروه را در وب سایت خود دنبال کنید> https://entprima.de

در ضمن ما 4 پروژه ضبط با میلیون نمایشنامه داریم و همه چیز پیچیده تر می شود. من تمام تلاش خود را می کنم تا یک مرور کلی به شما بدهم و شما را آگاه سازم. این وب سایت 3 پروژه را شامل می شود: Entprima Jazz Cosmonauts, Captain Entprima و Alexis Entprima.

Entprima Jazz Cosmonauts

هورست گرابوش

سردبیر