1. Επισκόπηση της προστασίας των δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας δώσουν μια εύκολη πλοήγηση σχετικά με το τι θα συμβεί με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Ο όρος "προσωπικά δεδομένα" περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας αναγνώριση. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας των δεδομένων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων που έχουμε συμπεριλάβει κάτω από αυτό το αντίγραφο.

Καταγραφή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την καταγραφή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο (δηλαδή τον "ελεγκτή");

Τα δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο επεξεργάζονται από τον διαχειριστή του ιστότοπου, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι διαθέσιμα στην ενότητα "Πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο" σε αυτόν τον ιστότοπο.

Πώς θα καταγράψουμε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας ως αποτέλεσμα της κοινής χρήσης των δεδομένων σας μαζί μας. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να είναι πληροφορίες που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας μας.

Άλλα δεδομένα θα καταγράφονται αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής μας ή αφού συναινέσετε στην εγγραφή του κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό σας. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν κυρίως τεχνικές πληροφορίες (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης ιστού, λειτουργικό σύστημα ή ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο). Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται αυτόματα όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ένα μέρος των πληροφοριών δημιουργείται για να εγγυηθεί την παροχή χωρίς σφάλματα από τον ιστότοπο. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των προτύπων χρήστη σας.

Ποια δικαιώματα έχετε όσον αφορά τις πληροφορίες σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την πηγή, τους παραλήπτες και τους σκοπούς των αρχειοθετημένων προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε αμοιβή για τέτοιες γνωστοποιήσεις. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή την εξάλειψη των δεδομένων σας. Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων, έχετε την επιλογή να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, η οποία θα επηρεάσει όλη τη μελλοντική επεξεργασία δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό ορισμένες περιστάσεις. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία με τον αρμόδιο εποπτικό οργανισμό.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αποκαλύπτεται στην ενότητα «Απαιτούμενες από το νόμο πληροφορίες» σε αυτόν τον ιστότοπο εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή για άλλα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων.

2. Δίκτυα παροχής φιλοξενίας και περιεχομένου (CDN)

Εξωτερική Φιλοξενία

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (host). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύονται στους διακομιστές του κεντρικού υπολογιστή. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, διευθύνσεις IP, αιτήματα επικοινωνίας, μεταδεδομένα και επικοινωνίες, πληροφορίες συμβάσεων, πληροφορίες επικοινωνίας, ονόματα, πρόσβαση σε ιστοσελίδα και άλλα δεδομένα που παράγονται μέσω ενός ιστοτόπου.

Ο οικοδεσπότης χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση της σύμβασης με τους πιθανούς και υφιστάμενους πελάτες μας (άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο β. GDPR) και προς το συμφέρον της ασφαλούς, γρήγορης και αποτελεσματικής παροχής των διαδικτυακών μας υπηρεσιών από έναν επαγγελματία πάροχο (Art 6 παρ. 1 αναμ. F GDPR).

Ο οικοδεσπότης μας θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκτέλεσης και την τήρηση των οδηγιών μας σχετικά με αυτά τα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο κεντρικό υπολογιστή:

1 & 1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Εκτέλεση σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων βάσει συμβάσεων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επεξεργασία σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, έχουμε συνάψει με τον οικοδεσπότη μας συμβόλαιο επεξεργασίας παραγγελιών.

3. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι φορείς εκμετάλλευσης αυτού του ιστότοπου και των σελίδων του λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικές πληροφορίες και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και αυτή τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορες προσωπικές πληροφορίες. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας αναγνώριση. Αυτή η Διακήρυξη Προστασίας Δεδομένων εξηγεί τα δεδομένα που συλλέγουμε καθώς και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συλλέγονται οι πληροφορίες.

Σας συμβουλεύουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (δηλαδή μέσω επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να είναι επιρρεπής σε κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο μέρος (που αναφέρεται ως "ελεγκτής" στο GDPR)

Ο ελεγκτής επεξεργασίας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Χορστ Γκράμπος
Seeshaupter Str. 10α
82377 Penzberg
Germany

Τηλέφωνο: + 49 8856 6099905
E-mail: office @entprima.com

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς και τους πόρους για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλους.

