Entprima Publishing

غذای روح

راه التقاطی

Entprima خود را سفیر روحیه بالا می بیند بدون اینکه چشمانش را بر رنج دنیای واقعی ببندد. یک اقدام متعادل کننده که تنها با تعادل صحیح بین افراط ها می تواند موفق شود. به نظر می رسد یک رویکرد التقاطی برای این امر مناسب باشد.

آنلاین

کریسمس برای دیوانگان
هنرمند: Horst Grabosch

جدیدترین نسخه ها

داغ

کریسمس برای دیوانگان - Horst Graboscj
Die Würde des Menschen ist unantastbar - Horst Grabosch

جدیدترین هواداران

داغ

مدیتیشن و موسیقی - Entprima
موسیقی الکترونیک التقاطی - EEM

پیامی از ویرایشگر ما

"توسعه متوقف نمی شود!" وقتی که ما با Entprima، یک گروه به نام وجود داشت Entprima Live بدون ضبط اما بسیاری از رویدادهای زنده. می توانید راه این گروه را در وب سایت خود دنبال کنید> Entprima Live

در همین حال ما پروژه های ضبط با میلیون ها نمایش داریم و همه چیز پیچیده تر می شود. من تمام تلاشم را می کنم که یک نگاه کلی به شما بدهم و شما را در جریان قرار دهم.

Entprima Jazz Cosmonauts

Horst Grabosch

سردبیر

Alexis Entprima

برای بهترین صدای پخش ما توصیه می کنیم:

Entprima در قوبوس