retratação

Responsabilidade polos contidos

Como provedores de servizos, somos responsables dos propios contidos destes sitios web segundo a Sec. 7, parágrafo 1 da Lei Alemá de Telemedia (TMG). Non obstante, segundo o Sec. 8 a 10 da Lei Alemá de Telemedia (TMG), os provedores de servizos non están obrigados a supervisar permanentemente a información enviada ou almacenada nin a buscar evidencias que indiquen actividades ilegais.

As obrigas legais de eliminar información ou bloquear o uso da información seguen sen ser impugnadas. Neste caso, a responsabilidade só é posible no momento de coñecerse unha infracción específica da lei. Os contidos ilegais eliminaranse inmediatamente no momento en que teñamos coñecemento deles.

Responsabilidade por enlaces

A nosa oferta inclúe ligazóns a sitios web de terceiros externos. Non temos influencia sobre os contidos deses sitios web, polo que non podemos garantir eses contidos. Os provedores ou administradores de sitios web vinculados son sempre responsables dos seus propios contidos.

Os sitios web enlazados foran comprobados por posibles infraccións da lei no momento do establecemento da ligazón. Non se detectaron contidos ilegais no momento da ligazón. Non se pode impoñer un seguimento permanente dos contidos dos sitios web enlazados sen indicios razoables de que se produciu unha infracción da lei. As ligazóns ilegais eliminaranse inmediatamente no momento en que teñamos coñecemento delas.

Dereitos de autor

Os contidos e compilacións publicados nestes sitios web polos provedores están suxeitos ás leis de copyright alemás. A reprodución, edición, distribución, así como o uso de calquera tipo fóra do ámbito da lei de dereitos de autor requiren un permiso escrito do autor ou autor. As descargas e copias destes sitios web só están permitidas para uso privado.
Prohíbese o uso comercial dos nosos contidos sen o permiso do autor.

Respectanse as leis de dereitos de autor de terceiros sempre que os contidos destes sitios web non procedan do provedor. As contribucións de terceiros neste sitio indícanse como tales. Non obstante, se observas algunha violación da lei de dereitos de autor, infórmanos. Estes contidos eliminaranse inmediatamente.

Licenzas de medios

☛Envato Elementos❐

☛GBC e M❐

Entprima Publicación