Διάρκεια αποθήκευσης

Εάν δεν έχει καθοριστεί μια πιο συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου δεν ισχύει πλέον ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν. Εάν διεκδικήσετε ένα αιτιολογημένο αίτημα για διαγραφή ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπόμενους λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περιόδους διατήρησης φορολογικού ή εμπορικού δικαίου). Στην τελευταία περίπτωση, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί αφού παύσουν να ισχύουν αυτοί οι λόγοι.

Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί, ειδικότερα, εργαλεία από εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ. Όταν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να μεταφερθούν στους διακομιστές αυτών των εταιρειών των ΗΠΑ. Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι μια ασφαλής τρίτη χώρα κατά την έννοια της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Οι εταιρείες των ΗΠΑ υποχρεούνται να κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα σε αρχές ασφαλείας χωρίς εσάς, καθώς το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να προβεί σε νομική ενέργεια εναντίον αυτού. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αρχές των ΗΠΑ (π.χ. μυστικές υπηρεσίες) να επεξεργάζονται, να αξιολογούν και να αποθηκεύουν μόνιμα τα δεδομένα σας σε διακομιστές των ΗΠΑ για σκοπούς παρακολούθησης. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία δεδομένων

Ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατό μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε συγκατάθεση που μας έχετε ήδη δώσει. Αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα οποιασδήποτε συλλογής δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή σας.

Δικαίωμα κατά της συλλογής δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις. δικαίωμα να αντιταχθεί στην άμεση διαφήμιση (άρθρο 21 GDPR)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. 6 SECT. 1 LIT. E Ή F GDPR, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΦΙΛ που βασίζεται σε αυτές τις διατάξεις. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εάν συνδεθείτε ένσταση, δεν θα υπάρχει πλέον επεξεργάζονται τις θιγόμενες ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, αν δεν είναι σε θέση να υποβάλει υποχρεώνει τους ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ άξιος ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, ΠΟΥ ξεπερνούν τα ενδιαφέροντά σας, δικαιωμάτων και ελευθεριών ή αν ο σκοπός της επεξεργασίας ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ, Η ΑΣΚΗΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21, 1 GDPR).

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΑΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΙΛ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. ΕΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 21 SECT 2 GDPR).

Δικαίωμα καταγραφής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του GDPR, τα υποκείμενα δεδομένων έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν καταγγελία σε εποπτικό φορέα, ιδίως στο κράτος μέλος όπου διατηρούν συνήθως την κατοικία τους, τον τόπο εργασίας τους ή στον τόπο όπου συνέβη η φερόμενη παραβίαση. Το δικαίωμα καταγγελίας μιας καταγγελίας ισχύει ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που είναι διαθέσιμες ως νομικές προσφυγές.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να παραδώσουμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για να εκπληρώσουμε μια σύμβαση που θα παραδοθεί σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη από μηχανή αναγνώσιμη μορφή. Αν πρέπει να ζητήσετε την απευθείας μεταφορά των δεδομένων σε άλλο ελεγκτή, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL και / ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες αγοράς ή ερωτήσεις που υποβάλλετε σε εμάς ως διαχειριστής του ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί είτε ένα πρόγραμμα κρυπτογράφησης SSL είτε ένα TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση ελέγχοντας εάν η γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http: //" σε "https: //" και επίσης από την εμφάνιση του εικονιδίου κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Αν ενεργοποιηθεί η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες σχετικά με τη διόρθωση και την εξάλειψη των δεδομένων

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων κανονιστικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα αρχειοθετημένα προσωπικά σας δεδομένα, την πηγή τους και τους παραλήπτες τους καθώς και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να εξαλείψετε τα δεδομένα σας. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα ή άλλες ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που παρέχεται στην ενότητα "Πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο".

Δικαίωμα απαίτησης περιορισμού μεταποίησης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επιβολή περιορισμών όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα "Πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο." Το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που πρέπει να αμφισβητήσετε την ορθότητα των δεδομένων που έχετε αρχειοθετήσει από εμάς, θα χρειαστεί συνήθως κάποιος χρόνος για να επιβεβαιώσουμε αυτήν την αξίωση. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής αυτής της έρευνας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διεξήχθη / διεξαχθεί παράνομα, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας αντί να απαιτήσετε την εξάλειψη αυτών των δεδομένων.
 • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα και χρειάζεστε για να ασκήσετε, να υπερασπιστείτε ή να διεκδικήσετε νομικά δικαιώματα, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της εξάλειψής τους.
 • Εάν έχετε προβάλει αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο. 21 Τμήμα. 1 GDPR, τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματά σας θα πρέπει να ζυγίζονται μεταξύ τους. Εφόσον δεν έχει καθοριστεί ποια συμφέροντα επικρατούν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα αυτά - εκτός από την αρχειοθέτησή τους - μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικά δικαιώματα ή να προστατεύσετε τα δικαιώματα άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος που παραθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ένα κράτος μέλος της ΕΕ.

Απόρριψη ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Προσποιούμε με αυτόν τον τρόπο τη χρήση των πληροφοριών επικοινωνίας που δημοσιεύονται σε συνδυασμό με τις υποχρεωτικές πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα "Πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο" για να μας στείλετε διαφημιστικό και πληροφοριακό υλικό που δεν ζητήσαμε ρητά. Οι φορείς εκμετάλλευσης αυτού του ιστότοπου και οι σελίδες του διατηρούν το ρητό δικαίωμα να αναλαμβάνουν νομική δράση σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, για παράδειγμα μέσω μηνυμάτων SPAM.

4. Καταγραφή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Cookies

Οι ιστοσελίδες και οι σελίδες μας χρησιμοποιούν αυτό που ο κλάδος αναφέρεται ως "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που δεν προκαλούν ζημιά στη συσκευή σας. Αυτά αποθηκεύονται προσωρινά για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης (cookie συνεδρίας) ή αποθηκεύονται μόνιμα στη συσκευή σας (μόνιμα cookies). Τα cookie περιόδου σύνδεσης διαγράφονται αυτόματα μόλις τερματίσετε την επίσκεψή σας. Τα μόνιμα cookie παραμένουν αρχειοθετημένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε ενεργά ή αυτά να εξαλειφθούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό τα cookie τρίτων να αποθηκεύονται στη συσκευή σας μόλις μπείτε στον ιστότοπό μας (cookie τρίτων). Αυτά τα cookie επιτρέπουν σε εσάς ή εμάς να επωφεληθείτε από ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους (π.χ. cookie για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν διάφορες λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα δεδομένου ότι ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν απουσία των cookies (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Ο σκοπός άλλων cookies μπορεί να είναι η ανάλυση των προτύπων χρηστών ή η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.

Cookies, τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση συναλλαγών ηλεκτρονικής επικοινωνίας (απαιτούμενα cookies) ή για την παροχή συγκεκριμένων λειτουργιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (λειτουργικά cookies, π.χ. για τη λειτουργία καλαθιού αγορών) ή εκείνα που είναι απαραίτητα για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου ( π.χ. cookie που παρέχουν μετρήσιμες πληροφορίες για το κοινό του διαδικτύου), θα αποθηκεύονται βάσει του Άρθ. 6 τεμ. 1 λίτρο f GDPR, εκτός αν αναφέρεται διαφορετική νομική βάση. Ο χειριστής της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση των cookies για να εξασφαλίσει την τεχνικά απαλλαγμένη από σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του φορέα. Εάν έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies, τα αντίστοιχα cookie αποθηκεύονται αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεση που αποκτήθηκε (άρθρο 6, ενότητα 1, ένα GDPR). αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε οποτεδήποτε τοποθετείτε τα cookies και να επιτρέπετε την αποδοχή cookies μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επίσης, μπορείτε να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής για την αυτόματη εξάλειψη των cookies όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα, οι λειτουργίες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται cookie τρίτων ή εάν τα cookies χρησιμοποιούνται για αναλυτικούς σκοπούς, θα σας ειδοποιήσουμε ξεχωριστά σε συνδυασμό με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και, εάν ισχύει, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Συγκατάθεση cookie με το Borlabs Cookie

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία συναίνεσης cookie Borlabs για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας και για την τεκμηρίωση που συμμορφώνεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο πάροχος αυτής της τεχνολογίας είναι οι Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Αμβούργο, Γερμανία (εφεξής «Borlabs»).

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ένα cookie Borlabs θα αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο αρχειοθετεί τυχόν δηλώσεις ή ανάκληση συγκατάθεσης που έχετε εισάγει. Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται στον πάροχο της τεχνολογίας Borlabs.

Τα καταγεγραμμένα δεδομένα θα παραμείνουν αρχειοθετημένα έως ότου μας ζητήσετε να τα εξαλείψουμε, να διαγράψουμε μόνοι σας το cookie Borlabs ή ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων δεν υπάρχει πλέον. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν υποχρεώσεων διατήρησης που επιβάλλει ο νόμος. Για να δείτε τις λεπτομέρειες των πολιτικών επεξεργασίας δεδομένων του Borlabs, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία συγκατάθεσης για τα cookie Borlabs για να λάβουμε τις δηλώσεις συναίνεσης που ορίζει ο νόμος για τη χρήση των cookies. Η νομική βάση για τη χρήση αυτών των cookies είναι το άρθρο. 6 τεμ. 1 πρόταση 1 lit. γ GDPR.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου και των σελίδων του συλλέγει αυτόματα και αποθηκεύει πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησης σας επικοινωνεί αυτόματα με εμάς. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 • Ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε
 • Το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • URL παραπομπής
 • Το όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που έχει πρόσβαση
 • Ο χρόνος της έρευνας του διακομιστή
 • Η διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά καταγράφονται με βάση το άρθρο. 6 Τμήμα. Το 1 ανάβει. f GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνική απεικόνιση χωρίς σφάλματα και τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου του φορέα εκμετάλλευσης. Για να επιτευχθεί αυτό, αρχεία καταγραφής διακομιστών πρέπει να καταγράφονται.

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Έχετε την επιλογή να εγγραφείτε σε αυτόν τον ιστότοπο για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε πρόσθετες λειτουργίες ιστότοπου. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που εισάγετε μόνο για τους σκοπούς της χρήσης της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Οι απαιτούμενες πληροφορίες που ζητάμε κατά την εγγραφή πρέπει να αναγράφονται πλήρως. Διαφορετικά θα απορρίψουμε την εγγραφή.

Για να σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του χαρτοφυλακίου μας ή σε περίπτωση τεχνικών τροποποιήσεων, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά τη διαδικασία εγγραφής.

Θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία που καταχωρίσαμε κατά τη διαδικασία εγγραφής με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6, τμήμα 1, ένα GDPR).

Τα δεδομένα που καταγράφονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής αποθηκεύονται από εμάς, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι σε αυτή την ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται. Αυτό δεν θίγει τις υποχρεωτικές υποχρεωτικές υποχρεώσεις διατήρησης.

5. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμιση

IONOS Web Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί υπηρεσίες ανάλυσης IONOS WebAnalytics. Ο πάροχος αυτών των υπηρεσιών είναι 1 & 1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Γερμανία. Σε συνδυασμό με την απόδοση των αναλύσεων από τον IONOS, είναι δυνατόν π.χ. να αναλυθεί ο αριθμός των επισκεπτών και τα μοτίβα συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια των επισκέψεων (π.χ. αριθμός σελίδων που έχουν προσπελαστεί, διάρκεια των επισκέψεών τους στον ιστότοπο, ποσοστό των ματαιωμένων επισκέψεων), προέλευσης επισκεπτών ( δηλαδή από ποιον ιστότοπο φτάνει ο επισκέπτης στον ιστότοπό μας), τοποθεσίες επισκεπτών καθώς και τεχνικά δεδομένα (πρόγραμμα περιήγησης και περίοδος λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος). Για τους σκοπούς αυτούς, το IONOS αρχειοθετεί ειδικότερα τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Referrer (ιστότοπος που επισκεφθήκατε προηγουμένως)
 • Πρόσβαση στη σελίδα ή στον φάκελο
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Χρησιμοποιημένο λειτουργικό σύστημα
 • Τύπος συσκευής που χρησιμοποιείται
 • Χρόνος πρόσβασης ιστοτόπου
 • Ανώνυμη διεύθυνση IP (χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό της θέσης πρόσβασης)

Σύμφωνα με τον IONOS, τα δεδομένα που καταγράφηκαν είναι εντελώς ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν σε άτομα. Το IONOS WebAnalytics δεν αρχειοθετεί cookie.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται σύμφωνα με το άρθρο. 6 τεμ. 1 λίτρο f GDPR. Ο φορέας εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον στη στατιστική ανάλυση των προτύπων χρηστών για τη βελτιστοποίηση τόσο της παρουσίασης ιστού του φορέα όσο και των διαφημιστικών δραστηριοτήτων του φορέα. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συμφωνία, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του Άρθ. 6 παρ. 1 λίτρο ένα GDPR; η συμφωνία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων από το IONOS WebAnalytics, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο της δήλωσης πολιτικής δεδομένων:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Επεξεργασία δεδομένων συμβολαίων

Έχουμε εκτελέσει μια σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με την IONOS. Ο στόχος αυτής της σύμβασης είναι να διασφαλίσει τον συμβατό με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την IONOS.

Facebook Pixel

Για τη μέτρηση των ποσοστών μετατροπής, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το pixel δραστηριότητας επισκεπτών του Facebook. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι το Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Σύμφωνα με τη δήλωση του Facebook, τα συλλεγόμενα δεδομένα θα μεταφερθούν και στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Αυτό το εργαλείο επιτρέπει την παρακολούθηση των επισκεπτών σελίδων αφού συνδεθούν με τον ιστότοπο του παρόχου, αφού κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Αυτό καθιστά δυνατή την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς και βελτιστοποίηση μελλοντικών διαφημιστικών εκστρατειών.

Για εμάς ως χειριστές αυτού του ιστότοπου, τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα. Δεν είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, το Facebook αρχειοθετεί τις πληροφορίες και τις επεξεργάζεται, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το Facebook είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το Πολιτική χρήσης δεδομένων Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να προβάλλει διαφημίσεις σε σελίδες Facebook καθώς και σε τοποθεσίες εκτός του Facebook. Εμείς ως διαχειριστής αυτού του ιστότοπου δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στη χρήση τέτοιων δεδομένων.

Η χρήση του Facebook Pixel βασίζεται στο Art. 6 τεμ. 1 λίτρο f GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για αποτελεσματικές διαφημιστικές εκστρατείες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης κοινωνικά μέσα. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συμφωνία (π.χ. συμφωνία για την αποθήκευση των cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του Άρθ. 6 παρ. 1 λίτρο ένα GDPR; η συμφωνία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum και https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Στις Πολιτικές απορρήτου δεδομένων του Facebook, θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Έχετε επίσης την επιλογή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ "Προσαρμοσμένα είδη κοινού" στην ενότητα ρυθμίσεων διαφημίσεων στην ενότητα  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο Facebook.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε διαφήμιση βάσει χρήστη από το Facebook στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Διαδραστικής Ψηφιακής Συμμαχίας Διαφήμισης: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό δελτίο

Αν θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρονται στην ιστοσελίδα της, χρειαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τις πληροφορίες που μας επιτρέπουν να βεβαιωθείτε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να συμφωνήσουν για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο είναι , Δεν συλλέγονται άλλα δεδομένα ή μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για την παράδοση των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, ένα GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου "Κατάργηση εγγραφής" στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Ντεν φον Ιχεν ζουμ Ζούκκε ντε Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters oder nach Zweckfortfall aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Wir behalten uns vor, E-Mail-Adressen aus unserem Newsletterverteiler nach eigenem Ermessen im Rahmen unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 λίτρο f DSGVO zu löschen oder zu sperren.

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. στο einer Blacklist gespeichert, um künftige Mailings zu verhindern. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Μπορείτε να αντιταχθείτε στον αποθηκευτικό χώρο υπό την προϋπόθεση ότι τα ενδιαφέροντά σας υπερτερούν των νόμιμων συμφερόντων μας.

Σεντίν Μπλέ

Ιστοσελίδα Diese Αποστολή μηνύματος για το Versand von Newslettern. Anbieter ist die Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Βερολίνο, Deutschland.

Sendinblue ist ein Dienst, Μιτμ ντερ Νερ Βερσάντ von Newslettern οργανωτής και αναλυτής werden kann. Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletterbezugs eingegeben Daten werden auf den Servern von Sendinblue στο Deutschland gespeichert.

Αναλύστε το Durch Sendinblue

Mit Hilfe von Sendinblue ist es uns möglich, unsere Newsletter-Kampagnen zu analysieren. Λοιπόν können wir z. B. sehen, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf. angeklickt wurden. Auf diese Weise können wir ua feststellen, welche Σύνδεσμοι δίπλα από το angeklickt wurden.

Außerdem können wir erkennen, ob nach dem Öffnen / Anklicken bestimmte vorher definierte Aktionen durchgeführt wurden (ποσοστό μετατροπής). Wir können τόσο z. B. erkennen, ob Sie nach dem Anklicken des Newsletters einen Kauf getätigt haben.

Sendinblue ermöglicht es uns auch, newsletter-Empfänger anhand verschiedener Κατηγορίες zu unterteilen («clustern»). Dabei lassen sich die Newsletterempfänger z. B. nach Alter, Geschlecht oder Wohnort unterteilen. Auf diese Weise lassen sich die Newsletter besser an die jeweiligen Zielgruppen anpassen.

Wenn Sie keine Ανάλυση durch Sendinblue wollen, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zum zu den Funktionen von Sendinblue entnehmen Sie folgendem Σύνδεσμος: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

νομική βάση

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 και DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα των ήδη ολοκληρωμένων διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

χρόνος αποθήκευσης

Ντεν φον Ιχεν ζουμ Ζούκκε ντε Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt.

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. στο einer Blacklist gespeichert, um künftige Mailings zu verhindern. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Μπορείτε να αντιταχθείτε στον αποθηκευτικό χώρο υπό την προϋπόθεση ότι τα ενδιαφέροντά σας υπερτερούν των νόμιμων συμφερόντων μας.

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Sendinblue κάτω από: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

7. Plug-ins και Εργαλεία

YouTube

Αυτός ο ιστότοπος ενσωματώνει βίντεο του ιστότοπου YouTube. Ο διαχειριστής του ιστότοπου είναι η Google Ireland Limited ("Google"), το Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Εάν επισκεφθείτε μια σελίδα στον ιστότοπο στον οποίο έχει ενσωματωθεί ένα YouTube, θα δημιουργηθεί μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Ως αποτέλεσμα, θα ειδοποιηθεί ο διακομιστής YouTube, ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί.

Επιπλέον, το YouTube θα μπορεί να τοποθετεί διάφορα cookie στη συσκευή σας ή συγκρίσιμες τεχνολογίες για αναγνώριση (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Με αυτόν τον τρόπο το YouTube θα μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου. Μεταξύ άλλων, αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία στατιστικών βίντεο με σκοπό τη βελτίωση της ευχρηστίας του ιστότοπου και την αποτροπή απόπειρων διάπραξης απάτης.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας YouTube ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, επιτρέπετε στο YouTube να κατανείμει άμεσα τα μοτίβα περιήγησης στο προσωπικό σας προφίλ. Έχετε την επιλογή να αποτρέψετε αυτό, αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Η χρήση του YouTube βασίζεται στο ενδιαφέρον μας να παρουσιάσουμε το διαδικτυακό μας περιεχόμενο με ελκυστικό τρόπο. Σύμφωνα με το άρθρο 6 τεμ. 1 λίτρο f GDPR, αυτό είναι ένα νόμιμο συμφέρον Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συμφωνία, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του Άρθ. 6 παρ. 1 λίτρο ένα GDPR; η συμφωνία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων χρήστη από το YouTube, συμβουλευτείτε την Πολιτική απορρήτου δεδομένων YouTube στο πλαίσιο: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts

Για να διασφαλιστεί ότι οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ομοιόμορφες, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές Web που παρέχονται από την Google. Όταν έχετε πρόσβαση σε μια σελίδα στον ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα φορτώσει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας για να εμφανίσει σωστά κείμενο και γραμματοσειρές.

Για να γίνει αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να δημιουργήσει σύνδεση με τους διακομιστές της Google. Ως αποτέλεσμα, η Google θα μάθει ότι η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιήθηκε για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Η χρήση των Γραμματοσειρών Ιστού Google βασίζεται στο Art. 6 τεμ. 1 λίτρο f GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για μια ομοιόμορφη παρουσίαση της γραμματοσειράς στον ιστότοπο του χειριστή. Εάν έχει ληφθεί αντίστοιχη δήλωση συναίνεσης (π.χ. συγκατάθεση για την αρχειοθέτηση των cookies), τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά βάσει του Άρθ. 6 τεμ. 1 λίτρο ένα GDPR. Οποιαδήποτε τέτοια συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές Web, θα χρησιμοποιηθεί μια τυπική γραμματοσειρά που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Γραμματοσειρές Ιστού Google, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: https://developers.google.com/fonts/faq και συμβουλευτείτε τη Δήλωση απορρήτου δεδομένων της Google κάτω από: https://policies.google.com/privacy?hl=en.